Aς μιλήσουμε για την υγεία… την Τετάρτη 7 Ιουλίου στίς 16.00μ.μ.-Let’s talk about health….on Wednesday July 7 at 16.00p.m.


Tα θέματα της υγείας συζητούνται αυτό το καιρό στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και στις παρέες σε αρνητικό πλαίσιο, που έχει να κάνει με την κακοδιαχείριση  τις υπέρογκες και αδικαιολόγητες δαπάνες του τομέα υγείας αλλά και τα προβλήματα ασφάλειας των ασθενών και της κακής οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών υγείας.

Και ενώ ο ιδιωτικός τομέας υγείας αυξάνεται και ευημερεί, αντίθετα ο δημόσιος τομέας υγείας βρίσκεται σε δίνη οικονομικών και άλλων σοβαρών προβλημάτων. Ο ιδιωτικός τομέας ευημερεί διότι οι πολίτες, άσχετα με την οικονομική τους κατάσταση, όταν  αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα φροντίσουν είτε με δικά τους χρήματα, ρευστοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή κυρίως με την βοήθεια συγγενικών τους προσώπων για την καλίτερη δυνατή διάγνωση και θεραπεία, διότι φοβούνται ότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι σε θέση να τους παράσχει τις υπηρεσίες που οφείλει.

Είναι όμως αυτό λύση; Οχι βέβαια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 του Συντάγματος, το κράτος «μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητος, του γήρατος, της αναπηρίας και της περίθαλψης των απόρων».

Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση ασθενών και υπηρεσιών υγείας σήμερα, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας έχει γίνει πιο αποτελεσματική, ταχύτερη, ασφαλεστέρη με την υιοθέτηση σύγχρονωνμεθόδων διοίκησης και  συστημάτων και εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής. Στον δημόσιο τομέα τα συστήματα νοσοκομειακής διαχείρισης που εγκαταστάθηκαν από το 1995 μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα λειτουργικότητας, ενώ η διοίκηση τους έχει περάσει από τα 40 κύματα.

Στη χώρα μας φαίνεται να αγνοούμε ότι η e-Health (ηλεκτρονική Υγεία) είναι βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα Δημόσιας Υγείας και ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα έργα που θα την κάνουν πραγματικότητα. Εξ άλλου με το Πρόγραμμα Δράσης για την eHealth έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις γι αυτό. 

Με τον Νίκο Παπαχρήστου (@ehealthgr) και με αρκετούς (online & offline) φίλους συμβαίνει να ανταλλάσουμε τακτικά σκέψεις και απόψεις για την υγεία  και τις υπηρεσίες υγείας και ηλεκτρονικής υγείας. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πως αντί να ανταλλάσουμε email, θα ήταν παραγωγικότερο να βρισκόμαστε ηλεκτρονικά σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση, ώστε να γνωριστούμε καλύτερα, τόσο μεταξύ μας όσο και με όσους (ελπίζουμε όλους) τους απασχολούν τα ίδια θέματα.

Η διαδικτυακή συζήτηση στο twitter, δηλ. το tweetchat, είναι ένας εύκολος και σύντομος τρόπος διαλόγου μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Η συζήτησή μας θα αφορά θέματα υγείας και ηλεκτρονικής υγείας, όπως τα ζούν και τα αντιλαμβάνονται οι χρήστες τους. Συγκεκριμένα, τα κύρια θέματά μας είναι πώς βλέπουν τις υπηρεσίες υγείας όσοι τις χρησιμοποιούν, δηλαδή όλοι εμείς,  αλλά και όσοι  εργάζονται ή παρέχουν προϊόντα  και υπηρεσίες για τον τομέα υγείας.

Στο OpenHealth, εν συντομία #opnHealth, όπως θα ονομάζουμε εφεξής την τακτική μας online συνάντηση, θα συζητούμε θέματα υγείας και  ηλεκτρονικής  υγείας, αφενός διότι και τα δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και αφετέρου διότι και τα δύο είναι αλληλένδετα.

Οι πολίτες σήμερα  είναι περισσότερο ενημερωμένοι. Θέλουν να γνωρίζουν τα θέματα που αφορούν την υγεία τους. Επιθυμούν να έχουν σχέση συνεργασίας με τον γιατρό τους και να  συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους. Θέλουν η ιατρική και νοσοκομειακή πληροφορική να υποστηρίζει την παροχή καλίτερων, ασφαλέστερων, ταχύτερων, αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας και όχι απλώς διαδικαστικούς και λογιστικούς σκοπούς της διοίκησης των επαγγελματιών υγείας, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων και του κράτους.

Mε αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά μέσα (Social Media) στο διαδίκτυο, τα οποία προσφέρονται για ανοιχτή, γρήγορη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Στο #opnHealth επιθυμούμε να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις όλων όσων σχεδιάζουν τις πολιτικές υγείας, παρέχουν εκπαίδευση για τον τομέα υγείας, παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα υγείας ως επαγγελματίες υγείας, ως  κατασκευαστές προϊόντων & εξοπλισμών ή παρέχουν υπηρεσίες.  Ταυτόχρονα μας ενδιαφέρουν οι απόψεις και οι γνώμες όλων μας,  είτε ως ασθενών είτε ως δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών & προϊόντων υγείας.

Αν δεν καταλάβατε τι σχεδιάζουμε, παρακάτω θα βρείτε διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Τί είναι το τweetchat;

Το tweetchat είναι μια συζήτηση όπως αυτές που κάνουμε καθημερινά, μόνο που γίνεται στο διαδίκτυο με ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του είδους της online συζήτησης είναι πως αποτελείται από μια σειρά tweets (μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας twitter) σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, με συγκεκριμένο θέμα, σε πραγματικό χρόνο με συνομιλητές που είτε έχουν δηλώσει προηγούμενα την συμμετοχή τους είτε μπαίνουν στη συζήτηση επί τόπου.

2. Ποιοί μπορούν να  λάβουν μέρος;

Το tweetchat είναι  ανοικτό σε όλους όσους  εμπλέκονται με τις πολιτικές, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του τομέα υγείας καθώς και με προϊόντα και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής υγείας. Είναι ανοιχτό σε όλους εμάς που χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες υγείας, δημόσιες ή ιδιωτικές.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι μπορούν να συμμετέχουν άτομα από τις εξής ομάδες:  

 • επαγγελματίες υγείας,
 • φαρμακοποιοί,
 • δημόσιοι λειτουργοί κρατικών φορέων υγείας,
 • μέλη οργανισμών σχετικών με την υγεία και την έρευνα,
 • μέλη της ανωτάτης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης υγείας,
 • διοικητές  και διοικητικό προσωπικό ιδιωτικών ή δημοσίων μονάδων υγείας,
 • δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι  υπηρεσιών υγείας,
 • ασθενείς και οργανώσεις τους,
 • όλοι οι κάτοικοι της   χώρας ως χρήστες υπηρεσιών υγείας,
 • βιομηχανία υγείας (φαρμακοβιομηχανία, προμηθευτές αναλωσίμων, εξοπλισμού και  υπηρεσιών, κ.ά.),
 • επαγγελματίες της πληροφορικής υγείας
 • επαγγελματίες Public Affairs και επικοινωνίας τομέα υγείας

Λόγω της φύσης των κοινωνικών μέσων διαδικτύου (Social Media), είναι δυνατόν να συμμετέχουν Ελληνες της διασποράς, κάτοικοι άλλων Ευρωπαϊκών ή όχι χωρών, από τις ανωτέρω ενδεικτικές κατηγορίες. Μπορούν να λάβουν μέρος είτε άτομα είτε φορείς.

Όσο μεγαλύτερη συμμετοχή από τις ανωτέρω κατηγορίες έχει η συζήτηση τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα είναι. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν επαγγελματίες (υγείας, ΤΠΕ, συμβούλων επιχειρήσεων, βιομηχανίας υγείας, εκπαίδευσης, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας) αλλά είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να συμμετέχουν χρήστες των υπηρεσιών υγείας, ασθενείς και εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών.

Είναι αυτονόητη ανάγκη να συμμετέχουμε όλοι, πρώτα από όλα ως πολίτες.

3. Πότε ορίζεται το πρώτο tweechat για #opnHealth;

Το πρώτο tweetchat #opnHealth ορίζεται για την επόμενη Τετάρτη, 7 Ιουλίου στις 16.00μ.μ. Η διάρκεια της συζήτησης είναι μία ώρα, αλλά ο χρόνος παραμονής των συνομιλητών στη συζήτηση είναι ελεύθερος. Μπορούν να συμμετέχουν όση ώρα επιθυμούν, γιατί όχι και μετά τη λήξη της ώρας, σχολιάζοντας όσα δεν πρόλαβαν ή για όσα έχουν μια δεύτερη σκέψη.

Επιθυμούμε το tweetchat να γίνει ένα τακτικό μέσο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για την υγεία και την  ηλεκτρονική υγεία και για  το λόγο αυτό προτείνουμε  να  γίνεται τακτικά ανά  15θήμερο, κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 16.00μ.μ.

4. Διαδικασία

Στην παράγραφο αυτή δίνουμε μερικές χρηστικές πληροφορίες για  το twitter και το tweetchat, για όσους τυχόν δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση.

α. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχει κάποιος λογαριασμό στο twitter. Οσοι δεν έχουν και θέλουν να συμμετάσχουν στην συζήτηση μπορούν εύκολα να ανοίξουν λογαριασμό στο www.twitter.com, και να αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν για να εξοικειωθούν.

β. Για να μπορείτε να βλέπετε όλες τις συζητήσεις (tweets) που γίνονται και να συμμετέχετε με σχόλια ή παρατηρήσεις σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλες εφαρμογές ή υπηρεσίες. Υπάρχουν αρκετές όπως το www.tweetdeck.com, το www.hootsuite.com, www.seismic.com, κ.ά. με τις οποίες συνδέετε τον λογαριασμό σας στο http://www.twitter.com.

      Μια άλλη παρόμοια online υπηρεσία είναι το www.tweetchat.com. Σε αυτήν μπορείτε να παρακολουθείτε, αν το επιθυμείτε, μόνο κάποιο hashtag της επιλογής σας, στην περίπτωσή μας το #opnHealth

γ.   Τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ανοίγετε την πλατφόρμα επιλογής σας. Πληκτρολογείτε το όνομα και τον κωδικό που έχετε στο twitter και στην οθόνη πληκτρολογείτε το #opnHealth. Εχετε βέβαια προηγούμενα ελέγξει το online αρχείο σε google docs #opnHealth για τις ερωτήσεις  της ημέρας και το τυχόν ενημερωτικό υλικό για κάθε μια, ώστε να έχετε προετοιμασθεί κατάλληλα για τη συζήτηση.

      Είσαστε πλέον έτοιμοι να λάβετε μέρος. Σημ. όταν συζητείτε για το #opnHealth στο tweetchat, το hashtag (όπως ονομάζονται γενικά οι ετικέτες συζητήσεων στο twitter όπως το #opnHealth), προστίθεται αυτόματα στα tweets (μηνύματα) σας, στις άλλες εφαρμογές χρειάζεται να το προσθέτετε πρώτο σε κάθε σας tweet (μήνυμα).

δ. Τα μηνύματα έχουν το όριο των 140 χαρακτήρων. Για το λόγο αυτό φροντίστε όσοι ανοίγετε τώρα λογαριασμό στο twitter να επιλέξετε πολύ σύντομο όνομα χρήστη. Οσοι έχουν σχετική εξοικείωση με το twitter και τις πλατφόρμες υποστήριξής του, ας έχουν υπ΄ όψη τους ότι υπάρχει η δυνατότητα να γράψουν φράση μεγαλύτερη από 140 χαρακτήρες, αρκεί να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στο twitter με την κατάλληλη εφαρμογή όπως www.twishort.com, www.tweetlonger.com, κ.ά.

      Oι πλατφόρμες υποστήριξης του twitter προσφέρουν επίσης την δυνατότητα να συντμήσουν μια φράση (όταν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική), καθώς και να συντμήσουν μια διεύθυνση διαδικτύου. Οσοι δεν  έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις ανωτέρω εφαρμογές θα ήταν χρήσιμο να κάνουν μερικές δοκιμές προηγούμενα.

δ. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι η Ελληνική. Αν όμως συμμετέχουν Ελληνες της διασποράς, που δεν διαθέτει ο υπολογιστής τους Ελληνικούς χαρακτήρες, θα γίνονται δεκτές απαντήσεις και στα Αγγλικά. Κάποιες πλατφόρμες παρέχουν επίσης την δυνατότητα μετάφρασης επιλεγμένου tweet στην επιθυμητή γλώσσα.

ε.   Η συζήτηση διαρκεί πάντα 1 ώρα και γίνεται σε προεπιλεγμένα θέματα.

Αφορά 3 ερωτήσεις, που συζητιούνται για περίπου  20΄κάθε μια ή και λιγότερο άν δεν υπάρχει ενδιαφέρον

  Η συζήτηση αρχίζει με την παρουσίαση κάθε συμμετέχοντα: ονοματεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα

Η συζήτηση (tweetchat) έχει υπεύθυνο που την κατευθύνει και ορίζει τους χρόνους.

Κάθε συζήτηση αρχίζει με το #opnHealth ώστε να καταχωρείται και να την βλέπουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Παράλειψη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν θα δούν το σχόλιο σας.

 Mετά το #opnHealth προσθέτετε Ε1, Ε2, Ε3…που υποδεικνύει τον αριθμό της ερώτησης που σχολιάζετε

 π.χ. #opnHealth E1 ………..

Αν αρχίσατε στο tweetchat μια συζήτηση με ένα ή περισσότερα άτομα πάνω σε μια ερώτηση, αλλά στη συνέχεια μπήκατε σε άλλο θέμα, παρακαλούμε συνεχίστε την συζήτησή σας εκτός #opnHealth (δηλ. χωρίς το hashtag) για να μη δημιουργηθεί σύγχυση και να διατηρηθεί σταθερή η ροή στα θέματα του #opnHealth.

ü  Aν δεν συμφωνείτε με τις απόψεις κάποιου συνομιλητή, παρακαλούμε εκφράστε απλά την διαφωνία σας. Οξύτητα, διαπληκτισμοί, υβριστικές, σεξιστικές εκφράσεις δεν έχουν θέση στο #opnHealth και ο υπεύθυνος της συζήτησης έχει δικαίωμα να διακόψει συζητήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες.

 3. Ποιά θέματα θα καλύπτει το tweetchat #opnHealth;

Πρώτα να εξηγήσω, ενδεικτικά, τι είδους θέματα υγείας και ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) θα καλύπτονται από το #opnHealth:

 • Υγεία 

¨       πολιτικές υγείας 

¨       ιατρική περίθαλψη 

¨       νοσοκομειακή περίθαλψη 

¨       δικαιώματα ασθενών 

¨       σχέσεις επαγγελματιών υγείας-ασθενών 

¨       ιατρική έρευνα και κλινικές δοκιμές 

¨       φάρμακα (κόστος, αντίγραφα έναντι πρωτοτύπων, τιμολόγηση, ενημερωτικό έντυπο για τους ασθενείς, διάθεση ειδικών φαρμάκων) 

¨       σχέσεις ιατρικής βιομηχανίας (δηλ. φαρμακοβιομηχανίας, ιατρικής τεχνολογίας, ιατρικών και νοσοκομειακών αναλωσίμων, και ότι άλλο προϊόν η υπηρεσία καταναλώνεται από γιατρούς ή παρόχους ιατρικής περίθαλψης όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κατά την παροχή των υπηρεσιών τους) με φορείς υγείας  και ασθενείς 

¨       ΗΤΑ-Health Technology Assessment – Aξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας 

¨       Ασφάλεια ασθενών 

¨       Εθνικά Συστήματα Υγείας

¨       κλινικές δοκιμές

 • Hλεκτρονική Υγεία – eHealth

¨       Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ε.Ε., ως eHealth  ορίζουμε την χρήση των εργαλείων και υπηρεσιών των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας.

«H eHealth καλύπτει την διάδραση μεταξύ ασθενών και παροχέων υπηρεσιών υγείας, την μετάδοση δεδομένων από ένα οργανισμό σε άλλον, ή την επικοινωνία μεταξύ ασθενών και/ή επαγγελματιών υγείας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν δίκτυα ενημέρωσης για την υγεία, ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, υπηρεσίες τηλε-ιατρικής, φορητά και κινητά συστήματα που επικοινωνούν, δικτυακές πύλες υγείας, και πολλές άλλες εφαρμογές ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοικωνίας) που βοηθούν τη πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη παρακολούθηση της υγείας και τη διαχείριση του τρόπου ζωής».

¨       Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υγεία έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Δράσης 2004  που καλύπτει εργαλεία και υπηρεσίες από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς και νέα πληροφοριακά συστήματα που μειώνουν τα λάθη και τους χρόνους αναμονής για μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση στην eHealth.

       Επειδή η προσαρμογή στις πολιτικές eHealth ακολουθείται από όλα τα κράτη-μέλη (με διαφορετική όμως ταχύτητα) συνιστάται η ανάγνωση του ανωτέρω κειμένου για να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα.

¨          Ειδικότερα θέματα της ηλεκτρονικής υγείας που θα τεθούν σε συζήτηση στο tweetchat είναι τα εξής: ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς-EHR, διακίνηση αρχείων (interoperability), τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό ιατρείο, διαλειτουργικότητα, πρότυπα, κωδικοποιήσεις και μητρώα, κ.ά.

4. Πως ορίζονται τα θέματα κάθε tweetchat;

Tα θέματα συζήτησης ορίζονται από τους συμμετέχοντες, στο συνημμένο αρχείο google docs http://bit.ly/bXgsZb.  Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταχωρίσει μία ερώτηση συμπληρώνοντας όλες τις στήλες, και να  προσθέσει συνδέσμους σε τυχόν κείμενα που υποστηρίζουν και διαφωτίζουν την ερώτηση.

Για το πρώτο tweetchat προτείνεται να έχουμε γενικές ερωτήσεις που θα διευκολύνουν την συμμετοχή και θα θέσουν  το πλαίσιο για τις επόμενες online συζητήσεις μας:

1.     Πως πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει η συζήτηση στα κοινωνικά μέσα διαδικτύου (Social Media) για την αλληλο – κατανόηση των εμπλεκομένων και  εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας & Φροντίδας?

2. Ποιό θεωρείται το  πιο σημαντικό αλλά και επείγον πρόβλημα του τομέα υγείας?

3. Πιστεύετε ότι η ανοιχτή συζήτηση του προβλήματος αυτού στα κοινωνικά μέσα διαδικτύου (Social Media) μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις, πολύ περισσότερο σε λήψη αποφάσεων, για τη λύση του?

 Ο υπεύθυνος της συζήτησης ορίζει την  έναρξη και τη λήξη, κατανέμει το χρόνο συζήτησης κάθε ερώτησης, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, κάνει ανακεφαλαίωση ή διευκρινίσεις. Υπεύθυνοι για την 1η συνάντηση θα είναι η Kαίτη Αποστολίδου- @epatientgr και ο Νίκος Παπαχρήστου-@ehealthgr.

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω απευθυνθείτε σε @epatientgr και @ehealthgr.

                5. Ποιές νομίζετε ότι θα πρέπει να  είναι οι  δύο αναπληρωματικές ερωτήσεις;

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν επίσης να προτείνουν αναπληρωματικές ερωτήσεις, οι οποίες εφόσον δεν συζητηθούν, θα παίρνουν προβάδισμα για το επόμενο tweetchat. Οι αναπληρωματικές ερωτήσεις για την 1η συζήτηση θα είναι:

        1.Tι σημαίνει ό όρος ηλεκτρονική υγεία σε απλά Ελληνικά?

       2. Γιατί η ηλεκτρονική υγεία αφορά τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας?

6. Καταγραφή και αναλυτική αναδημοσίευση του tweetchat

Δύο – τρείς μέρες μετά το tweetchat θα αναρτάται στο #οpnHealth αρχείο των μηνυμάτων της συζήτησης.

 Υπάρχει το ενδεχόμενο άτομα που ενδιαφέρονται να μην μπορούν να συμμετέχουν για διάφορους λόγους. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα την ημέρα και την ώρα που ορίζουμε το tweetchat, να μην έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ, να μην έχουν επαρκείς γνώσεις ηλ. υπολογιστή, να έχουν άποψη αλλά να μην χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα διαδικτύου (Social Media), κα. Όλοι αυτοί, οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να βρουν καθαρογραμμένο το κείμενο της συζήτησης μετά από δύο – τρεις μέρες στα blogs μας. Ενδεικτικά:

 • epatientgr.wordpress.com
 • blog.e-healthgr.com
 • Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τα blog σας όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στις αναρτήσεις των λιστών των μηνυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Την επόμενη Τετάρτη, 7 Ιουλίου, στις 16.00μ.μ. σας περιμένουμε όλους στο #opnHealth

——————-

Let’s talk about health….on Wednesday July 7 at 16.00p.m.

#opnHealth the first Greek tweetchat on health and ehealth (including health20 and social media for healthcare) is finally planned for next Wednesday, July 7, at 16.00p.m. Athens time.

For a long time we have been discussing with Nicos Papachristou aka @ehealthgr and several other online and offline friends about health and ehealth. Our involvement with social media and #hcsmeu has shown the road to an open discussion about health among all stakeholders.

#opnHealth is open to ALL health stakeholders i.e. policy makers, healthcare providers, healthcare managers, health professionals, medical IT professionals, patients and patient organisations, users of healthcare service, medical press to exchange views and discuss about health, ehealth.

Topics of discussion concern health and ehealth related issues. Three questions and eventually two more, if time allows it, will be discussed each time. Attendees may indicate one question each for the next venue.

The topics of the first tweetchat are the following:

Q1. Does the discussion in the social media of internet may contribute to the mutual understanding and lead to solutions for the problems faced by the Greek NHS?

Q2. Which you consider as the most important but also urgent problem of the healthcare sector?

Q3. Do you believe that the discussion of this problem in the social media of the internet may lead to proposals, and far more to decision making towards its solution?

Τhe tweetchat will be coordinated by Kathi Apostolidis (epatientgr) and Nicos Papachristou (ehealthgr). The tweetchat will be conducted in Greek language however, Diaspora Greeks particularly those in the health care sector are most welcome and if their pc does not support Greek characters, English is also acceptable. The tweetchat will be available as a document two days afterwards at #opnHealth

 

Advertisements
Comments
21 Σχόλια to “Aς μιλήσουμε για την υγεία… την Τετάρτη 7 Ιουλίου στίς 16.00μ.μ.-Let’s talk about health….on Wednesday July 7 at 16.00p.m.”
 1. Ο/Η Ληδα λέει:

  Δυστυχως οι γνωσεις μου οσο αφορα στο twitter και στο chat στο #opnHealth.
  Δυστυχως η ωρα 16:00 ειναι η πλεον ακαταλληλη γιατι η ωρα που φευγω απο το γραφειο.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Δεν πειράζει που σήμερα οι γνώσεις σου είναι λίγες, στο twitter εξοικειώνεται κανείς πολύ γρήγορα, και στην αρχή μπορείς απλά να παρακολουθείς τη ροή στο #opnHealth ή να τη διαβάσεις αργότερα και άν βρείς κάτι που σε ενδιαφέρει να το σχολιάσεις ή κάνεις στήν ομάδα κάποια δική σου ερώτηση. Είμαι σίγουρη ότι θα έχεις πολλά να συνεισφέρεις.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η ehealthgr λέει:

  Λήδα ελπίζω να σε δούμε τόσο στο twitter όσο και στο opnHealth. Προσωπικά (και είμαι σίγουρος ότι και η Καίτη) θα ήθελα πολύ να ήσουν παρών σε μια μελλοντική συνάντηση μας.

  Κάνεις πολύ καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις, συνέχισε να το κάνεις. Αν μπορείς «δυνάμωσε» τη φωνή σου, ώστε να διαθοθεί περισσότερο η δουλειά σου, και με άλλα Social Media (twitter & facebook).

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Λήδα Αβούρη λέει:

  Θα ηθελα παρα πολυ να ειχα λαβει μερος, αλλα το ειδα με καθυστερηση.
  http://inomyalgia.blogspot.com
  http://www.inomyalgia.com

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Λήδα, σε περιμένουμε στην επόμενη συζήτηση στις 21/7 στις 16.00μ.μ, έν τω μεταξύ άν έχεις κάποιο θέμα ή νέο που νομίζεις ότι αξίζει να το γνωρίσουμε και να το συζήτησουμε μπορείς να το γράψεις στο #opnHealth.

   Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Αποστολίδη (Breast Cancer & Patient Rights Advocate aka as epatientgr, @kgapo, #opnhealth)  η οποία θα μιλήσει για τους Ασθενείς και τους […]

  Μου αρέσει!

 2. […] Αποστολίδη (Breast Cancer & Patient Rights Advocate aka as epatientgr, @kgapo, #opnhealth) η οποία θα μιλήσει για “Τα Δικαιώματα των Ασθενών: […]

  Μου αρέσει!

 3. […] Παπαχρήστου, θα έχουμε σήμερα μετά από πολύ καιρό ένα tweetchat  #opnhealth με θέμα τα γενόσημα φάρμακα. Η συμμετοχή […]

  Μου αρέσει!

 4. […] Σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση -tweetchat, προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται για την Υγεία, ο Νίκος Παπαχρήστου (@ehealthgr) και η Καίτη Αποστολίδου (@epatientGR). […]

  Μου αρέσει!

 5. […] >Σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση -tweetchat, προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται για την Υγεία, ο Νίκος Παπαχρήστου (@ehealthgr) και η Καίτη Αποστολίδου (@epatientGR). […]

  Μου αρέσει!

 6. […] Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση για την Υγεία, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 16.00μ.μ. 5 Ιουλίου 2010 — nosfar Σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση -tweetchat, προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται για την Υγεία, ο Νίκος Παπαχρήστου (@ehealthgr) και η Καίτη Αποστολίδου (@epatientGR). […]

  Μου αρέσει!

 7. […] Aς μιλήσουμε για την Υγεία… την Τετάρτη 7 Ιουλίου 16.00μ.μ. 5 Ιουλίου 2010 — nosfar Σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση -tweetchat, προσκαλούν όλους όσους ενδιαφέρονται για την Υγεία, ο Νίκος Παπαχρήστου (@ehealthgr) και η Καίτη Αποστολίδου (@epatientGR). […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: