Digital Greece 2020 – Ψηφιακή Ελλάδα 2020


Οπως έγραψα και στη χθεσινή μου ανάρτηση, αύριο, Πέμπτη 24 Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ  στις 14.00μ.μ θα γίνει η εναρκτήρια Ιδρυτική συνεδρίαση, με ελεύθερη είσοδο, του «Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το Φόρουμ για την “Ψηφιακή Ελλάδα 2020 είναι  υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων –  Οικονομικών –  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –  Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει κυρίως  ψηφιακή  υπόσταση. Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους σε κρίσιμους τομείς που θα χαρακτηρίζουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. Ένας μηχανισμός για την  αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ  που θα λειτουργεί μέσα από ανοικτές συναντήσεις που οργανώνονται  από τους συμμετέχοντες της κάθε ομάδας.

Υλοποιούμε μια οριζόντια δράση η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση – έρευνα και  την δημόσια διοίκηση

Στόχος : Σκοπός του Φόρουμ είναι  η αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και διαμόρφωση  προτάσεων πολιτικής  προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 θα οραματίζεται σε διαρκή βάση και με δυναμικό τρόπο το ψηφιακό μέλλον της χώρας, προσπαθώντας να φέρει κοντά όλους εκείνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, συμμετέχουν και δημιουργούν σε αυτό, παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο. Οι ενεργοί πολίτες, μαζί τους ανθρώπους της έρευνας και της τεχνολογίας, τις επιχειρήσεις του χώρου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν ως στόχο να καταθέτουν προτάσεις που να συμβάλλουν στο ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Στο Φόρουμ έχουν δημιουργηθεί  τέσσερις ομάδες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. (Κοινωνία – Καθημερινότητα, Oικονομία – Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση – Διακυβέρνηση, Καινοτομία – Έρευνα , Παιδεία – Πολιτισμός).

Ψάχνοντας στο site του φόρουμ διαπίστωσα ότι η υγεία δεν αναφέρεται πουθενά και αυτό είναι περίεργο διότι η υγεία είναι βασικός τομέας που έχουν εφαρμογή οι ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας).

Ελλείψει προγράμματος ή άλλου πληροφοριακού υλικού, ανέτρεξα στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ε.Ε. για να δώ πως συνδέεται η εκδήλωση αυτή με τις πολιτικές για την Ψηφιακή Ατζέντα που δημοσιεύθηκαν πρίν από ένα μήνα.

Σύμφωνα λοιπόν  με την Ψηφιακή Ατζέντα ή Ψηφιακό Θεματολόγιο, όπως το μεταφράζουν στις Βρυξέλλες, η υλοποίηση του φιλόδοξου ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και θα επεκτείνει τα οφέλη της ψηφιακής εποχής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα. Το ήμισυ της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, οφειλόταν ήδη στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (βλ. IP/10/571) και η τάση αυτή φαίνεται ότι θα επιταχυνθεί.

Η ατζέντα έχει επτά στόχους:

 1. διαμόρφωση ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 2. καθορισμό προτύπων και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στις ΤΠΕ
 3. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ΤΠΕ
 4. Αύξηση της ταχείας και υπερταχείας πρόσβασης των Ευρωπαίων στο Διαδίκτυο
 5. Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας αιχμής στις ΤΠΕ
 6. Απόκτηση από όλους τους Ευρωπαίους ψηφιακών δεξιοτήτων και εύκολης πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες
 7. Απελευθέρωση του δυναμικού των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η δημογραφική γήρανση.

 Αν αυτά σας φαίνονται απλά, σαν ωραία λόγια που έγραψε κάποιος τεχνοκράτης των Βρυξελλών, μπορείτε να διαβάσετε τι σημαίνει για τον Ευρωπαίο πολίτη η Ψηφιακή Ατζέντα

1.   Για τους καταναλωτές: μια ζωντανή ψηφιακή ενιαία αγορά και πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, ευκολότερη ηλεκτρονική τιμολόγηση και πληρωμές, πιό αυστηροί Ευρωπαϊκοί κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων .

2.   Για τους εργαζόμενους: δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή

3.   Για τους ασθενείς και τους γιατρούς: χρήση των ΤΠΕ (eHealth) για βελτιωμένη περίθαλψη, π.χ. διαδικτυακή ιατρική εξέταση και φορητές ιατρικές συσκευές που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας και μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη κινητικότητα στους ασθενείς. Μέχρι το 2015, η Ψηφιακή Ατζέντα σκοπεύει να παράσχει ασφαλή πρόσβαση το διαδικτυακό τους ιατρικό αρχείο.

4. Για τη βιομηχανία: τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαλειτουργική ψηφιακή οικονομία με τη πολιτική ενιαίων Ευρωπαϊκών πρότυπων

5.  Για τη βιομηχανία ΤΠΕ: έρευνα και καινοτομία για την ψηφιακή οικονομία με την αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση της διάσπασης της έρευνας.

6.  Για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα διευκολύνει την λειτουργία των ΜΜΕ στοχεύοντας στις διαδικτυακές αγορές και πωλήσεις σε ποσοστό 15% μέχρι το 2015. Ειδικότερα, με την υλοποίηση της SEPA- Single European Payment Area, οι ΜΜΕ θα μπορούν να τιμολογούν και κάνουν διαδικτυακές πληρωμές με ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους.

Πάντως, για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν σε λεπτομέρειες τα προβλεπόμενα από την Ψηφιακή Ατζέντα, μπορούν να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο.

Θέλετε, εσείς ως άτομο, ως εταιρεία, ή ως οργάνωση, να συνεισφέρετε με ιδέες και προτάσεις για την  υλοποίηση της Ψηφιακής Ατζέντας; Αν νομίζετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο σε κάποιον από τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας, τότε μπορείτε να το δηλώσετε εδώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε χώρα θα κάνει τουλάχιστον μια εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και με τις πληροφορίες που θα δώσετε θα συμβάλλετε στην διαμόρφωση της θεματολογίας της εκδήλωσης.

 Αυτά  λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Πώς όμως μεταφράζονται αυτά σε επίπεδο χώρας? Εχουν οι υπεύθυνοι για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 καταρτίσει μια εθνική στρατηγική για τη επίτευξη των στόχων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα; Αυτό θα το μάθουμε αύριο.

Μέχρι αύριο άς δούμε το προφίλ της Ελλάδας όπως αναφέρεται στο  Europe’s Digital Competitiveness Report-ICT Country Profiles-Vol. II, σελ. 28-29 .

 GREECE

Since the introduction of its new Digital Strategy four years ago and the transposition of the European electronic communications framework within Greek legislation, Greece has made significant progress in the ICT field, in particular in the deployment of broadband technology, which has consistently shown very high growth rates.

Nevertheless, broadband penetration in Greece is far below the EU average, and the Information Society, in all the sectors, is lagging behind the average for EU countries. The Greek government believes that the deployment and usage of ICT applications, including in education, health, financial services, agriculture and emergency systems, has to be based on the latest technology, taking into account convergence, capacity building, security and impact on the environment. Efforts to bridge the digital divide — for all sectors of society and the economy — have maximum priority on the political agenda to ensure the prosperity and competitiveness of the country.

 New initiatives were taken in 2009 to extend connectivity and accelerate the uptake of new technologies, especially by SMEs and the public administration: the introduction of 770 broadband access points in more than 400 enterprises in the tourism sector; actions to support small and very small enterprises; and 12 new action areas under the ‘Digital Convergence’ programme (including digital convergence and security for enterprises in the tourism sector) targeting businesses, citizens and the public administration.

 In parallel with the introduction of optical fibre, due to be completed within seven years, the ‘ΔΟΡ.Υ’ programme was launched to enable the use of satellite broadcasting and to install terminals for free high-speed internet connections throughout the country. Furthermore, WiFi and WiMax antennas have been installed at key locations.

Broadband

Greece’s broadband performance has improved significantly in the last five years. This is mainly due to the implementation of the regulatory framework for electronic communications, which has encouraged infrastructure-based competition through effective local loop unbundling, and the ‘Broadband Action Plan’, using the Structural Funds to stimulate broadband investment and extend coverage in Greek regions. Nevertheless, Greece is still lagging behind the EU average. Broadband penetration is 17 %, which represents a large increase over 2008 (3.6 pp), but is still well below the EU average. The same applies to household penetration, where Greece has the third lowest rate. In terms of enterprise broadband access, Greece is above the EU average thanks to a remarkable increase of 10 pp in 2009. The wireless broadband market is still in its early stages.

Internet usage

In Greece, more than a third of the population uses the internet regularly and 27 % are frequent users. 53 % have never used the internet. The country also consistently ranks among those with the lowest use of various internet services. Most internet users engage in looking for information on goods and services and reading online newspapers/magazines. Downloading/listening to/watching music and/or films and seeking health information are also popular activities among Greek internet users. eCommerce is not well developed in Greece.

 eGovernment

Greece is prioritising its investment in information technologies in order to become more competitive. eGovernment is part of this strategy, though it comes under another ministry (Interior), suggesting that eGovernment is also seen as an instrument for government reform. Greece’s recent efforts have led to stable and relatively high eGovernment usage among businesses. The availability of eGovernment services, for both citizens and enterprises, is below the EU average, though it has grown substantially in recent years. Take-up of eGovernment services by citizens is very low and has not shown much improvement. By contrast, take-up by enterprises is high at 81 %, 10 pp above the EU average. 

Το προφίλ αυτό μας δείχνει ότι η ψηφιακή Ελλάδα αρχίζει μόλις, και θα πρέπει να της δώσουμε γερές βάσεις για να σταθεί και να προχωρήσει. Αυτό όμως με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι πρόβλημα για δυνατούς λύτες, το πρόβλημα της χρηματοδότησης είναι δεδομένου, ακόμη και άν ωρισμένες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

 Με τις συνθήκες αυτές ίσως θα ήταν καλίτερα να προχωρήσουμε είτε σε δράσεις που μπορούν να επιφέρουν μείωση κόστους όπως π.χ. με την ηλεκτρονική διαχείριση νοσοκομείων, τις ηλεκτρονικές προμήθειες, είτε να αυξήσουν τα έσοδα όπως π.χ. στον τουρισμό, όπου υπάρχει μεγάλο πεδίο εφαρμογών.

 Λοιπόν, μέχρι αύριο έχετε καιρό να σκεφθείτε ποιά θα ήταν η προσφορότερη εθνική στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, ποιές δράσεις θα ήταν χρήσιμο να προγραμματιστούν άμεσα, με ποιές διαδικασίες, πως θα μετράται η αποτελεσματικότητα (ROI);

Share

Advertisements
Comments
2 Σχόλια to “Digital Greece 2020 – Ψηφιακή Ελλάδα 2020”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] πρόοδος για το όσο το δυνατόν μέγιστο κοινωνικό καλό (Ψηφιακή Ατζέντα & Ψηφιακή Ελλάδα 2020. Θα τις κάνω συχνά αναφορά στα κείμενά μου από εδώ και […]

  Μου αρέσει!

 2. […] πολύ καλή ανάλυση και διασύνδεση της προσπάθειας για τ… θα διαβάσετε στο blog της Καίτης aka epatientgr. Όπως αναφέρει […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: