Τι σημαίνουν για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους τα νέα οικονομικά μέτρα; What are the implications of the new economic measures for patients and seniors?


Από τον Ιανουάριο δεν έχουμε σταματήσει να ακούμε για την οικονομική λαίλαπα που περιμένει την χώρα, που έγινε πιο συγκεκριμένη με τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε, αλλά και όσα άλλα έχει υπονοηθεί, εμμέσως πλήν σαφώς, ότι έρχονται…. Μετά το σόκ των ανακοινώσεων έχουμε αρχίσει να σκεπτόμαστε και να υπολογίζουμε τι ακριβώς σημαίνουν τα μέτρα αυτά για τον καθένα από μας.

Aπό συζητήσεις όμως που είχα τις προηγούμενες μέρες με φίλους και γνωστούς, προκύπτει ότι συζητούμε για τα μέτρα αυτά, που περιορίζουν πολύ σημαντικά τα εισοδήματά μας, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι είμαστε υγιείς και μη εξετάζοντας τι θα συμβεί σε περίπτωση ασθένειας είτε μικρής περαστικής, ή το χειρότερο εκδήλωσης μιας σοβαρής ασθένειας.  Με έκπληξη δε παρατήρησα ότι φίλοι που συμβαίνει να πάσχουν από μια σοβαρή χρόνια ασθένεια, μιλούν για τις επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων στο βιοτικό τους επίπεδο, χωρίς να συνυπολογίζουν το κόστος της ιατρικής τους φροντίδας.

Βάσει μόνον των όσων έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι στο ΙΚΑ θα απορροφηθούν σχεδόν όλα τα ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι το ΙΚΑ με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και τις υπάρχουσες υποδομές του (!!!), καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισότερους ασφαλισμένους, δηλ. η σημερινή καθυστέρηση πέραν του μήνα για ιατρικό ραντεβού, θα σημαίνει μάλλον αδυναμία εξυπηρέτησης. Οι δε χρόνοι αναμονής για εγχειρήσεις και διαγνωστικές εξετάσεις θα μεγαλώσουν αντίστοιχα.

Πέραν τούτου, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού θα στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στα δημόσια νοσοκομεία και μαιευτήρια για παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα δημόσια όμως νοσοκομεία ήδη πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, και η μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών, απλά θα καταστήσει περισσότερο προβληματική  τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι όπως δηλώθηκε δεν θα γίνουν νέες προσλήψεις.

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι η αδυναμία εξυπηρέτησης μεγαλυτέρου αριθμού ασθενών από το ΕΣΥ αναγκαστικά θα στρέψει μερίδα του πληθυσμού με οξέα ή πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, στα οποία η καθυστέρηση του χρόνου έναρξη της θεραπείας δρά αρνητικά στο προσδόκιμο ίασης, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης ιατρικής ή νοσοκοκομειακής περίθαλψης. Το υψηλότατο όμως κόστος διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, ειδικά για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως π.χ. οι ασθενείς με καρκίνο, καθιστούν πλέον  την περίθαλψη σε ιδιωτικό νοσοκομείο απλά μή εφικτή. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη του Υπουργείου Υγείας για το πώς θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα;

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι μέχρι και πρόσφατα, δηλ. πρίν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ο χρόνος αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα νοσοκομεία του ΙΚΑ για ραντεβού με ογκολόγο υπερέβαινε τον ενάμισυ μήνα, ενώ η αναμονή για ακτινοθεραπεία που φυσιολογικά πρέπει να αρχίζει σε συγκεκριμένο χρόνο από την χειρουργική επέμβαση ή άμεσα ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών μηνών. Σημειωτέον, ότι λίγα δημόσια νοσοκομεία διαθέτουν τελευταίας γενιάς γραμμικούς επιταχυντές και βεβαίως αυτά έχουν και τις μεγαλύτερες λίστες αναμονής.

Μέχρι σήμερα, παρόλο που ακούσαμε για τις μειώσεις των εισοδημάτων, δεν έχει αναφερθεί τίποτε σχετικά με το πως το υποστελεχωμένο ΕΣΥ αλλά και το ΙΚΑ, με κλίνες που δεν λειτουργούν και με απαρχαιωμένο σε πολλά νοσοκομεία ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό  και εργαστήρια, με την μη αξιοποίηση της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περίθαλψη,  με προμήθειες ιατρικών υλικών σε «ελληνικές» τιμές, θα αντιμετωπίσουν τον αναμενόμενο αυξημένο αριθμό πολιτών που λόγω οικονομικής πίεσης θα αναγκασθούν να καταφεύγουν σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Με ποιά μέτρα θα αντιμετωπισθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης/περίθαλψης του αριθμού ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία; Με την απαγόρευση προσλήψεων, με την μή πληρωμή υπερωριών των επαγγελματιών υγείας, με την διατήρηση του απαρχαιωμένου νοσοκομειακού εξοπλισμού, με την λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων μόνον μέχρι τις δύο το μεσημέρι; Ας πούμε ότι δεχόμαστε την μείωση των αποδοχών μας,  αλλά τί θα γίνει άν αρρωστήσουμε; Μας έχει ανησυχήσει πολύ τό ότι δεν έχει αναφερθεί τίποτε σχετικά με την υγεία και ούτε διαφαίνεται η πρόθεση διάθεσης περισσότερων κονδυλίων  για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που παρουσιάσθηκε το Σάββατο 8.5.10, η σύνθεση της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα αφορά κατά 62,9% στη δημόσια υγεία και η ιδιωτική αποτελεί το 37,1% (ποσοστό που είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με παγκόσμια πρότυπα, που έχουν εθνικό σύστημα υγείας και ως αιτίες γι αυτό αξιολογούνται οι φτωχές υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος, οι παθογένειες του δημόσιου συστήματος, η αύξηση του επιπέδου κατανάλωσης, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλπ). 

Καλά και χρήσιμα είναι τα συζητούμενα, σε κύκλους του Υπουργείου και της Γ.Γ.Ε.Τ.  για την προώθηση των εφαρμογών της e-health στην χώρα μας, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) και το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας (ΕΗR), αλλά μήπως θα ήταν καλίτερα να φροντίσουμε ΠΡΩΤΑ για  τη βελτίωση των βασικών υποδομών και μετά να ασχοληθούμε με τα της e-health, όπως σωστά μου επεσήμανε φίλος ογκολόγος σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο; Βέβαια, παρόλο υποστηρίζω ένθερμα την e-health δεν μπορώ να μην του δώσω δίκιο, όταν η κλινική του δεν διαθέτει εξεταστήριο για να εξετάσει τους ασθενείς του, δεν διαθέτει κάν καρέκλα για να καθήσουν και στέκονται όρθιοι μπροστά του και είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να συζητήσει την κατάσταση της υγείας τους, παρουσία και των άλλων 10-12 γιατρών της κλινικής που στεγάζονται στο ίδιο γραφείο και όταν το καλοκαίρι το νοσοκομείο δεν διέθετε φίλμ ακτινογραφίας, ή όταν το ακτινοθεραπευτικό τους ήταν εκτός λειτουργίας για πολλές εβδομάδες…

Oσο για τους ηλικιωμένους που τους φροντίζουν τα παιδιά και οι συγγενείς τους με την βοήθεια οικιακών βοηθών ή με εγκατάσταση σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων, οι προοπτικές για συνέχιση παροχής αυτής της φροντίδας είναι πολύ απαισιόδοξες. Το κόστος αυτής της φροντίδας μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν με την σύνταξη των ηλικιωμένων σύν επί πλέον ποσά που μπορούσε να διαθέσει η οικογένειά τους.  Οταν όμως το κόστος παραμονής σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων ξεπερνά τα 1000 ευρώ το μήνα, το δε κόστος οικιακής βοηθού ανέρχεται στα 700 τουλάχιστον ευρώ, πόσοι εργαζόμενοι θα μπορούν πλέον να φροντίσουν τους ηλικιωμένους τους μετά τις περικοπές των αποδοχών τους και την αυξημένη φορολογία;  Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν δημόσια γηροκομεία, οι δε θέσεις στα ιδρύματα της εκκλησίας ή άλλων φορέων με χαμηλό κόστος είναι εξαιρετικά λίγες.

Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέρα από τις περικοπές μισθών και παροχών, οφείλουν να εξετάσουν τα ανωτέρω θέματα και να δώσουν λύσεις το ταχύτερο πρίν τα προβλήματα γίνουν χιονοστιβάδα…

Share

Advertisements
Comments
One Response to “Τι σημαίνουν για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους τα νέα οικονομικά μέτρα; What are the implications of the new economic measures for patients and seniors?”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] τίτλος του άρθρου της Καίτης aka epatientgr έχει τίτλο “Τι σημαίνουν για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους τ…“. Επισημαίνει τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος […]

    Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: