6η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών-6th European Patient Rights Day


Αύριο σε όλη την Ευρώπη οι ασθενείς και οι οργανώσεις πολιτών και ασθενών θα εορτάσουν για έκτη φορά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών με εκδηλώσεις, ημερίδες, συζητήσεις.

Οι Ελληνες θα έπρεπε να είναι περήφανοι που η χώρα μας είναι μεταξύ των πρώτων που θεσμοθέτησε σχετικά επαρκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών, αρχικά για τους νοσοκομειακούς ασθενείς και στη συνέχεια για όλους. Για να είναι όμως περήφανοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη πρωτιά και τα δικαιώματα που τους παρέχονται. Δυστυχώς, ελάχιστοι συμπολίτες μας γνωρίζουν την ύπαρξη του άρθρου 47 του Ν.2071/92….

Η οικονομική κρίση, οι δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό υγείας, οι μειώσεις προσωπικού στα νοσοκομεία και τη πρωτοβάθμια υγεία, ο ανύπαρκτος προϋπολογισμός του ΕΟΠΠΥ και άλλες «ασθένειες» του εθνικού συστήματος υγείας δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στα δικαιώματα των ασθενών….Αν ως πολίτες δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα πρέπει να ασχοληθούμε επειγόντως σοβαρά με το θέμα αυτό, διότι δικαιώματα που δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε και να τα υπερασπίσουμε, και η κατάργηση ή η καταπάτηση τους γίνεται πολύ ευκολότερη…

Η νομοθεσία για  τα δικαιώματα των ασθενών στη χώρα μας είναι σχεδόν άγνωστη στους ασθενείς και τους πολίτες, αλλά δεν θα έπεφτα έξω άν πώ ότι είναι μάλλον άγνωστη και στους επαγγελματίες υγείας (τι διδάσκονται και πώς στη διάρκεια των σπουδών τους… ). Τα δικαιώματα των ασθενών αφορούν τα νομικά δικαιώματα που παρέχονται στους  χρήστες των υπηρεσιών υγείας και όχι τις παροχές ασθένειας, ανικανότητας και αναπηρίας που παρέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και η πρόνοια. Εχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλη σύγχιση γύρω από αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι ασθενείς θεωρούν τις παροχές ασθένειας ως δικαιώματα, ενώ είναι τα ανταποδοτικά οφέλη των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τον κανονισμό του ταμείου τους.

Εχω αναφερθεί εκτενώς στα δικαιώματα των ασθενών  και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών σε προηγούμενα άρθρα στο blog μου, αλλά επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, θα αναφέρω τα 10 δικαιώματα που προβλέπει το άρθρο 47 Ν2071/92 σε τίτλους ώστε να είναι πιο εύκολη η απομνημόνευση:

1. Το δικαίωμα της πρόσβασης

2. Το δικαίωμα του σεβασμού της προσωπικότητας του ασθενούς

3.Το δικαίωμα του ασθενούς ή του εκπροσώπου του να συναινέσει ή να απορρίψει οποιαδήποτε ιατρική πράξη

4. Το δικαίωμα να απαιτήσει πληροφόρηση

5. Το δικαίωμα να έχει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση

6. Το δικαίωμα ενήμερης συναίνεσης

7. Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης οποτεδήποτε

8. Το δικαίωμα εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικής του ζωής

9. Το δικαίωμα σεβασμού των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων

10. Το δικαίωμα διαμαρτυρίας και ενημέρωσης για το αποτέλεσμα της.

Η απομνημόνευση βέβαια δεν είναι αρκετή άν δεν γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει κάθε ένα από τα δέκα δικαιώματα, ποιές είναι οι ενδείξεις ότι δεν γίνονται σεβαστά από αυτούς που έχουν υποχρέωση να τα τηρούν, που θα πρέπει να απευθυνθούν οι ασθενείς ή οι εκπρόσωποί τους για να διεκδικήσουν την τήρησή τους, με ποιό τρόπο. Εχω υποσχεθεί ότι σε επόμενη ημερίδα που θα κληθώ να μιλήσω θα καλύψω αναλυτικά, εφόσον μου δοθεί η δυνατότητα, τα θέματα αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών υποστηρίζει 14 δικαιώματα που αποτελούν την βάση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι σεβαστά σε κάθε χώρα. Η Χάρτα έχει εφαρμογή σε όλους , αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι διαφορές όπως η ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κ.ά. δύνανται να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας.

Τα 14 δικαιώματα  της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών είναι σε τίτλους τα εξής:

 1. Δικαίωμα της πρόληψης
 2. Δικαίωμα της πρόσβασης
 3. Δικαίωμα της πληροφόρησης
 4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης
 5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
 6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
 7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή
 8. Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
 9. Δικαίωμα της ασφάλειας
 10. Δικαίωμα της καινοτομίας
 11. Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας, πόνου & διακρίσεων
 12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας
 13. Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων
 14. Δικαίωμα της αποζημίωσης

Η σύγκριση των δικαιωμάτων που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία και εκείνων της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών δείχνει ότι επτά από τα 14 δικαιώματα της Χάρτας δεν προβλέπονται:

7.   Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή

8.   Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας

9.   Δικαίωμα της ασφάλειας

10. Δικαίωμα της καινοτομίας

11. Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας, πόνου & διακρίσεων

12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας

14. Δικαίωμα της αποζημίωσης

Τον περασμένο μήνα στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ασθενών Κ.Ε.Φ.Ι. είχα την ευκαιρία να αναφερθώ όχι μόνον στα δικαιώματα των ασθενών στη χώρα μας αλλά και στην έρευνα που έκανε το δίκτυο Αctive Citizenship Network για τη τήρηση των 14 δικαιωμάτων της Χάρτας στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς, οι οργανώσεις τους και οι οργανώσεις πολιτών  έχουν πολλή δουλειά ακόμη…

Ερευνα της ΑCN για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη (2010)

Δικαίωμα

Αξιολόγηση

Βαθμολογία

7.Σεβασμός του χρόνου του ασθενούς

Μή σεβαστό

41

5. Ελεύθερης επιλογής

Μή σεβαστό

43

2.Πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη

Μή σεβαστό

46

3.Ιατρικής πληροφόρησης

Ελάχιστα σεβαστό

54

1. Ενεργού Πολίτη

Ελάχιστα σεβαστό

54

11. Αποφυγής άσκοπης ταλαιπωρίας & πόνου

Ελάχιστα σεβαστό

58

9.   Ασφάλειας

Ελάχιστα σεβαστό

60

8. Τήρησης προτύπων ποιότητας

Μερικώς σεβαστό

61

10. Καινοτομίας

Μερικώς σεβαστό

63

4.   Ενήμερης συναίνεσης

Μερικώς σεβαστό

64

14. Αποζημίωσης

Μερικώς σεβαστό

64

13. Εκφρασης διαμαρτυρίας

Μερικώς σεβαστό

66

12. Εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας

Σχεδόν σεβαστό

74

1.   Προληπτικής ιατρικής

Σχεδόν σεβαστό

75

6.   Εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας

Σχεδόν σεβαστό

77

2.   Πρόσβασης χωρίς φυσικά εμπόδια

Σχεδόν σεβαστό

84

Σύνολο Μέσων Ορων

Μερικώς σεβαστά

62

Αύριο Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η συμβολή μας στην ημέρα είναι η διοργάνωση μιας διαδικτυακής συζήτησης – tweetchat –στο  #opnhealth  για τα δικαιώματα των ασθενών. Ο Νίκος Παπαχρήστου (@ehealthgr) ετοίμασε από χθές ένα ενημερωτικό άρθρο  με όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής (Aς μιλήσουμε για την υγεία…, Join the Greek OpenHealth Discussion), και ένα πίνακα μέ όλα τα σχετικά κείμενα, ώστε να μη μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί ότι δεν συμμετέχει επειδή δε γνωρίζει….


Comments
11 Σχόλια to “6η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών-6th European Patient Rights Day”
 1. Ο/Η epatientgr λέει:

  Reblogged this on EpatientGR's Blog and commented:

  6η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών-6th European Patient Rights Day

  Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] 6η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών-6th European Patient … […]

  Μου αρέσει!

 2. […] Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία αποτελεί αναγνώριση των περισσότερων από τα Δικαιώματα των Ασθενών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, η εφαρμογή της αναμένεται να παρουσιάσει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο αποζημίωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα μέλος. Από έρευνες που έχει κάνει η ΑctivecitizenshipNetwork, η Ιταλική Οργάνωση ενεργών πολιτών που πρωτοστάτησε για τη σύνταξη της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών, προκύπτει ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, πολύ λίγο γνωρίζουν τα δικαιώματα τους ως ασθενών αλλά και ότι αυτά ελάχιστα είναι σεβαστά. […]

  Μου αρέσει!

 3. […] και να μιλήσω για τα δικαιώματα των ασθενών και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών μετά την αποκαρδιωτική εμπειρία που είχα πρίν λίγες […]

  Μου αρέσει!

 4. […] Αλλά δε μπορώ να δεχθώ άλλη μια φορά να θεωρείται ότι ο ασθενής είναι κάποιος αργόσχολος που μπορεί να περιμένει την εμφάνιση του γιατρού, ιδιαίτερα όταν έχει κλείσει συγκεκριμένο ραντεβού….Οπως ο γιατρός έχει απαίτηση να βρίσκεται ο ασθενής στην ώρα του στο ραντεβού και δεν τον δέχεται άν αργήσει (ναι, μου έχει συμβεί…) απαιτώ ο γιατρός και το σύστημα υγείας να σέβεται τον δικό μου… […]

  Μου αρέσει!

 5. […] πρόσφατα, στις 15 Μαίου εορτάσθηκε στις Βρυξέλλες,η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, δεν θα αντισταθώ στο πειρασμό να παραθέσω τη 2η […]

  Μου αρέσει!

 6. […] πρόσφατα, στις 15 Μαίου εορτάσθηκε στις Βρυξέλλες,η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, δεν θα αντισταθώ στο πειρασμό να παραθέσω τη 2η […]

  Μου αρέσει!

 7. […] ότι την εβδομάδα αυτή εορτάζεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών με διημερίδα με θέμα την ενεργή […]

  Μου αρέσει!

 8. […] EpatientGR's Blog Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Χωρίς […]

  Μου αρέσει!

 9. […] τι μπορούμε να κάνουμε  για να συμβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών όταν διαθέτουμε λίγο  χρόνο και ακόμη λιγότερα […]

  Μου αρέσει!

 10. […] τι μπορούμε να κάνουμε  για να συμβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών όταν διαθέτουμε λίγο  χρόνο και ακόμη λιγότερα […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: