Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας…Experts Committee Advises the Minister of Health…


H "Yπουργός" και ο "εισηγητής εκ των εμπειρογνωμόνων"

O Υπουργός Υγείας της Bismarcken, χώρας της Κεντρικής Eυρώπης, άκουγε προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες να εκθέτουν τις προτάσεις τους για την εισαγωγή καινοτομιών που θα προσέδιδαν “αξία” στη προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του τομέα υγείας της χώρας του.

Oι υπηρεσίες του Υπουργείου είχαν θέσει στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων τα δεδομένα, που συνοπτικά ήταν ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος υγείας της χώρας, κάλυψη από ασφαλιστικές  εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, οριζόμενες από το κράτος, επιδοτούμενοι προϋπολογισμοί και μισθοδοσία εργαζομένων στα νοσοκομεία. Παράλληλη ιδιωτική ασφάλιση για όσους πολίτες το επιθυμούσαν, παράλληλος ιδιωτικός τομέας υγείας,  3,7 γιατροί και 8,5 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους.

Οι "εμπειρογνώμονες" επί το έργον...

Γενικά το σύστημα θεωρείτο ένα από τα καλύτερα στο κόσμο με δυνατότητα επιλογών, μικρό βαθμό περιορισμών πρόσβασης ή αναμονής ανταπόκρισης. Κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας 11% ΑΕΠ, $3800/κεφαλή, $20δις. ετήσιο έλλειμα. Ο Υπουργός ήθελε να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας πρίν τις επικείμενες προεδρικές εκλογές, ώστε να έχουν διορθωθεί τα όποια τυχόν προβλήματα θα παρουσίαζε η εφαρμογή του. Ο λόγος ήταν ότι η τυχόν άρνηση των εμπλεκομένων να αποδεχθούν τις μεταρρυθμίσεις, θα είχε δυσμενή επίδραση στην επανεκλογή του Προέδρου.

Τα βασικά προβλήματα που εντόπισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι τα εξής:
 • Υπερβάλλουσα, κακή ή υποχρησιμοποίηση του συστήματος υγείας,  εν μέρει λόγω μη ύπαρξης κινήτρων
 • Μερική ή διακοπτόμενη παροχή υπηρεσιών υγείας που εξαλείφει  τη συνέχεια της περίθαλψης, αυξάνει το κόστος και  τα ιατρικά λάθη
 • Ελλειψη ορθής προληπτικής ιατρικής ώστε να προλαμβάνει το 70% του κόστους διαχείρισης ασθενειών
 • Ανισοκατανομή νοσοκομείων, εξοπλισμού και προσωπικού με μεγάλες περιοχές της χώρας χωρίς πρόσβαση σε δευτεροβάθμια περίθαλψη
 • Ανθρώπινο δυναμικό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας όσον αφορά  τις ειδικότητες και  τη γεωγραφική κατανομή και απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους των υπηρεσιών υγείας.
 • Υψηλό κόστος φάρμακων και ανεπάρκεια σε περιοχές της χώρας.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής παρουσίασε στον Υπουργό τις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων:

 • Εισαγωγή συστήματος συμμετοχής των πολιτών στο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας για  την αύξηση της αποτελεσματικότητας και των εισροών του
 • Διασύνδεση των δεξιοτήτων και της κατανομής των εργαζομένων με τις ανάγκες της κοινωνίας (νέα εκπαιδευτικά προγράμματα κλάδου υγείας, κίνητρα για τη βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής και την επιλογή των αναγκαίων  ειδικοτήτων)
 • Βελτίωση της ποιότητας και του βαθμού ανταπόκρισης του συστήματος υγείας (ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής υγείας, διασύνδεση δεδομένων με τα κέντρα λήψης αποφάσεων πολιτικών υγείας, κ.ά.).
 • ………..

Αξιολογόντας τις εισηγήσεις "των εμπειρογνωμόνων"

  Ο Υπουργός άκουγε προσεκτικά τον επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων να προχωρά στην ανάλυση των μεθόδων προσέγγισης των προτάσεων και των επιδιωκομένων αποτελεσμάτων σε βάθος πενταετίας…….

Σας θυμίζουν κάτι τα προβλήματα της Bismarcken; Αναρωτιέστε που βρίσκεται αυτή η περίφημη χώρα Bismarcken και ποιός είναι ο Υπουργός της;

Λοιπόν η  φανταστική αυτή χώρα βρίσκεται σε ένα από τα τέσσερα case studies του Ηarvard Business School που επεξεργαστήκαμε, συζήτησαμε,  και παρουσιάσαμε, τη τελευταία  εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι Εταίροι (Fellows) του τρίτου προγράμματος τομέα υγείας στο Salzburg Global Seminar με θέμα: «Health and Healthcare Seminar Series ΙII: Innovating for Value in Health Care Delivery: Better Cross Border Learning, Smarter Adaptation and Adoption». Μου έκανε εντύπωση ότι και στα τέσσερα case studies που μελετήσαμε,  ο βασικός προβληματισμός του Υπουργού δεν ήταν η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με λογικό κόστος αλλά το πολιτικό κόστος που θα είχε η μη έναρξη μεταρρύθμισης του τομέα υγείας είτε στην εκλογή του ιδίου είτε του Προέδρου της χώρας…..Μάλλον δεν έχουμε την αποκλειστικότητα στο θέμα αυτό….

Αξιολόγηση προτάσεων "εμπειρογνωμόνων"

Οσο για τους Εταίρους (Fellows) που υποδύθηκαν τους 4 Υπουργούς και τους εμπειρογνώμονες δεν είναι τίποτε λιγότερο από υψηλού διεθνούς κύρους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους εθνικών και διεθνών φορέων δημόσιας υγείας, παροχής υπηρεσιών υγείας, ασφαλιστικών ταμείων, ΜΚΟ,  και φορέων από άλλους χώρους.

Αξίζει να αναφέρω ότι μεταξύ των διδασκόντων συγκαταλέγονται:

 • Albert Mulley (Co-Chair) – Director, The Dartmouth Center for Health Care Delivery Science, Professor of Medicine, Dartmouth Medical School, Hanover, US
 • Donald Goldmann – Senior Vice President, IHI-Institute for Healthcare Improvement,Cambridge,US
 • Jim Yong Kim – President,Dartmouth College,Hanover,US (by video-link)
 • Richard Bohmer – Professor of Management Practice,HarvardBusinessSchool,Boston,US
 • Angela Coulter – Director of Global Initiatives, the Foundation for Informed Medical Decision Making,Boston,US
 • Lord Nigel Crisp – Independent Member of the Crossbenches and member of the Select Committee on the Merits of Statutory Instruments, House of Lords, London, UK
 • Glyn Elwyn – Professor of Primary Care atCardiffUniversity; Co-lead of the International Patient Decision Aids Collaboration,Wales,UK
 • Mary Flanagan -Sherman Fairchild Distinguished Professor in Digital Humanities; Director, Tiltfactor Laboratory,Dartmouth College,Hanover,US
 • Thulasiraj Ravilla – Executive Director, Lions Aravind Institute of Community Ophthalmology,Madurai,India

Oι Εταίροι του προγράμματος έχουν όλοι παρόμοια λαμπρά βιογραφικά και είναι ηγέτες, ο καθένας στο τομέα του. Η πολυπολιτισμικότητα του προγράμματος, οι διαφορετικές αφετηρίες και ο διαφορετικός βαθμός εμπλοκής καθενός στο σχεδιασμό πολιτικών,  παροχής υπηρεσιών ή πληρωμής υπηρεσιών υγείας συντέλεσαν στο να ακουστούν πολλές απόψεις και να ερευνήσουμε το τί είναι η καινοτομία στη παροχή υπηρεσιών υγείας, πως εφαρμόζεται, που βρίσκεται,  ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου ηγέτη, που θα αναζητήσουμε τις καινοτομίες στην υγεία…..

Είχα την τύχη να βρεθώ υποτρόφος για δεύτερη φορά το Σεπτέμβρη,  σε λιγότερο από ένα χρόνο στο περίφημο Salzburg Global Seminar για να παρακολουθήσω το πολύ υψηλού επιπέδου και απαιτητικό (oι Εταίροι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων είναι κάτοχοι Phd)  τρίτο πρόγραμμα τομέα υγείας και να διδαχθώ, να ανταλλάξω απόψεις αλλά και να κάνω φίλους μεταξύ των 65 Εταίρων από 25 χώρες.

Το Salzburg Global Seminar δημιουργήθηκε στο τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου και είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος οργανισμός που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τις πνευματικές ανταλλαγές μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών.  Στις έξι δεκαετίες ζωής του αναπτύχθηκε σε ένα παγκόσμιο οργανισμό προβληματισμού, εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων με σεβασμό στίς απόψεις όλων. Θα το χαρακτήριζα ένα think tank  που φέρνει κοντά νέους ηγέτες από όλο το κόσμο και στοχεύει στην διεύρυνση της σκέψης, στην ανταλλαγή απόψεων με επχειρήματα και στο άνοιγμα προοπτικών μελλοντικής συνεργασίας ηγετών από διάφορους τομείς,  χώρες, κουλτούρες.  Παρέχει διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 260 συμπατριώτες μας έχουν ήδη παρακολουθήσει τα προγράμματα του, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίου, πολιτικοί, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί,δημοσιογράφοι και άλλοι  επαγγελματίες. Καλώ από το άρθρο μου αυτό, όλους τους Ελληνες που έχουμε διατελέσει Fellows του Salzburg Global Seminar να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε άν θέλουμε να δημιουργήσουμε το Hellenic SGS Fellows Chapter.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-mail sgshellenic@gmail.com.

Οι αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής μας (οικονομική κρίση, δημογραφική γήρανση πληθυσμού ανεπτυγμένων χωρών, η επίδραση των κλιματικών αλλαγών και η εμφάνιση νέων ασθενειών) καθιστούν εξαιρετικά επείγουσα τη επεξεργασία δημιουργικών τρόπων διαχείρισης των πόρων που διαθέτουμε.

Οι ερωτήσεις που απασχόλησαν τους Εταίρους την εβδομάδα 25/9-1/10 ήταν μεταξύ άλλων οι εξής:

 • Υπάρχουν κοινοί παγκόσμιοι στόχοι παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τις κοινότητες πολιτών;
 • Διαθέτουμε τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία μετρήσεων για να ορίζουμε την πρόοδο επίτευξης παρόμοιων στόχων;
 • Πως σχεδιάζουμε συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπερβαίνουν τα πολιτισμικά και τεχνικά εμπόδια για καλίτερες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος για καλίτερη υγεία;
 • Πως μπορούμε να εντοπίσουμε, να υποβοηθήσουμε και να εφαρμόσουμε την  «αντίστροφη καινοτομία» (reverse innovation), δηλ. φθηνότερη, εξυπνότερη, ταχύτερη εφαρμογή καινοτομίας από τη βάση (τους πολίτες)  που διαθέτει ελάχιστους πόρους, και συχνά προσαρμόζει  στα μέτρα της υπάρχοντα μοντέλα οργάνωσης ή μαζικής τεχνολογίας;
 • Οταν πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, είναι δυνατόν ο σχεδιασμός καινοτομικών μεθόδων παροχής υπηρεσιών να μειώσει το χάσμα επιρροής μεταξύ αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις και αυτών που καλούνται να ζήσουν με τα αποτελέσματα των εν λόγω αποφάσεων;
 • Πόση υψηλή τεχνολογία χρειάζεται; Πώς θα εξυπηρετείται το κόστος της; Ποιός θα το καταβάλλει;

Για τις απαντήσεις στις πιό πάνω ερωτήσεις συνεργάσθηκαν ισότιμα και αρμονικά, οι διδάσκοντες και οι Εταίροι μέσα από διαλέξεις, συζητήσεις, ομαδική συνεργασία σε case studies, παρουσίαση προτάσεων, αλλά και «παίγνια υγείας» με κάρτες και ψηφιακά…

  Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου στο τρίτο  πρόγραμμα υγείας αλλά και στο προηγούμενο δεύτερο «Health and Healthcare Seminar Series II. The Greatest Untapped Resource in Healthcare? Informing and Involving Patients in Decisions about Their Medical Care» πέρυσι το Δεκέμβρη ήταν καταλυτική για το πως αντιλαμβάνομαι ως πολίτης και ως έμπειρος ασθενής (e-patient) τα προβλήματα παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα χώρο κατ΄εξοχή κοινωνικό, όπως η υγεία.

Ιδιαίτερα σε περίοδο έντονων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, η στενή, χωρίς παρωπίδες και αποκλεισμούς, συνεργασία όλων των «εταίρων της υγείας», μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας με την εισαγωγή χαμηλού κόστους αποτελεσματικής καινοτομίας για υπηρεσίες που εξυπηρετούν πραγματικά τους ασθενείς και μειώνουν τον προϋπολογισμό υγείας. Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως βασικής βαθμίδας παροχής υπηρεσιών υγείας και όχι ώς φράγματος παρεμπόδισης της πρόσβασης των ασθενών στη δευτεροβάθμια φροντίδα ήταν επίσης ένα θέμα που ξεσήκωσε ζωηρές συζητήσεις με τά  λίγα αποτελεσματικά παραδείγματα οπρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών  υγείας. Είχαμε την τύχη να έχουμε Fellow τον Dr. Rushika Fernandabullo, του οποίου οι προσπάθειες για δημιουργία μονάδων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στις ΗΠΑ περιγράφονται στο περίφημο άρθρο του Dr. Atul Gawande «The Hotspotters», για τους γιατρούς που έψαξαν μέσα σε χιλιάδες δεδομένα να βρούν που οφείλονται τα υψηλά κόστη παροχής υπηρεσιών υγείας (hot spots) σε υποβαθμισμένες περιοχές και τις προσπάθειες που έκαναν για τη βελτιωση της υγείας των ασθενών με την πλέον επιβαρυμένη υγεία αλλά και για το λόγο αυτό πολύ δαπανηρή.

Εδώ αντί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα τον εντοπισμό  των hot spots και να λάβει γενναία μέτρα όπως η καθολική εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος ηλεκτρονικού φακέλλου ασθενούς (ΕΜR) και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα είχαν λύσει πολλές από τις κακοδαιμονίες του ΕΣΥ και θα είχαν μειώσει άμεσα το δυσθεώρητο ύψος φαρμακευτικής δαπάνης, επί δύο χρόνια συζητά ατελείωτα και διαπραγματεύεται με ομάδες συμφερόντων.  Ο Υπουργός και οι επιτελείς του Υπουργείου ίσως θα ήταν χρήσιμο να πληροφορηθούν πως το δόγμα  «μηδέν ανοχή» της Υπουργού Υγείας της Ρουάντα, Dr. Agnes Binagwaho, οδήγησε στη δημιουργία αξιόπιστου συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα της.

We need to have a vision, and to know where we want to go. We need to know where we are now. We need to know how to get there, and how to achieve our mission. We need to document how we did it so that we can learn from it.

The first part is the vision – where we want to go, no matter whether other people find it too ambitious. It is our vision, and we need to stick to it. In doing so, we assure that all of our actions will be according to our own priorities. As I said earlier this week, I believe that this vision must be shared because alone we cannot accomplish much.

But when everyone is together, we can design together a national strategy and plan that is country-owned and community driven because communities are part of the design from the beginning.

This participatory process brings together communities with the public and private sectors. Then it is easy to be morally sound because from the start, no one is left out and the vulnerable people are taken care of. This is the essential human rights concept behind access to care.

Οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι επιτελείς του Υπουργείου Υγείας θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από την συμμετοχή τους στο σεμινάριο αυτό, όπως ωφελήθηκαν oι συνάδελφοί τους Υπουργοί από διαφορετικές χώρες και πολλοί επιτελείς υπουργείων, Ε.Ε. και φορέων πολιτικών υγείας….  

Comments
One Response to “Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας…Experts Committee Advises the Minister of Health…”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: