Part 2-1st International Conference Medical Education Informatics-2o Mέρος-1o Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση


Το 1o Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση είχε για μένα περισσότερες από μια εκπλήξεις. Πρώτον, συγκέντρωσε πολύ κόσμο για πρώτη διοργάνωση συνεδρίου με τόσο εξειδικευμένο αντικείμενο, δεύτερον είχα την ευκαιρία να συναντήσω προσωπικά άτομα που έχω γνωρίσει οn line και τρίτο και αναμενόμενο να ακούσω ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Αν και δεν το γνωρίζω ήμουν μάλλον η μόνη ομιλήτρια αλλά και η μόνη στο ακροατήριο που δεν είναι γιατρός, ούτε ασχολείται επαγγελματικά με την πληροφορική ή την εκπαίδευση, αλλά απλά ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για τα θέματα υγείας. Παρόμοια συνέδρια στο εξωτερικό συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όχι μόνον των ειδικών της ιατρικής εκπαίδευσης και της πληροφορικής,   αλλά και των  φοιτητών, των ασθενών και των οργανώσεων ασθενών, διότι το περιεχόμενο, οι μέθοδοι και η πρακτική άσκηση της ιατρικής εκπαίδευσης αντανακλά στους ίδιους.  Είχαν την ευκαιρία να μάθω ότι η ιατρική πλέον δεν διδάσκεται μόνον από βιβλία αλλά κυρίως με εφαρμογές πληροφορικής, που ναί, πολλές από αυτές που παρουσιάσθηκαν είναι έργο Ελλήνων επιστημόνων ιατρικής και πληροφορικής.

Επί πλέον, διαπίστωσα ότι η  «ενήμερη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην ιατρική»*  (informed shared medical decision making) ή  SDM  για συντομία,  από κοινού με τον ασθενή και τον θεράποντα γιατρό του, ενδιαφέρει και άλλους στη χώρα μας.

Ο κος Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την παρουσίαση του με θέμα «An information behaviour framework for informed and involved patients for clinical decisions: the role of Web 2.0 in shared decision-making μίλησε, εξ όσων γνωρίζω για πρώτη φορά σε συνέδριο,   με κατανοητό τρόπο για  την «ενήμερη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην ιατρική» , και αναφέρθηκε στη πατερναλιστική άσκηση της ιατρικής, όπου οι γιατροί λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ακολουθητέα θεραπεία και οι ασθενείς περιορίζονται σε ένα παθητικό ρόλο. Αυτός ο τρόπος άσκησης της ιατρικής έχει γερές βάσεις στη κοινωνία και αποδεικνύεται από σχετική έρευνα. Σημείωσε τις αλλαγές που φέρνει το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σχέση γιατρού-ασθενούς που οδηγούν στην ενεργότερη συμμετοχή του ασθενή στη λήψη ιατρικών αποφάσεων για τη καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή.  Ανέφερε πρόσφατες έρευνες που διαπιστώνουν ότι οι ενήμεροι ασθενείς έχουν καλλίτερα αποτελέσματα υγείας από εκείνους που είναι παθητικοί δέκτες ιατρικών αποφάσεων  και ότι οι ενήμεροι ασθενείς επιλέγουν μη επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις όταν δεν είναι απολύτως αναγκαίο, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Με τον κο Κωσταγιόλα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων στα διαλείμματα του συνεδρίου σχετικά με το πώς μπορεί να εισαχθεί στη κλινική πράξη η SDM, πως μπορούμε να αρχίσουμε μια ομάδα συζήτησης, ποιοί άλλοι πανεπιστημιακοί, γιατροί και ασθενείς ενδιαφέρονται και συμφωνήσαμε να τη συνεχίσουμε.

Η κα Μargaret Hansen, Associate Professor at the School of Nursing and Health Professions-University of San Francisco/USA παρουσίασε (Integrating Education, Research and Human Caring via Web 2.0 for Healthcare Professionals) τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και αναφέρθηκε στο δισταγμό διδασκόντων να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τα νέα αυτά μέσα στη διδασκαλία τους, παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές τους τα χρησιμοποιούν ευρέως.  Η Καθ. κα Μ. Hansen τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας στη καθημερινή πρακτική της νοσηλευτικής, και το πώς η τεχνολογία και η χρήση των εργαλείων web2.0 μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία και την πρακτική άσκηση της νοσηλευτικής. Aξίζει να σημειωθεί ότι έχει δημιουργήσει το πόρταλ νοσηλευτικής εκπαίδευσης http://www.m2hnursing.com που παρέχει συνδέσμους σε online εκπαιδευτικό υλικό νοσηλευτικής που έχει αναπτύξει ή χρησιμοποιεί στη διδασκαλία της.

Εγιναν πολλές ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από Ελληνες πανεπιστημιακούς για τη χρήση εφαρμογών web2.0 στην ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση, πόσες όμως από αυτές και σε ποιά έκταση χρησιμοποιούνται στη πράξη από τις Ιατρικές και Νοσηλευτικές Σχολές στη χώρα μας; Εχει αξιολογηθεί η χρήση τους ως προς την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν;  Ποιά είναι η άποψη των φοιτητών γι αυτό το νέο τρόπο εκπαίδευσης;  H κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού – Λουκίδου, συντονίστρια του Προγράμματος Αriadne μίλησε (Using mEducator technologies in transforming the medical curriculum in AUTH: the ARIADNE project/initiativeγια την εισαγωγή της τεχνολογίας στην ιατρική εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χρήση εφαρμογών εικονικών ασθενών.

Δεν γνωρίζω άν στο ακροατήριο συμμετείχαν φοιτητές ιατρικής/νοσηλευτικής αλλά στα σχόλια/ερωτήσεις που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις δεν εντόπισα σχόλια φοιτητών…

Πολλές από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες και για κινητά ώστε οι φοιτητές να αξιοποιούν το χρόνο τους για μελέτη, όπου και άν βρίσκονται. Πολλές εφαρμογές  διαθέτουν δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης και κυρίως υπάρχουν εξελιγμένες εφαρμογές με εικονικούς ασθενείς, των οποίων τα συμπτώματα καλούνται οι φοιτητές να διαγνώσουν και να προτείνουν θεραπεία. Μεταξύ των παρουσιάσεων για εφαρμογές εικονικών ασθενών ξεχώρισα αυτές του Terry Poulton,  Associate Dean for eLearning at St. George University of London  How VPs can change the curriculum  και του Νabil Zary, Associate Professor of Medical Simulation at Karolinska Institutet,  Virtual Patients – a swiss knife in medical education?

Τέλος, η παρουσίασή μου στο συνέδριο ήταν ενταγμένη στην ενότητα The Health Portals & Communities of Practice με θέμα Patients and Doctors in Web2.0 & Social Media , και αφορούσε το πώς οι γιατροί και οι ασθενείς χρησιμοποιούν το web2.o και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Oι γιατροί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να επικοινωνήσουν με άλλους επαγγελματίες υγείας, να συζητήσουν μέ άλλους γιατρούς ωρισμένα δύσκολα περιστατικά, να ενημερώσουν το κοινό για θέματα της ειδικότητάς τους, ή απλά να συζητήσουν με άλλα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας. Οι ασθενείς το χρησιμοποιούν κυρίως για ενημέρωση για συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που απασχολεί τους ίδιους ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, για να επικοινωνήσουν με άλλους ασθενείς που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα υγείας  για να πάρουν πληροφορίες για γιατρούς, νοσοκομεία και θεραπείες, να ανταλλάξουν απόψεις.

Γενικά το συνέδριο ήταν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια.

* Η  συμμετοχική ή από κοινού λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία συνεργασίας γιατρού και ασθενούς που επιτρέπει στους ασθενείς και τους γιατρούς τους να συναποφασίσουν για τη θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη την άριστη διαθέσιμη επιστημονική γνώση, καθώς και τις αξίες και τις προτιμήσεις του ασθενούς.   (Informed Medical Decisions Foundation).

Σχετικά:

1st International Conference Medical Education Informatics-1o Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση

Mερικές από τις εφαρμογές που παρουσιάσθηκαν:

Τhe MORMED Project – a multilingual thematic community platform for rare diseases as a service to groups of interested users-pilot in Lupus community

mEducator Best Practice Network (BPN) Multi-type content repurposing & sharing in Medical Education

Ariadne Share and Reuse of Learning Resources

MEFANET Medical Faculties Network

HealthInformaticsBlog  latest news and developments in the field of Health Informatic by Dr. Chris Paton/New Zeeland

Webicina The Social MEDia Course first university elective course focusing on medicine and social media for medical and public health students

www.imop.gr Moνάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων http://www.mei2012.org/files/Hatzichristou.pdf

Projet UMVF L’Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF) a pour objectif de favoriser les usages pédagogiques des Technologies de l’Information et de la Communication pour les formations initiales et continues des professionnels de santé.

WEB-SP Web-based simulation of Patients

Advertisements
Comments
One Response to “Part 2-1st International Conference Medical Education Informatics-2o Mέρος-1o Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] με διαδραστικές ασκήσεις, όπως μάθαμε τον Απρίλη στο Ιnternational Conference on Medical Education Informatics, δηλ. οι φοιτητές δεν έχουν επικοινωνήσει στη […]

    Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: