H τιμή των φαρμάκων – Τhe value of medicines


English Translation at the end of the post

Στις ΗΠΑ, οι ασθενείς με καρκίνο έχουν πιο γρήγορα στη διάθεσή τους περισσότερα αντι-νεοπλασματικά φάρμακα από τους Ευρωπαίους συνασθενείς τους, αλλά τα πληρώνουν ακριβότερα.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει πρόσφατη έρευνα του  Tufts Center for the Study of Drug Development (Τufts CSDD). Το  Κέντρο ανήκει στο γνωστό Πανεπιστήμιο Tufts και παρέχει στρατηγική ανάλυση και μελέτες για την υποστήριξη της φαρμακοβιομηχανίας, των οργανισμών φαρμάκου, και των φορέων πολιτικών για το φάρμακο.

Eπί πλέον, η έρευνα του Tufts CSDD  διαπιστώνει ότι οι εγκρίσεις νέων αντι-νεοπλασματικών ήταν  περισσότερες  κατά 33% (40 νέες εγκρίσεις στις    ΗΠΑ έναντι 30 στην Ευρώπη) στις ΗΠΑ μεταξύ 2000 και 2011. Εν τούτοις, η διαθεσιμότητα περισσότερων θεραπευτικών επιλογών στους Αμερικανούς ασθενείς δεν είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε καλίτερα θεραπευτικά αποτελέσματα:

“While greater access to more treatment options is definitely a positive for patients in the U.S., it is not clear if greater access leads to better health outcomes,” noted Joshua P. Cohen, research assistant professor at Tufts CSDD who conducted the analysis.

“Although more oncology drugs are available in the U.S., and the costs for a higher share of them are reimbursed, the evidence-based approach adopted by European systems have improved the affordability of drugs in Europe that are considered to be cost-effective, Cohen said.”

Στην έρευνα σημειώνεται επίσης, ότι τα αντι-νεοπλασματικά φάρμακα είναι φθηνότερα στην Ευρώπη, κατά μέσον όρο είναι 9% φθηνότερα, αφού στις ΗΠΑ η μέση συμμετοχή ασφαλισμένου ανέρχεται σε 33%. Εν τούτοις, ο Καθ. J.P. Cohen υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή προσέγγιση στην επιλογή θεραπευτικών επιλογών βάσει της τεκμηριωμένης ιατρικής (evidence-based medicine-EBM) βελτίωσε την πρόσβαση σε φάρμακα με καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας:

“Prof. J.P.  Cohen concluded by saying that «although more oncology drugs are available in the USA, and the costs for a higher share of them are reimbursed, the evidence-based approach adopted by European systems have improved the affordability of drugs…that are considered to be cost-effective».

Στις ΗΠΑ όμως ενώ η παραγωγή φαρμάκων είναι μεγαλύτερη και η αγορά γενοσήμων ισχυρή υπάρχουν διαπιστωμένες ελλείψεις φαρμάκων, παρά το ότι οι γιατροί έχουν στη διάθεση τους ευρύτερη επιλογή φαρμάκων.  Στην Ευρώπη, οι ελλείψεις φαρμάκων σχετίζονται με τις τιμές και την οικονομική κρίση,  λόγω της οποίας τα κράτη αφενός δεν μπορούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους, αφετέρου για τον ίδιο λόγο αναγκάζονται να περικόψουν τις ακριβές νέες θεραπείες και διαγνωστικές πράξεις.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι ενώ η τεκμηριωμένη ιατρική (evidence-based medicine-EBM)  μπορεί  να λειτουργήσει περιοριστικά στο κόστος της υγείας, περιορίζει τις δυνατότητες πρόσβασης σε νέα ακριβά φάρμακα ασθενών που τα έχουν ανάγκη, όπως π.χ. ασθενών με σπάνιες ασθένειες.

Το πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα και το κόστος των φαρμάκων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη τείνει να γίνει παγκόσμιο σύμφωνα με άρθρο του  Elsevier Global Medical News. Ιδιαίτερα οξύ στην Ε.Ε. είναι το πρόβλημα με τα ακριβά φάρμακα για χρόνιες/σπάνιες παθήσεις,  δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα πρόσφατα είπε ο κος John Dalli, Επίτροπος για την Υγεία, κατά τη συνέντευξη τύπου επ’ ευκαιρία του Open Forum του EPAACuropean Partnership for Action Against Cancer, στις 19 Ιουνίου στη Ρώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται διατεθιμένη να παρέμβει.

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με άρθρο του Dr. Aser Garcia Rada στο BMJ-British Medical Journal δήλωσε ότι η υγεία είναι υπευθυνότητα των χωρών-μελών που δεν επιδέχεται καμμία παρέμβαση.

Asked by the BMJ whether European institutions shouldn’t demand joint action, John Dalli, the European commissioner for health and consumers, said that healthcare was the responsibility of member states, which would not countenance any interference. He admitted that discussions had taken place with the drug industry.

Εν τούτοις, ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Ιταλός Υπουργός Υγείας, Renato Balduzzi, χώρας που ήδη πλήττεται από τις ελλείψεις αντι-νεοπλασματικών φαρμάκων, δήλωσε ότι οι περισσότερες χώρες μέλη δεν θα το θεωρούσαν ως  παρέμβαση και ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασχοληθεί με το θέμα:

Balduzzi said that “most of them [member states] won’t see it as interference.” He told the BMJ that it was the European Commission’s duty to tackle restrictions in the supply of drugs.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Αlojz Peterle, Ευρωβουλευτής, πρώην Πρωθυπουργός της Σλοβενίας, με εμπειρία καρκίνου και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωβουλευτών Κατά του Καρκίνου που τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Alojz Peterle, a member of the European parliament and president of the MEPs’ Group Against Cancer, pointed out that cancer treatment across Europe was now inequitable, and he demanded further action.

“Citizens expect much more at the European level,” said Peterle, who is a former cancer patient. “We need a strong will among political decision makers,” he added.

Με τα σύννεφα της οικονομικής κρίσης να πληθαίνουν στην Ευρώπη και χώρες όπως η Ολλανδία να ανακοινώνουν περικοπές στα ακριβά φάρμακα, η Νοβάρτις Ελλάς να ανακοινώνει ότι θα διακόψει τις παραδόσεις ακριβών φαρμάκων μέχρι να εξοφληθεί, και άλλα παρόμοια νέα να φθάνουν από άλλες χώρες, μάλλον η δειλά προς το παρόν ζητούμενη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη τιμολόγηση και διακίνηση των φαρμάκων στην Ε.Ε. δεν θα αργήσει.

Σχετικά άρθρα: 

Partnership WITH Patients goes global

Kathi Apostolidis: Demolishing the Greek national healthcare system the amateur way

The Walking Gallery

The crusade for health equity

Greeks feel effects of drug shortages caused by austerity measures

US drug shortages are set to reach record high in 2011, report says

Politicians urge health department to consider over-ruling EU law to tackle drug shortages in UK

Cancer treatment in US costs more than in Europe but has better outcomes, study says

 

 English Translation

In the U.S., cancer patients have faster access to more  cancer drugs than cancer patients in Europe, but they pay them more.

This is the conclusion of  a recent research by the Tufts Center for the Study of Drug Development (Tufts CSDD). The Centre belongs to the well known Tufts University and it provides strategic analysis and studies to support the pharmaceutical industry, medicines regulators,  and medicines policy makers.

Moreover, the Tufts CSDD  research finds that approval of new cancer drugs in the USA, between 2000 and 2011, outnumbered those in Europe by 33% (40 new approvals in the U.S. compared with 30 in Europe).  However, it is not sure that greater availability of treatment options to American cancer patients leads  to improved outcomes:

«While greater access to more treatment options is definitely a positive for patients in the US, it is not clear if greater access leads to better health outcomes,» noted Joshua P. Cohen, research assistant professor at Tufts CSDD who conducted the analysis.

«Although more oncology drugs are available in the US, and the costs for a higher share of them are reimbursed, the evidence-based approach adopted by European systems have improved the affordability of drugs in Europe that are considered to be cost-effective, Cohen said. «

In the research, it is also mentioned that cancer drugs cost less  in Europe, on average they cost  9% less, when  in the U.S. the average healthcare policyholder participation is 33%. However, Prof. J.P. Cohen argues that the European approach to treatment options selection on evidence-based medicine -EBM) improved access to medicines that have a good cost-benefit ratio:

«Prof. J.P. Cohen concluded by saying that «although more oncology drugs are available in the USA, and the costs for a higher share of them are reimbursed, the evidence-based approach adopted by European systems have improved the affordability of drugs … that are considered to be cost -effective «.

While In the U.S., the production of drugs is greater and there is a robust generic medicines  market there is a proven medicines shortage,  despite the fact that doctors have at their disposal  a wider selection of medicines.  In Europe, the  medicines shortage is associated with  their pricing and the economic crisis, which drives states to delay timely settlement of suppliers, while at the same time they impose drastic cuts to the expensive new therapies and diagnostic procedures.

It was also found that while evidence-based medicine can  exercise a cost limiting role in healthcare, it can also restrict access to new expensive drugs that patients need, e.g.  patients with rare diseases.

The problem with the availability and cost of drugs in the U.S. and Europe tends to become global according to an article in the Elsevier Global Medical News. The problem with expensive drugs for chronic / rare diseases, is particularly acute in the EU creating serious public health problems.

Unfortunately, the European Commission, according  to  what Mr. John Dalli, Commissioner for Health, said during the recent  press conference on the occasion of the Open Forum EPAAC-European Partnership for Action Against Cancer, on June 19 in Rome, the European Commission does not seem willing to intervene.

The Commissioner, according  to the article by Dr. Aser Garcia Rada in BMJ-British Medical Journal said that healthcare is a responsibility of the member countries that cannot tolerate  any interference.

Asked by the BMJ whether European institutions shouldn’t demand joint action, John Dalli, the European commissioner for health and consumers, said that healthcare was the responsibility of member states, which would not countenance any interference. He admitted that discussions had taken place with the drug industry.

However, the host of the event, the Italian Minister of Health, Renato Balduzzi, (Italy is a country that already suffers from shortage of cancer drugs),  said that most member countries would not  consider it an intervention and that it is the duty of the European Commission to handle this issue:

Balduzzi said that «most of them [member states] won’t see it as interference.» He told the BMJ that it was the European Commission’s duty to tackle restrictions in the supply of drugs.

Alojz Peterle, MEP, former Prime Minister of Slovenia, a cancer survivor and Chairman of MEPs Against Cancer, was of the same opinion and stressed that European citizens expect more from the European Commission:

Alojz Peterle, a member of the European parliament and president of the MEPs’ Group Against Cancer, pointed out that cancer treatment across Europe was now inequitable, and he demanded further action.

«Citizens expect much more at the European level,» said Peterle, who is a former cancer patient. «We need a strong will among political decision makers,» he added.

With the clouds of a growing economic crisis in Europe getting darker and countries like the Netherlands,   announcing cuts to expensive medicines, Novartis Hellas  announcing  that it will stop deliveries of expensive drugs till the Ministry of Health settles their long outstanding debt, and other similar news from other countries, the,  rather timidly at present, requested intervention of the European Commission in the pricing and distribution of medicines in the EU may not take not long to materialize.

Advertisements
Comments
One Response to “H τιμή των φαρμάκων – Τhe value of medicines”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: