2ο Ετήσιο Συνέδριο DIGITAL HEALTH CARE- «Κρίσιμες αποφάσεις, καθοριστικές ενέργειες στην Ψηφιακή Υγεία» ερήμην αυτών για τους οποίους λαμβάνονται – 2nd Annual Conference Digital Healthcare “Crucial decisions, decisive actions in Digital Health” in the absence of those for whom they are taken


Την Τρίτη, 22 Ιουνίου, το πρωί, εξοπλισμένη με το netbook μου, με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία του, ξεκίνησα νωρίς-νωρίς για να είμαι στις 9.00π.μ. στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.  Είχαμε συμφωνήσει από την προηγούμενη ότι ο Παναγιώτης Κονταξής (@kontaxis) και εγώ (@epatientGR) θα κάνουμε live tweeting από το συνέδριο. 

Θεωρήσαμε ότι τα θέματα του συνεδρίου ήταν σημαντικά, θα μαθαίναμε για τα σχεδιαζόμενα στο χώρο της e-health στη χώρα μας και γι αυτό θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε live tweeting, ώστε όλοι όσοι, και κυρίως  οι χρήστες υπηρεσιών υγείας (δηλ. όλοι εμείς οι πολίτες και κάτοικοι της χώρας), δεν παρευρίσκοντο να μπορούν να παρέμβουν με παρατηρήσεις, σχόλια, που εμείς θα μεταφέραμε στους ομιλητές. 

Γύρω στις 9.30 εφτασα, το συνέδριο είχε αρχίσει, βρήκα μια θέση στα πίσω καθίσματα, έβγαλα το netbook μου και προσπάθησα να συνδεθώ. Τίποτε, νεκρό… Σκέτη απογοήτευση, και ακόμη μεγαλύτερη διότι δεν είχα προνοήσει να έχω γεμίσει πλήρως τη μπαταρία του κινητού μου. 

Η αίθουσα γεμάτη, γύρω στα 150 άτομα μέσης κυρίως ηλικίας 40-60 ετών, αρκετοί νεώτεροι και πολύ λίγες γυναίκες. Μέτρησα μόνον 12 μαζί με μένα!! Πως αυτό; Γνωρίζω πολλές γυναίκες σε ηγετικές & διευθυντικές θέσεις στην Πληροφορική και σε εταιρείες συμβούλων και μου έκανε εντύπωση η τόσο μικρή εκπρόσωπηση γυναικών, που επί πλέον γνωρίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα υγείας. Το ακροατήριο ήταν κυρίως εκπρόσωποι εταιρειών πληροφορικής, συμβούλων επιχειρήσεων, πολύ λίγοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων … 

Μπορεί να κάνω λάθος αλλά δεν είδα στο ακροατήριο εκπροσώπους της διοίκησης των νοσοκομείων, αφού αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της ημερίδας, δηλ. η εφαρμογή Ηοspital Management Systems, όπως δεν είδα εκπροσώπους των οργανώσεων ασθενών, των οργανώσεων πολιτών, των επαγγελματικών οργανώσεων των γιατρών, νοσηλευτών και άλλων που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με την λειτουργία και χρήση αυτών των συστημάτων.  Οταν αργότερα θα υπάρξουν αντιδράσεις στην αποδοχή και λειτουργία των συστημάτων αυτών θα αναρωτιούνται οι αρμόδιοι στα Υπουργεία, γιατί αντιδρούν. Πολύ απλά, διότι τους είναι ΞΕΝΑ, τους επιβάλλονται. Δεν ζητήθηκε η γνώμη τους, η συνεργασία τους, η συμβολή τους με παρατηρήσεις από την πολύχρονη εμπλοκή και καθημερινή εργασία τους με αυτά. 

Παρόλο που η ημερίδα είχε αντικείμενο την υγεία, ερωτήσεις και σχόλια προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αλλά και η ακυρωθείσα την τελευταία στιγμή ομιλία του Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα, κου Σαριβουγιούκα. 

Πέρα από τα παραπάνω «κοινωνικά» σχόλια, άς έρθουμε στο περιεχόμενο της ημερίδας. Το θέμα της «Κρίσιμες αποφάσεις, καθοριστικές ενέργειες στην Ψηφιακή Υγεία» μας είχε προιδεάσει ότι θα ακούγαμε κάτι σχετικό με την εθνική στρατηγική υγείας που καλείται να υπηρετήσει η ηλεκτρονική υγεία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα,  τον Μαϊο, δημοσίευσε την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη με συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα και επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Από τα ανωτέρω κείμενα, που αξίζει να τα διαβάσουν όλοι όσοι ασχολούνται όχι μόνον με την υγεία, την εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις, ακόμη και οι απλοί πολίτες (σε προηγούμενη ανάρτηση μου για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 είχα αναφέρει τι προσφέρει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ψηφιακή Ατζέντα στο καθένα από μας) διότι θα επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, αναζητούμε πληροφορίες, κ.ά. 

Ειδικά για την υγεία πολύ μεγάλη σημασία έχουν τα εξής πεδία δράσεων (βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ-Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη) 

Διαλειτουργικότητα και πρότυπα

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια

Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο

Έρευνα και καινοτομία

Βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης 

Αν όμως μου ζητούσαν να πώ ποιά από όλα τα πεδία δράσεων κρίνω πιό σημαντικά θα διάλεγα δύο: την διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα (interoperability and standards) και την βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης (digital literacy and skills and e-inclusion). 

Αντί λοιπόν να ακούσουμε είτε από εκπροσώπους του ΥΠΥΚΑ και  των αρμοδίων φορέων για το πως θα εφαρμόσουν τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη στο τομέα υγείας, για την εθνική στρατηγική υγείας και πως αυτoί θα υπηρετηθούναπό την ηλ. υγεία, δυστυχώς ακούσαμε σχεδόν όλους τους ομιλητές να διαπιστώνουν την παντελή έλλειψή της. 

Αν και η σημασία των προτύπων, της κωδικοποίησης και της διαλειτουργικότητας αναγνωρίσθηκε στο συνέδριο από όλους τους ομιλητές, ως ένα από τα βασικά προβλήματα της κακοδαιμονίας στο χώρο της υγείας, η ανάγκη δράσεων health & digital literacy αναφέρθηκε μόνον από δύο ομιλητές. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είχε χωρισθεί σε δύο πάνελ με 8 ομιλητές το κάθε ένα και ήταν για το λόγο αυτό μάλλον κουραστικό. Κάθε πάνελ είχε τρείς ομιλητές από το χώρο της κυβέρνησης και των φορέων, ενώ οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι εταιρειών ΙΤ.  Τις σημειώσεις μου από τις παρουσιάσεις θα τις βρείτε εδώ

Επειδή στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι της Κ.τ.Π. και του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκαν πολλές φορές στη συνεργασία με τους «χρήστες» των έργων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, τους απηύθυνα ερώτηση σχετικά με τό ποιούς εννοούν «χρήστες» ή ποιοί είναι οι εμπλεκόμενοι (stakeholders) στα έργα πληροφορικής για την Υγεία. 

Οι απαντήσεις που πήρα έκαναν πολλούς στην αίθουσα να χαμογελάσουν διότι δείχνουν δεν καταλάβαιναν την αντίφαση των λεγομένων τους. Ο κος Ροβόλας απάντησε ότι τα συστήματα είναι ασθενοκεντρικά!!!, αλλά ότι δεν εννοούν τόν ασθενή ως συνεργάτη!!!, διότι δεν γνωρίζει για τα θέματα αυτά και ότι χρήστες είναι τα εξειδικευμένα στελέχη των νοσοκομείων.  

H κα Παιδή του ΥπΕρ απάντησε ότι εδώ μιλάμε για πληροφοριακά και διαχειριστικά συστήματα νοσοκομείων, τί σχέση έχουν με αυτά οι ασθενείς;  Συνεργαζόμαστε τακτικά με στελέχη των νοσοκομείων και των εταιρειών πληροφορικής, τί δουλειά έχουν οι ασθενείς με τα διαχειριστικά προγράμματα των νοσοκομείων; 

Στη συζήτηση παρενέβη και ο διοργανωτής της ημερίδας κος Χαλαβαζής, ο οποίος επειδή μάλλον διέγνωσε από τις  ανωτέρω απαντήσεις τον κίνδυνο να υπάξει αντίλογος εκ μέρους μου, όπως και υπήρξε, ανεφέρε ότι εξ όσων γνωρίζει, διότι δεν έχει ασχοληθεί, οι οργανώσεις ασθενών δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα, είναι δύσκολα θέματα.  

Στο σημείο αυτό έλαβα πάλι τον λόγο και απάντησα ότι έχουν λανθασμένη εντύπωση, τις οργανώσεις ασθενών τις αφορούν όλα τα θέματα πολιτικών και διαχείρισης του τομέα υγείας, και ότι μπορεί να μή διαθέτουν πολλά, διαθέτουν όμως αρκετά μέλη και στελέχη με τις κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία. Οσο για το άν οι προτάσεις τους είναι ασθενοκεντρικές αυτό κρίνεται στην πράξη εκ του αποτελέσματος, καθώς και ότι η διεξαγωγή αυτής της ημερίδας οφείλεται αποκλειστικά στο ότι υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι όμως δεν έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ούτε στο σχεδιασμό των πολιτικών υγείας αλλά ούτε και στην ημερίδα. 

Στη συνέχεια απηύθυνα ερώτηση στους εκπροσώπους της Κ.τ.Π. πως είναι δυνατόν να διεξάγεται ημερίδα για την ψηφιακή υγεία, δηλ. για εφαρμογές e-health και στην αίθουσα να μην διατίθεται wi-fi. Πάλι ο κος Χαλαβαζής παρενέβη και απάντησε για λογ/σμό των εκπροσώπων της Κ.τ.Π. «τι να το κάνουμε; Δεν χρειάζεται. Εγώ χρησιμοποιώ και έδειξε το κινητό του». 

Η κα Παιδή στη συνέχεια είπε ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις και μειωμένη αποδοχή των συστημάτων, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο και δεν τους απασχολεί. Τώρα, για ποιά αποδοχή μίλησε, από ποιούς  και ποιούς δεν απασχολεί είναι κάτι που μόνον η ίδια μπορεί να μας εξηγήσει. 

Τα ανωτέρω είναι τόσο κραυγαλέα και εξηγούν από μόνα τους, το τί εννοούν οι κρατικοί φορείς με τον όρο «ασθενο-κεντρικά συστήματα», πως εννοούν την συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό πολιτικών και έργων, ποια άποψη έχουν για τους ασθενεις και τις οργανώσεις τους και πόσο ισότιμους πολίτες τους θεωρούν, που δεν θα τα  σχολιάσω εγώ, περιμένω τα δικά σας σχόλια. 

Οσο για τα διάφορα ωραία που συζητούμε περί Ψηφιακής Υγείας, Ψηφιακής Ελλάδας, κλπ. μάλλον είναι απλά για να λέγονται. Η απάντηση του κου Χαλαβαζή είναι απόλυτα  ενδεικτική του πως πολλοί βλέπουν την χρήση της ευρυζωνικότητας: περιττό έξοδο μιρκής χρησιμότητας μόνον. Δεν καταλαβαίνω τη συμμετοχή της Κ.τ.Π., που αντικείμενο έχει την προώθηση των ψηφιακών εφαρμογών μέσω της ευρυζωνικότητας, σε αυτή αλλά και άλλες εκδήλωσεις που αποκλείουν την ψηφιακή σύνδεση και μέσω αυτής την άμεση ενημέρωση. Πώς είναι δυνατόν να πείσει για την σημασία της διάδοσης της ευρυζωνικότητας και των ΤΠΕ, όταν συμμετέχει σε εκδήλωσεις που δεν τις θεωρούν  σημαντικές; Σε σχετική διερεύνηση του θέματος, πληροφορήθηκα ότι η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη, αλλά ότι οι διοργανωτές δεν ζήτησαν την υπηρεσία wi-fi (που μεταφράζεται ότι δεν πλήρωσαν γι αυτή την υπηρεσία). 

Οταν σε συνέδρια εξωτερικού υπάρχουν στους χώρους συνεδρίων όλες οι τεχνολογίες ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφόρησης από wi-fi, video των παρουσιάσεων που τρέχουν σε οθόνες στους χώρους υποδοχής, μεγάλες οθόνες που εμφανίζουν σε twitter τις ερωτήσεις που κάνουν οι σύνεδροι αλλά και τρίτοι που ενημερώνονται απο τα σχόλια των συνέδρων, και τις οποίες συγκεντρώνει και παρουσιάζει στο πάνελ ο συντονιστής, εμείς πως εννοούμε τις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας); 

Μου έκανε επίσης εντύπωση το γεγονός ότι ενώ αρκετοί εκ των συνέδρων φάνηκαν να δυσανασχετούν με τις απαντήσεις που μου δόθηκαν, δεν έλαβε κανείς το λόγο να απαντήσει ή να σχολιάσει. Ο μόνος που αναφέρθηκε ρητά στο θέμα ήταν ο κος Μιχάλης Κούτρας, τον οποίο και ευχαριστώ, και ο οποίος στην ομιλία του είπε χαρακτηριστικά: «Δεν με ικανοποίησαν καθόλου οι απαντήσεις που δόθηκαν στην κα Αποστολίδου» και εξήγησε τους λόγους. Επίσης στο διάλειμμα εκπρόσωπος ερευνητικού κέντρου με πλησίασε και μου είπε ότι οι παρατηρήσεις μου ήταν πολύ εύστοχες και ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν απαράδεκτες. 

Στο δεύτερο μέρος οι ομιλίες που σχολιάστηκαν ήταν αυτές της κας Δρέττα και της κας Λάμπρου που μίλησε σχεδόν εκτός κειμένου για την ανάγκη ταχείας εκτέλεσης έργων που θα αποφέρουν μεγάλη οικονομική ωφέλεια από τον περιορισμό του κόστους, και τα οποία στην ουσία αυτοχρηματοδοτούνται από την εξοικονόμηση κόστους. 

Ποιά ήταν τελικά τα συμπεράσματα της ημερίδας;

 –          Έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την υγεία και την ηλεκτρονική υγεία

–          Ελλειψη επιχειρησιακής ετομότητας της Κ.τ.Π. που βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού ΒΡ.

–          Επιτακτική ανάγκη μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και μεταθέτει τον στρατηγικό σχεδιασμό για αργότερα.

–          Πληθώρα έργων ΗΙS από Β’ και Γ’ ΚΠΣ που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν, ενώ υπάρχουν ακόμη νοσοκομεία που δεν έχουν εγκαταστήσει κάποιο σύστημα

–          Ελλειψη διαλειτουργικότητας που οφείλεται στην έλλειψη προτύπων, μητρώων και κωδικοποιήσεων

–          ΕΚΕΒΥΛ εργάζεται πολύ αργά για τις σημερινές ανάγκες

–          Για την κάλυψη του χαμένου χρόνο άμεση ανάγκη χρησιμοποίησης και προσαρμογής καλών πρακτικών από άλλες χώρες αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα της χώρας

–          Ανάγκη να προχωρήσουμε σε μικρά έργα που αφού λειτουργήσουν επιτυχώς θα αναπτυχθούν μεγαλύτερα

–          Ανάγκη κατάρτισης προσωπικού όλων των βαθμίδων που θα χειρισθεί τα συστήματα σε digital/health literacy.

–          Ενώ πολλοί αναφέρθηκαν σε έργα που έχουν εκτελέσει και περιλαμβάνουν το ΕΗR (electronic health record) κανείς δεν τόνισε την σημασία του για τα ΗΙS (hospital information systems) αλλά    και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση προκύπτει από το ηλ. αρχείο ασθενούς και δεν είναι κατανοητό πως είναι δυνατόν να προηγηθεί του ηλ. αρχείου ασθενούς που είναι η βάση ή να αποτελέσει ξεχωριστό σύστημα.

–          Οι μεγάλοι απόντες σ΄αυτή τ ην διοργάνωση για την υγεία ήταν οι ασθενείς, όλοι οι ομιλητές είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη παρουσίαση συστημάτων που εξυπηρετούν αποκλειστικά διαχειριστικούς σκοπούς και διευκόλυνση των επαγγελματικών υγείας χωρίς να λαμβάνουν υπ΄όψη τους καθόλου τις ανάγκες των ασθενών στο σύστημα περίθαλψης 

Ηταν το συνέδριο αυτό επιτυχημένο; Κατ’ εμέ δεν επετέλεσε το σκοπό του, διότι στο ακροατήριο θα έβλεπα ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκομένων που δεν υπήρξε, διότι ως αντικείμενο θα έβλεπα την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για το τί δεν πήγε καλά και γιατί  μέχρι τώρα,  ποιά είναι τα μαθήματα από την προηγούμενη εμπειρία,  πως μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή σχεδιάζοντας μια νέα στρατηγική για την υγεία και τις εφαρμογές eHealth και τις ΤΠΕ που θα την υπηρετήσουν, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα, ποιά εγκατεστημένα συστήματα μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες και ποιά όχι, ποιοί πρέπει να εργασθούν για τον σκοπό αυτό, πόσα χρήματα διαθέτουμε, πως θα εξοικονομήσουμε όσα λείπουν, πως θα ορίσουμε το χρονοδιάγραμμα των έργων, ποιός, πως και πότε θα κάνει την αξιολόγηση της προόδου των έργων και άλλα παρόμοια θέματα. 

Αντ’αυτού, οι φορείς και οι εταιρείες πληροφορικής, με μία μόνον εξαίρεση,  παρουσίασαν, με τρόπο μάλλον επιτακτικό το πόσο καλά και αποτελεσματικά  είναι τα δικά τους συστήματα, χωρίς να μας πούν για ποιό λόγο τα συστήματα που έχουν ήδη πωλήσει και εγκαταστήσει δεν λειτουργούν. Στην πράξη ήταν αδιάφοροι μονόλογοι εμπορικών παρουσιάσεων (sales pitches) χωρίς αντίλογο, δεδομένου ότι δεν διατέθηκαν παρά ελάχιστα λεπτά για τυχόν ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

 Τέλος, κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω από τους αναγνώστες αυτής ανάρτησης να σχολιάσουν τις απαντήσεις που πήρα στίς ερωτήσεις που έκανα στους ομιλητές.

Παραθέτω μερικά  links ως βοηθητική ενημέρωση και σύνδεση με το παρελθόν για τα θέματα του συνεδρίου:

 1. Το Νέο Μείγμα για τον Μεγάλο Ασθενή-Λυκ. Λιαρόπουλος-24.11.2009- http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=24495&ct=6&dt=24/11/2008#ixzz0ruY3yx5W

2. «Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)» και εθνική στρατηγική http://www.iatrikostypos.com/content/politiki-tis-ygeias/ilektroniki-ygeia-ehealth-kai-ethniki-stratigiki

 3. Μελέτη για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα υγείας και πρόνοιας  http://bit.ly/9dB7xu

4. Η-Υγεία http://bit.ly/cHcFQS

5. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε) www.ekevyl.gr

6. Κοινωνία της Πληροφορίας www.infosoc.gr

7. Ψηφιακή Ελλάδα 2020 www.digitalgreece2020.gr

8. Ε-Business Forum-Παραδοτέα Ομάδας Εργασίας για την Υγεία- Ιγ2 http://bit.ly/bwPNWI για Ηλεκτρονικές Προμήθειες στον τομέα της Υγείας- Minutes της τέταρτης διαβούλευσης στη Θεσσαλονίκη και Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση:ανάγκες τελικών χρηστών – Minutes της τέταρτης διαβούλευσης στη Θεσσαλονίκη

9. Ανωνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. –Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού – www.aemy.gr

 10. Επιχειρησιακό Σχέδιο για την e-Υγεία  http://bit.ly/cydFoH

11. Patient Engagement in Health IT Efforts Could Be Crucial- Kate Ackerman, iHealthBeat Senior Editor- http://bit.ly/cgW9L5

Advertisements
Comments
One Response to “2ο Ετήσιο Συνέδριο DIGITAL HEALTH CARE- «Κρίσιμες αποφάσεις, καθοριστικές ενέργειες στην Ψηφιακή Υγεία» ερήμην αυτών για τους οποίους λαμβάνονται – 2nd Annual Conference Digital Healthcare “Crucial decisions, decisive actions in Digital Health” in the absence of those for whom they are taken”
 1. Ο/Η Βασιλης Φερεντουρος λέει:

  Σχετικα με τα αναγραφομενα μου θυμισατε μια παρουσιαση που εγινε λογω της πιστοποιησης ενος τμηματος μεγαλου περιφερειακου νοσοκομειου κατα ISO 9000:2000.

  Η αρχη των συστηματων διαχειρησης ποιοτητας ειναι οτι το εν λογω συστημα απευθυνεται στο πελατη και συγκεκριμενα εχει σκοπο το προιον που παραγεται να ικανοποιει στο μεγιστο τις απαιτησεις του πελατη.

  Στην προκειμενη περιπτωση ο πελατης ειναι ο Ασθενης.

  Συνεπως ολο το συστημα αποσκοπει στο να ικανοποιηθουν οι απαιτησεις του ασθενους εντος φυσικα του νομικου πλαισιου που διεπει τις υπηρεσιες υγειας.
  Αρα επρεπε πρωτα να διερευνηθουν οι απαιτησεις του πελατη, δηλαδη του ασθενους και εχοντας ως γνωμονα αυτες να «στησουν» το συστημα διαχειρησης ποιοτητας των παρεχομενων υπηρεσιων απο το συγκεκριμενο τμημα.

  Στην παρουσιαση ομως του συστηματος δεν εγινε καμμια μνεια οσον αφορα τον Ασθενη και συγκεκριμενα οι αναγκες του. Μου εδωθη δε η εντυπωση οτι η δημιουργια του συστηματος αποσκοπουσε στην υπερπηδηση των εμποδιων ωστε να γινει δυνατη η χρηματοδοτηση του εν λογω τμηματος απο Πανεπιστημιο του εξωτερικου για την διενεργεια ερευνητικων προγραμματων οι δε αναγκες των ασθενων εθεωρουνταν δεδομενες.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: