YΠΑΡΧΟΥΝ e-patients ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ARE THERE e-patients IN GREECE?


Ο όρος e-Patient –έμπειρος ασθενής είναι πολύ καινούριος για την Ελληνική πραγματικότητα, αλλά όχι για την διεθνή κοινότητα του διαδικτύου. Τι σημαίνει όμως ό όρος αυτός?

Σύμφωνα με το www.e-patients.net με τον όρο e-patients ή internet patients εννοούμε  άτομα, όχι υποχρεωτικά ασθενείς, αλλά καταναλωτές, χρήστες υπηρεσιών υγείας που χρησιμοποιούν το ιντερνέτ, αλλά όχι μόνον αυτό, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ένα θέμα υγείας, μια ασθένεια, φάρμακα, ή θεραπείες που τους ενδιαφέρουν. Ο όρος περιλαμβάνει όχι μόνον τους ίδιους τους ασθενείς που ενδιαφέρονται για πληροφορίες για συγκεκριμένη ασθένεια αλλά και τους φίλους,  τα μέλη της οικογένειάς τους, τα άτομα που τους φροντίζουν (e-caregivers) που αναζητούν ιατρικής φύσης πληροφορίες για λογαριασμό τους.

Trisha Torrey  ,  στην οποία αναφέρομαι στην ανάρτηση Ποιά είναι η epatientGR   δημιούργησε τον όρο ΕmPatients (από το empowered patients). Οι όροι e-patient και EmPatients είναι συνώνυμοι. Ο αριθμός των e-patients αυξάνεται συνεχώς και η παρουσία τους στα κοινωνικά μέσα του διαδικτύου είναι σημαντική, ιδιαίτερα στην Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη. Η αύξηση του αριθμού των e-patients ενισχύει τα μοντέλα συμμετοχικής ιατρικής Participatory Medicine ή  παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου Health 2.0 /  Medicine 2.0.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του έμπειρου ασθενούς/e-patient? Σύμφωνα μέ την Krū Research,  think tank που καλύπτει τον τομέα «empowered patients», o έμπειρος ασθενής χαρακτηρίζεται από τα επτά E, ως «equipped, enabled, empowered, engaged, equal, emancipated and expert».

 • «Equipped»: εξοπλισμένος με τις κατάλληλες δεξιότητες για την διαχείριση της ασθένειάς τους
 • «Enabled»:  έχει διευκολυνθεί να κάνει  επιλογές για την φροντίδα της υγείας του και οι επιλογές του είναι σεβαστές.
 • «Empowered»: ενδυναμωμένος ψυχολογικά
 • «Engaged»: δεσμεύμενος για την φροντίδα της υγείας του, επικοινωνεί μέ άλλους για τα θέματα που τον απασχολούν
 • «Equal»: αισθάνεται ισότιμος στην σχέση του με τους γιατρούς που ασχολούνται με την περίθαλψή του
 • «Emancipated»: απελευθερωμένος  από προκαταλήψεις
 • «Expert»: έμπειρος, οι έμπειροι ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας τους, να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κόπωση και άλλα συμπτώματα χρονίων ασθενειών και να μειώσουν τον βαθμό ανικανότητας και εξάρτησης από νοσοκομειακή φροντίδα.

Τι γίνεται όμως στή χώρα μας? Υπάρχουν e-patients? Eίναι αρκετοί για να δημιουργήσουν μια κρίσιμη μάζα που ενδεχόμενα θα πυροδοτούσε στην αρχή κάποιες αλλαγές στις σχέσεις ασθενών και χρηστών υπηρεσιών υγείας με την κοινότητα των επαγγελματιών υγείας;

Το blog  http://fakellaki.blogspot.com/  της Αμαλίας Καλυβίνου το 2007 στο οποίο εξιστορούσε τον γολγοθά της υγείας της, από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, συντάραξε την Ελλάδα και  την κοινότητα των bloggers. Είχε ευρεία δημοσιότητα στο ημερήσιο και περιοδικό τύπο και πυροδότησε την έναρξη πολλών blogs στον τομέα υγείας.

Για να εκτιμήσουμε την ανάπτυξη της ενασχόλησης του πληθυσμού στη χώρα με το ιντερνέτ για θέματα υγείας αρκεί να κάνουμε μια απλή αναζήτηση στο google. Tα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους.  Ο αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης σήμερα στο Google με λέξεις όπως patient, health consumer, e-patient, empowered patient, digital health consumer έδωσε τα εξής αποτελέσματα και είναι ενδεικτική για το πώς εξελίσσεται ο χώρος:

Ορος αναζήτησης στα Αγγλικά/Ελληνικά Αριθμός αποτελεσμάτων στα Αγγλικά Αριθμός αποτελεσμάτων στα Ελληνικά
Patient/ασθενής 132.000.000            441.000
Health consumer/χρήστης υπηρεσιών υγείας   52.600.000            792.000
e-patient (αγγλικά & ελληνικά)  86.700.000                6.680
Empowered patient/ενδυναμωμένοι ασθενείς     1.140.000                   140
Digital health 219.000.000      142.000.000
Health literacy      6.890.000       10.100.000
Digital literacy      3.950.000         5.740.000

To Pew Research Center των ΗΠΑ σε πρόσφατη έρευνά του με θέμα  Τhe Social Life of Health Information  αναφέρει ότι το 2009, το  61% των ενηλίκων Αμερικανών αναζήτησε ενημέρωση για θέματα υγείας στο ιντερνέτ, γεγονός που έχει σχέση και με την αύξηση του αριθμού  των Αμερικανών ενηλίκων που έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ από 45% το 2000 σε 74% το 2009,  και με την αύξηση του αριθμού των συνδέσεων DSL στο ιντερνέτ από 5% το 2000 σε 57% το 2009. Επί πλέον η χρήση του διαδικτύου από τα κινητά και διαδικτυακές εφαρμογές έρευνας στο διαδίκτυο διευκολύνουν την «συνεχή παρουσία» στο ιντερνέτ.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι:

 • οι Αμερικανοί ενήλικες χρησιμοποιούν ευρύ δίκτυο πηγών για θέματα υγείας από το διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου
 • 61% των ενηλίκων Αμερικανών αναζητεί πληροφόρηση υγείας στο διαδίκτυο
 • το διαδίκτυο δεν αντικαθιστά τις παραδοσιακές πηγές ενημέρωσης για τους Αμερικανούς, άν και πολλοί τις συμπληρώνουν με ενημέρωση από το διαδίκτυο.

Τα αντίστοιχα στιχεία πρόσβασης των Ελλήνων στο ιντερνέτ σύμφωνα με τόν ΣΕΠΕ

 • η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα στις 31.12.09 ανήλθε στο 17,02% έναντι 23,8% που είναι ο Μ.Ο. των χωρών της Ε.Ε.
 • η αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων ανήλθε από 160.113 το 2005 σε 1.916.630 το 2009.

Η έρευνα τάσεων αναζήτησης Zeitgeist 2010  της Google αποκαλύπτει ότι η υγεία δεν είναι μεταξύ των κυρίων θεμάτων που αναζητούν οι Ελληνες στο διαδίκτυο μέσω της google: η eurovision, το facebook, ο καιρός, youtube, google, παοκ, ολυμπιακός, αεκ , κ.ά. είναι μεταξύ των 10 πρώτων λέξεων αναζήτησης σε όλες τις κατηγορίες. Η κατηγορία υγεία δεν είναι διαθέσιμη για  την Ελλάδα και έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχει μια πολύ παλαιότερη Ελληνική έρευνα του 2003, σχετικά με την χρήση του διαδικτύου από τους καταναλωτές που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο,  που όμως λόγω της ραγδαίας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και laptop, καθώς της αντίστοιχης αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων, είναι σήμερα ξεπερασμένη.

Σύμφωνα με την έρευνα της GfK Custom Research και της GfK Association για λογαριασμό της Wall Street Journal σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, στην Ελλάδα 54% των χρηστών χρησιμοποιούν το Internet για αναζήτηση πληροφορίας, 46% για να διαβάζουν νέα, 34% για κοινωνική διαδικτύωση (social networking) και 32% για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το γεγονός όμως της σημαντικής αύξησης στη χώρα μας, την τελευταία τριετία ιστοτόπων που παρέχουν ενημέρωση για ιατρικά θέματα, κυρίως νέα που μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων αλλά και εξειδικευμένα websites ιατρικής ενημέρωσης, μαζί με πληροφορίες από τον Ελληνικό χώρο π.χ. για ιατρικά συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.ά. σημαίνει ότι υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται γι αυτό το είδος της ενημέρωσης. Βέβαια, τα Ελληνικά αυτά sites εξυπηρετούν κυρίως άτομα μέσης ηλικίας  που δεν γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα, δεδομένου ότι η γλώσσα στην οποία παρέχεται σήμερα παγκόσμια σχεδόν όλη η ενημέρωση για ιατρικά θέματα είναι κατά κανόνα η Αγγλική.

Aν διεθνώς προσδιορίζονται οι e-patients με τα επτά «Ε» (equipped, enabled, empowered, engaged, equal, emancipated and expert) πώς θα χαρακτηρίζαμε τους Ελληνες e-patients. Επειδή στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα αρχίζουν να εμφανίζονται οι e-patients, ο ανωτέρω προσδιορισμός είναι πολύ φιλόδοξος. Από την προσωπική μου εμπειρία και επαφή με άλλους e-patients και e-carers, θα τους χαρακτήριζα ως άτομα τα οποία

 • είναι διαλεκτικά, δεν δέχονται ιατρικά θέσφατα, επιθυμούν να συζητήσουν με τον γιατρό τους την διάγνωση που κάνει
 • προσπαθούν να ενημερωθούν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν από πολλές έγκυρες πηγές ιατρικής ενημέρωσης
 • προσπαθούν να δικτυωθούν με άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο/παρόμοιο πρόβλημα υγείας, ανταλλάζουν απόψεις και χρηστικές πληροφορίες
 • για σοβαρά προβλήματα υγείας επιζητούν μια δεύτερη ιατρική γνώμη
 • συγκεντρώνουν το περιεχόμενο του ιατρικού τους φακέλλου και το μελετούν ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν τον/τους γιατρό/γιατρούς τους για την πορεία και την εξέλιξη της υγείας τους
 • στα ιατρικά τους ραντεβού προσέρχονται προετοιμασμένοι δηλ. έχουν κρατήσει σημειώσεις για  την πορεία της εξέλιξης της θεραπείας τους ή τα συμπτώματα/προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έχουν καταγράψει τις ερωτήσεις που θέλουν να κάνουν στο γιατρό τους
 • διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες θεραπείας, φαρμάκων και τις ακολουθούν, αφού προηγούμενα μελετήσουν τις οδηγίες φαρμάκων/διαδικασιών που παρέχουν οι βιομηχανίες προϊόντων/υπηρεσιών υγείας, σημειώσουν ότι δεν κατανοούν ή έχουν αμφιβολία και συνεννοηθούν γι αυτό με τον θεράποντα γιατρό
 • ζητούν να ενημερωθούν για όλες τις δυνατές διαθέσιμες  θεραπείες ή σε σοβαρά προβλήματα υγείας,  για τις κλινικές δοκιμές, για την περίπτωσή τους και συζητούν με τον γιατρό τους πως αυτές θα επιδράσουν στην υγεία τους, στην ποιότητα ζωής τους, στην εργασία τους, στα εισοδήματά τους
 • δεν διστάζουν να επισημάνουν στο γιατρό τους, δυνατότητες διάγνωσης και θεραπεία τις οποίες πληροφορήθηκαν στη διάρκεια της έρευνάς τους σχετικά με την ασθένειά τους
 • γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως ασθενείς και τα ασκούν.

Ποιά άλλα χαρακτηριστικά θα προτείνατε για τους Ελληνες e-patients, για να φτιάξουμε το προφίλ τους? Γνωρίζετε blogs Ελλήνων e-patients? περιμένω τα σχόλιά σας.

Share

Advertisements
Comments
23 Σχόλια to “YΠΑΡΧΟΥΝ e-patients ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ARE THERE e-patients IN GREECE?”
 1. Ο/Η Ψάχνω Γιατρό λέει:

  Αναφορικά με το αν υπάρχουν e-patients στην Ελλάδα, νομίζω πως ναι υπάρχουν.. αρκετός κόσμος πλέον διαβάζει και ψάχνει πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα ιατρικά θέματα που τον απασχολούν. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι έχει γίνει κοινή πρακτική αλλά ήμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ένα σχετικά καινούργιο site που νομίζω ότι προσφέρει την δυνατότητα για άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, http://www.psaxnogiatro.gr. Καλή Χρονιά σε όλους!!!

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η minimized risks λέει:

  Great article . Will definitely apply it to my website

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η fms λέει:

  Δεν εγραφα στο twitter αλλα μου φανηκε καλη ιδεα να δοκιμασω 🙂 Με την τεχνολογια δεν ειχα καλη σχεση αλλα θελωντας να διασταυρωνω τις γνωσεις μου και να τις μεταβιβαζω οδηγηθηκα στην δημιουργια σελιδας..απλα..και ακομη μαθαινω!Δεν ηξερα τον ορο empowered patient και participatory medicine αλλα χαρακτηριζει απολυτα την ιδεολογια μου!Πολυ καλη και η ιδεα να «μαζευτουμε» μηπως και προωθησουμε την αναπτυξη εξειδικευμενης εκπαιδευσης(και απο ασθενεις και απο γιατρους)!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Καλό μήνα, το twitter είναι ένα καλός «τελάλης» για να ενημερώνεις για τα νέα πόστ στο blog σου. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, υπάρχουν πολλές οδηγίες στα αγγλικά (στο mashable.com) θα βρείς τον πλήρη οδηγό για το twitter. Οταν εξοικειωθείς μπορείς, προσθέτοντας στα tweets σουτο #fmGR (=fibromyalgia Greece) να δημιουργήσεις Ελληνική ομάδα στο τομέα σου, επίσης προσθέτοντας #epatientGR κοινοποιείς τα νέα σου, απόψεις, ιδέες, κ.α. στους Ελληνες epatient twitterers και ανοίγεις συζητήσεις για ότι σε ενδιαφέρει. Aυτό θα βοηθήσει να μεγαλώσει η ομάδα και να αποκτήσουμε «στέκι» στο twitter.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η fms λέει:

  Εξαιρετικη κινηση το ιστολογιο σου με χρησιμο περιεχομενο…Το εχουμε αναγκη στην κοινωνια μας!Και για να απαντησω στο ερωτημα του αρθρου…ναι,υπαρχουν e-patients στην Ελλαδα και αποτι φαινεται ειμαι μια απο αυτους,καθώς διατηρω τα ιστολόγια inomyalgia-aware.Ειμαι ασθενης αλλα πανω απολα εχω παθος για την προοδο την γνωση και την παιδεια!Στον χωρο της υγειας υπαρχουν τεραστια κενα και ευελπιστω να συμβαλλω οπως μπορω στην καλυψη τους…

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Eυχαριστώ για την απάντησή σου. Ποιό είναι το όνομά σου; Προσπαθώ να κάνω μια καταγραφή των e-patients και πράγματι είσαι e-patient, το ιστολόγιο σου είναι εξαιρετικό, με πολλές πηγές ενημέρωσης. Aπό τις συναντήσεις μου με e-patients ένα είναι το κοινό χαρακτηριστικό: όλοι έπασχαν ή πάσχουν από μια σοβαρή, απειλητική για την υγεία και την ζωή τους ασθένεια, και όταν θέλησαν να ενημερωθούν δεν εύρισκαν πληροφόρηση. Τότε στράφηκαν στο ιντερνέτ, έμαθαν, εκπαιδεύτηκαν στο συγκεκριμένο θέμα υγείας τους και τέλος θέλησαν να μοιρασθούν αυτή τη γνώση με άλλους πάσχοντες συνανθρώπους.

   Θα σε παρακαλουθώ με RSS, γράφεις και στο τwitter?

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η fms λέει:

  Εξαιρετικη κινηση το ιστολογιο σου με χρησιμο περιεχομενο…Το εχουμε αναγκη στην κοινωνια μας!Και για να απαντησω στο ερωτημα του αρθρου…ναι,υπαρχουν e-patients στην Ελλαδα και αποτι φαινεται ειμαι μια απο αυτους!Ειμαι ασθενης αλλα πανω απολα εχω παθος για την προοδο την γνωση και την παιδεια!Στον χωρο της υγειας υπαρχει τεραστια κενα και ευελπιστω να συμβαλλει οπως μπορω στην καλυψη τους…

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η ehealthgr λέει:

  Μαρια Συνεφια-Williamson η epatientgr δείχνει το δρόμο. Πολύ καλό post Καίτη.

  Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Μαρια Συνεφια-Williamson λέει:

  Ναι υπαρχουν αλλα ειναι πολυ λιγοι!
  Το να εχεις την εμπιστοσυνη στον εαυτο σου να ψαξεις και να ενημερωθεις για το θεμα που σε απασχολει προυποθετει πολλα που δεν εχουν εμπεδωθει στην Ελληνικη πραγματικοτητα.
  1. Παιδεια-το ψαξιμο πληροφοριων, η δημιουργια της προσωπικης αποψης βασει της ερευνας ΔΕΝ ειναι διαδικασια γνωριμη στην πλατεια μαζα του κοινου.
  2. Το ιατρικο-φαρμακευτικο ‘συνδικατο’ δεν μοιραζεται την ‘γνωση’ -για προφανεις λογους.
  3. Η χρηση νεων τεχνολογιων ειναι θεμα ενος πολυ μικρου ποσοστου του πληθυσμου. Αν και εχουμε γυρω στα 2 εκατ χρηστες του Facebook, η μεση ηλικια ειναι γυρω στα 37. Προφανως οχι η ηλικια που ασχολειται εντατικα με προβληματα υγειας.
  4. Η ιατρικη παιδεια στην ελλαδα ειναι προβληματικη. Θεματα δεοντολογιας δεν απασχολουν πολλους και η υγεια δεν αντιμετωπιζεται σαν κοινωνικο αγαθο -με τους δικους της νομους,κανονες και υποχρεωση στην αντικειμενικη πληροφορηση.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Εχεις απόλυτα δίκηο, αναφέρεσαι στο health literacy που είναι σχεδόν ανύπαρκτο για να μην πώ ότι θεωρείται ιεροσυλία να είσαι ιατρικά ενημερωμένος/η για πάθησή σου, καθώς και στο digital literacy που σίγουρα είναι κάτι που διαθέτουν σήμερα στην Ελλάδα οι κάτω των 40 ετών, άν και υπάρχουν πολλά παραδείγματα μεγαλύτερων που έμαθαν να χρησιμοποιούν υπολογιστή και το διαδίκτυο.

   Μου αρέσει!

 8. Ο/Η epatientgr λέει:

  Χρήσιμος οδηγός για όσους θέλουν να αρχίσουν αλλά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίας τους στα social media. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε και μετά να αρχίσετε να εφαρμόζετε σιγά σιγά όσα μάθατε. Θα δείτε πολύ γρήγορα αποτελέσματα.

  Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] γράψει η Καίτη το “Υπάρχουν e-patients στην Ελ&l…“ και είχα […]

  Μου αρέσει!

 2. […] πηγή Share this:EmailLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  Μου αρέσει!

 3. […] σιγά σιγά και στη χώρα μας, δηλ. τον έμπειρο ασθενή (e-patient) που θέλει να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την […]

  Μου αρέσει!

 4. […]   Σε  προηγούμενη ανάρτηση    είχα αναφερθεί στο τί σημαίνει ό όρος e-patient.  Επαναλαμβάνω εδώ ότι ο όρος e-patient  αναφέρεται στά άτομα πού χρησιμοποιούν το ιντερνέτ και άλλα εργαλεία για να αναζητήσουν, να μοιραστούν και μερικές φορές για να δημιουργήσουν πληροφορίες για την υγεία και την ευεξία. […]

  Μου αρέσει!

 5. […]   Σε  προηγούμενη ανάρτηση    είχα αναφερθεί στο τί σημαίνει ό όρος e-patient.  Επαναλαμβάνω εδώ ότι ο όρος e-patient  αναφέρεται στά άτομα πού χρησιμοποιούν το ιντερνέτ και άλλα εργαλεία για να αναζητήσουν, να μοιραστούν και μερικές φορές για να δημιουργήσουν πληροφορίες για την υγεία και την ευεξία. […]

  Μου αρέσει!

 6. […] με τους ασθενείς είχε γράψει η Καίτη το “Υπάρχουν e-patients στην Ελλάδα;“ και είχα συμπληρώσει με το “Υπάρχουν e-patients στην […]

  Μου αρέσει!

 7. […] θα ακολουθήσουν το άρθρο αυτό το αφιερώνω σε αυτούς. Η συζήτηση που έδωσε το έναυσμα για τον σημερινό οδηγό είναι […]

  Μου αρέσει!

 8. […] απάντηση αναφέρεται στο πολύ καλό κείμενο της Καίτης — epatientgr σχετικά με το αν “Υπάρχουν e-patients στην Ελλάδα;“. […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: