H ματιά του πολίτη/ασθενούς-The citizen’s/patient’s perspective


Στη Μελέτη της ΕΣΔΥΕθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας «Ανασυγκρότηση και Χρηματοδότηση της Ασφάλισης Υγείας» -On the “Restructuring & Financing of the Healthcare Insurance” by ESDY-National Public Health School

  Αφήστε τους ασθενείς να θεραπεύσουν την υγεία

Let patients heal healthcare

H ΕΣΔΥ-Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας δημοσίευσε το περασμένο μήνα τη Μελέτη με θέμα «Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση της Ασφάλισης Υγείας» . Ηδη έγραψα ένα πρώτο άρθρο με σκέψεις μου μόλις τη διάβασα, και εδώ επισημαίνω μερικά στοιχεία της μελετης

Μετά τα όσα διαρρέουν από την άνοιξη σχετικά με τις επερχόμενες και συμφωνημένες από το Μάρτη, νέες περικοπές στη χρηματοδότηση της υγείας και των εισοδημάτων και τον προβλεφθέντα αλλά μη προληφθέντα οικονομικό εκτροχιασμό του ΕΟΠΥΥ, ήθελα να ενημερωθώ για τις προτάσεις για την ασφάλιση υγείας.

Συνοπτικά, η μελέτη της ΕΣΔΥ αναλύει το πρόχειρο και σαθρό καθεστώς δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να αναδιοργανωθεί και να κρατηθεί στη ζωή για να μην καταρρεύσει άμεσα και μαζί του η κοινωνική ασφάλιση υγείας.

Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, αναφέρω ότι το ΚΕΠΕ και η ΕΣΔΥ είναι βασικά συμβουλευτικά όργανα, του Υπουργείου Οικονομίας και του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχα, δηλ. τα όργανα που προτείνουν και σχεδιάζουν τις πολιτικές υγείας και τον προϋπολογισμό τους, που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας.  Άρα το τι προτείνουν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα 11.351.000[1] ασφαλισμένους πολίτες, διότι θα επηρεάσουν άμεσα και για πολλά χρόνια το επίπεδο ασφαλιστικών παροχών υγείας

Για το λόγο αυτό συνιστώ τη μελέτη της από όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα από τους ασθενείς που ανήκουν στις χρόνιες παθήσεις, [CL1]» διότι είναι η ομάδα πληθυσμού για την οποία οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές. Η μελέτη της θα δώσει μια εικόνα των οξυτάτων προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, του πως αντιμετωπίζονται σήμερα μέσα στην οικονομική κρίση που σαρώνει τα πάντα στη χώρα, των ολεθρίων λαθών πού έγιναν και κυρίως για να αποτελέσει επιτέλους το έναυσμα για την έναρξη διαλόγου των ασφαλισμένων αλλά κυρίως των ασθενών και των οργανώσεων τους, με τους φορείς σχεδιασμού & υλοποίησης πολιτικών και ασφάλισης υγείας.

Ιδιαίτερα σημαντική θα ήταν η συμβολή των νέων, όσων είναι σήμερα 25-35 ετών, δηλ. όσων θα επηρεασθεί περισσότερο από τώρα και στο εξής η ζωή τους, στο σχολιασμό της μελέτης για το πώς οραματίζονται τον ΕΟΠΥΥ, ως πάροχο κοινωνικής ασφάλισης υγείας, ποια θα πρέπει να είναι η δομή του, οι υπηρεσίες που προσφέρει και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πηγές χρηματοδότησης του. Η μελέτη [CL2] λοιπόν και ο σχολιασμός της από τους πολίτες και τις οργανώσεις τους είναι καθήκον και υποχρέωση όλων. Αν η ανάγνωση όλης της μελέτης φαίνεται δύσκολη σε μερικούς, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει περίληψη που διευκολύνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα προτεινόμενα μέτρα έχουν μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα, διότι απαιτείται να προηγηθούν άλλες ενέργειες και να υπάρξει η σχετική πολιτική βούληση. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν την αναδιοργάνωση του οργανισμού και τις συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης του με έλεγχο του κόστους και η συγκράτηση της δαπάνης.

Στηρίζονται δε στις εξής τέσσερις αναγκαίες, κατά τους μελετητές, προϋποθέσεις:

 1. επαναπροσδιορισμό της ασφαλιστικής δέσμης (ασφαλιστικών παροχών υγείας) με κριτήριο την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα (που βασίζεται στην τεκμηριωμένη ιατρική[CL3] ΕΒΜ evidence based medicine)
 2. εισαγωγή κλειστών (μετά από διαπραγμάτευση) προϋπολογισμών (νοσοκομείων, που βασίζονται στην εφαρμογή ΚΕΝ=κλειστό ενοποιημένο νοσήλειο)
 3. εγκαθίδρυση πλαισίου εσωτερικού ανταγωνισμού (μεταξύ γιατρών, πολυιατρείων, νοσοκομείων)
 4. προώθηση συστήματος προοπτικής χρηματοδότησης (όχι απολογιστικά βάσει δαπανών όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά κατόπιν προσυμφωνημένου προϋπολογισμού, βασισμένου στα ΚΕΝ, πέραν του οποίου δεν θα υπάρχει αποζημίωση).

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι προφανές ότι αποσκοπούν κυρίως στη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης υγείας και την εισαγωγή ρυθμίσεων gatekeeping, που θα αποτρέπουν τους πολίτες από την προσφυγή σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό θα επιτευχθεί είτε με μείωση ή περιορισμό των σημερινών ασφαλιστικών παροχών υγείας, είτε με τις προτεινόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις, ή με την επιβολή των κλειστών νοσηλείων που αναπόφευκτα οδηγούν σε συμπληρωματική ιδιωτική δαπάνη νοσηλείας, όπως το είδαμε ήδη να συμβαίνει στο σύντομο διάστημα που εφαρμόστηκαν…

Το σημαντικό είναι ότι η μελέτη προτείνει έμμεσα και άμεσα νέες επιβαρύνσεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας,[CL4]  που θα βαρύνουν υπέρμετρα τους χρονίως πάσχοντες. Οι επιβαρύνσεις θα προκύψουν από την αναθεώρηση των ασφαλιστικών παροχών υγείας με περιορισμό και αλλαγές τους, και κυρίως με πρόσθετα οικονομικά βάρη, λόγω της προτεινομένης μεγαλύτερης/ευρύτερης συμμετοχής στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της εφαρμογής της μερικής εξαίρεσης κάλυψης (δηλ. ορισμένο ετήσιο ποσόν το οποίο θα καλύπτουν εξ ιδίων οι ασφαλισμένοι πρίν αρχίσει η ασφαλιστική κάλυψη, όπως συμβαίνει στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας).

Οσο για  τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5%, όπως ήδη αναγγέλθηκε, δεν χρειάζεται σοφία για να γίνει αντιληπτό ότι θα μειώσει σημαντικά τα ήδη εξαιρετικά μειωμένα λόγω ανεργίας, μειώσεως αποδοχών και εισφοροδιαφυγής έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Το λεπτό σημείο είναι πως θα αναπληρώσουν τα ταμεία το 5%? Θα υπάρξει αύξηση των κρατήσεων των ασφαλισμένων? Για το θέμα αυτό μέχρι στιγμής τηρείται σιγή ιχθύος…

Οσο για τη κρατική χρηματοδότηση του τομέα υγείας από 0,6% κατέβηκε στο 0,4% και έκτοτε αγνοείται που θα σταματήσει, ενώ αυτές τις μέρες οι προμηθευτές νοσοκομειακού υλικού και τροφοδοσίας δήλωσαν ότι σταματούν τις παραδόσεις, διότι δεν έχουν εξοφληθεί οφειλόμενα σε αυτούς.

Το τι σημαίνουν όλα τα ανωτέρω για τη δημόσια υγεία φαίνεται/ότι δεν απασχολεί τους μελετητές,

 • όταν ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό του 1.200.000 ανέργων είναι χωρίς ασφάλιση διότι έχει λήξει η περίοδος κάλυψής τους στα δυόμισυ χρόνια της κρίσης
 • όταν η νοσηρότητα αυξάνει (καρδιαγγειακά, καρκίνος, ψυχικές νόσοι, αυτοκτονίες, κ.ά.),
 • όταν το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 60 ετών αυξάνει,
 • όταν η ανεργία αυξάνεται συνεχώς, και 54% των νέων είναι άνεργοι
 • όταν επιβάλλεται εξοντωτική περικοπή εισοδημάτων και φορολογία στο τμήμα του πληθυσμού που καταβάλλει κανονικά τους φόρους του,
 • όταν οι συντάξεις δεν εξασφαλίζουν πλέον την επιβίωση
 • όταν το να ασθενήσει κάποιος σήμερα δεν είναι απλά μια δύσκολη περίοδος της ζωής του, δεν έχει να ασχοληθεί μόνον με την υγεία του, είναι κυριολεκτικά κοινωνική & οικονομική καταστροφή.

Σημειωτέον ότι η μελέτη δεν κάνει καμμία[CL5]  διάκριση μεταξύ

 • ασφαλισμένων που εντάχθηκαν στη ασφάλιση υγείας, κυρίως στο ΙΚΑ, χωρίς να έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές,
 • ανέργων που εξάντλησαν το χρονικό όριο ασφαλιστικής κάλυψης και βρίσκονται ανασφάλιστοι
 • συνταξιούχων και εργαζομένων 50 και πλέον ετών που έχουν καταβάλει κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές
 • νέων 18-30 ετών, ανασφάλιστων ή  αναζητούντων πρώτη εργασία

[CL6] που δεν είναι δίκαιο να επιβαρυνθούν το ίδιο από τα σχεδιαζόμενα μέτρα, παρά τα αορίστως αναφερόμενα στη μελέτη περί κοινωνικής δικαιοσύνης στην εφαρμογή των μέτρων.

Η μελέτη αναφέρει επίσης την ενσωμάτωση των πολυιατρείων στον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν γίνεται αναφορά στο πώς θα αποζημιωθεί το ΙΚΑ (δηλ. οι ασφαλισμένοι του) για τη μεταβίβαση στον ΕΟΠΥΥ των εγκαταστάσεων, εξοπλισμών και τεχνογνωσίας του.

 Διαπιστώσεις της μελέτης

Για γρήγορη ενημέρωση παραθέτω μερικά σημεία από την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του ΕΟΠΥΥ:

–   αριθμός άμεσα & έμμεσα ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις 2011 του Υπ. Υγείας  11.351.000 εκ τών οποίων 6.381 άμεσα ασφαλισμένοι

   οι αρχικές εκτιμήσεις  προϋπολογισμού εσόδων ΕΟΠΥΥ για το 2012 ήταν άνω των 8δισ. ευρώ που έχουν ήδη καταρριφθεί με αποτέλεσμα υστέρηση άνω των 2,5εκατ. ευρώ (λόγω μείωσης κρατικής επιχορήγησης, αυξανόμενης μείωσης των αφαλιστικών εισφορών λόγω ανεργίας & μείωσης αποδοχών), ενώ το χρέος μαζί με εκείνο των ενταγμένων ταμείων υπερβαίνει τα 3,6 δις €.

   «διαπιστώνεται σημαντική διοικητική και οργανωτική ανεπάρκεια» του οργανισμού λόγω κακού αρχικού σχεδιασμού[CL7]

–    η αύξηση κατά 28% των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία το 2011 κατά τη μελέτη οφείλεται στη «μη διασφάλιση κινήτρων στους γιατρούς (πού) λειτουργεί ως εμπόδιο σύναψης συμβάσεων με τον οργανισμό, γεγονός το οποίο οδηγεί σε περιορισμό της προσφοράς υπηρεσιών και συνεπώς σε ανικανοποίητη ζήτηση (unmet demand)» που μετακινήθηκε προς τα νοσοκομεία

–   η ιδιωτική δαπάνη για υπηρεσίες υγείας μειώθηκε κατά 12%, ενώ  η μείωση στην «πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει προσεγγίσει το 30% και αναμένεται να υπερβεί το 50% στην προσεχή περίοδο».

–  στη μελέτη επιβεβαιώνεται η διαπραγματευτική αδυναμία του ΕΟΠΥΥ με το ιατροτεχνολογικό κατεστημένο διότι  «η πλευρά της προσφοράς παραμένει επικυρίαρχη και μή ελέγξιμη»

–   η μείωση της δαπάνης υγείας «αναμένεται να προκαλέσει μετακύλιση του κόστους  στα νοικοκυριά[i] και δεδομένου ότι δεν έχουν αναπτυχθεί πολιτικές βελτίωσης της αποδοτικότητας (των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης) εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα ωθεί σε μια διαδικασία αποασφάλισης και δραματικής μείωσης των παροχών

–   η μόνη πολιτική που εφαρμόζεται είναι «η περιστολή της (δημόσιας) δαπάνης για την υγεία»

  αναδεικνύονται τα προβλήματα λειτουργίας και διοίκησης των δημόσιων νοσοκομείων

  «το ύψος της αναγκαίας και επείγουσας κρατικής χρηματοδότησης  παραμένει αδιευκρίνιστο» μέχρι οριστικοποίησης των επικείμενων νέων μέτρων

Μέτρα αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΥΥ

Στη μελέτη προτείνονται μέτρα για την αναδιοργάνωση του οργανισμού σε νέα βάση. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη μετατροπή από τη σημερινή μορφή του ΕΟΠΥΥ ως ταμείου εσόδων/πληρωμών σε πλήρη ιατροασφαλιστικό οργανισμό με όλα όσα αυτό συνεπάγεται δηλ. πλήρη χρηματοδοτική αυτοδυναμία και έλεγχο δαπανών υγείας, δημιουργία ιατρικής υπηρεσίας που θα σχεδιάζει τις ασφαλιστικές παροχές υγείας, δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου της αποτελεσματικότητας και του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.

Τα ανωτέρω έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους ασφαλισμένους, ιδιαίτερα για όσους είναι +55 ετών και με υπαλληλική σχέση εργασίας, διότι έχουν ήδη καταβάλλει επί δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, σήμερα δε βλέπουν να αλλάζει άρδην το υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης υγείας στο οποίο είχαν υπαχθεί αλλά και ο προγραμματισμός της ζωής τους.

Ταυτόχρονα, οι επιδιωκόμενες αλλαγές θα επιφέρουν αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα του εθνικού συστήματος υγείας (παρά τις όποιες στρεβλώσεις και ανεπάρκειες του) πρός ένα αμερικανικού(?) τύπου σύστημα όπου λαμβάνεις τις παροχές υγείας που μπορείς να πληρώσεις και όχι εκείνες που έχεις ανάγκη. Παρεμβάσεις όμως του τύπου αυτού στο ασφαλιστικό σύστημα υγείας θα διευρύνουν τις ανισότητες στη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Η μελέτη δεν προβλέπει τι θα συμβεί σε όσους όντας ανασφάλιστοι λόγω ανεργίας ή άλλων λόγων, με καθόλου ή με πολύ χαμηλά εισοδήματα, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. [CL8] Γίνεται βέβαια κάποια αόριστη αναφορά στο ότι τα μέτρα αυτά θα επιβληθούν με κοινωνικά κριτήρια….

Οι προτάσεις της μελέτης είναι οι εξής

 • Για την ανακοπή της προσφυγής στα δημόσια νοσοκομεία και την μείωση των εισαγωγών, που έχει πολύ μεγάλο κόστος, προτείνεται να αναπτυχθεί η ΠΦΥ-πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία βασικών ειδικοτήτων[CL9]  σε συνδυασμό με την ημερήσια νοσηλεία ή την οικιακή νοσηλεία. Ομως το αναφερόμενο κόστος των +2.000 ευρώ νοσοκομειακής φροντίδας έναντι των 31ευρώ της ΠΦΥ, προκαλεί μεν εντύπωση, δεν διευκρινίζεται δε άν αφορά ιατρικές υπηρεσίες στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ή νοσηλεία.
 • «Συγκρότηση ιατρικής υπηρεσίας», [CL10] που σήμερα δεν έχει ο ΕΟΠΥΥ, για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης, των διαδικασιών  κλινικής διαχείρισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης. Η έλλειψη ιατρικής υπηρεσίας που θα καθορίζει τις ασφαλιστικές παροχές υγείας, το είδος, την ποσότητα, την τιμή δηλώνει την προχειρότητα και την έλλειψη στρατηγικής με την οποία δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ, αφού έτσι δεν έχει ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα
 • «Συγκρότηση υπηρεσίας ασφαλιστικής ελεγκτικής ιατρικής» για γενικευμένο έλεγχο και αξιολόγηση των κλινικών πρακτικών για την αποτελεσματικότητά τους, την αποδοτικότητα και την ισότητα. «Η παντελής έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης είναι ένας απο τους παράγοντες που επέτρεψαν τη διόγκωση, την επικυριαρχία και κυρίως την άρνηση ελέγχου εκ μέρους του ιατρο-τεχνολογικού κατεστημένου».[CL11]
 • Προτείνεται η μεταφορά του συνόλου των υγειονομικών πόρων (δηλ. κρατικής χρηματοδότησης δημοσίων νοσοκομείων, πολυιατρείων και κλάδου υγείας των ασφαλιστικών ταμείων) στον ΕΟΠΥΥγια την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού και η εισαγωγή τεχνικών εσωτερικού ανταγωνισμού εντός κλειστών προϋπολογισμών”. Είναι όμως, σήμερα και στο αμέσως προσεχές μέλλον, ο ΕΟΠΥΥ σε θέση να ανταποκριθεί στη κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού; Προφανώς όχι θα πούν όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του και γενικά το δημόσιο σύστημα υγείας, παρά τα όσα διατείνονται όσοι απλά συντάσσουν μελέτες γι αυτές.
 • Επακόλουθο του ανωτέρω μέτρου είναι η ένταξή στον ΕΟΠΥΥ «των δημόσιων κέντρων υγείας και πολυιατρείων και η αποζημίωσή τους στο πλαίσιο κλειστών προϋπολογισμών». Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το άν θα υπάρξει περίοδος μεταβατική για την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση κλειστων προϋπολογισμών αλλά και για την ομαλή μετάβαση σε νέο σύστημα, αλλά και πως θα αντιμετωπισθούν εκτακτα έξοδα μη προβλεπόμενα στο κλειστό προϋπολογισμό.
 • Αποζημίωση των νοσοκομείων βάσει «της προοπτικής αποζημίωσης» με βάση τα ΚΕΝ και όχι βάσει του νοσηλείου(κλειστού-ανοικτού). Η Ελληνική εκδοχή των ΚΕΝ όμως ωθεί «πρός υψηλότερη τιμολόγηση και επιλεκτική χρήση στα νοσοκομεία και στις κλινικές και συνεπώς σε μείζονα βλάβη της ασφάλισης υγείας». Παράδειγμα η αρθροπλαστική που άν θυμάμαι καλά τα ΚΕΝ την όριζαν στις 6.500 ευρώ ενώ οι υπηρεσίες του ΙΚΑ περίπου στο 1/3, υποχρεώνοντας το ταμείο να πληρώνει υπέρογκα ποσά αποζημίωσης.

Πολλά από τα μέτρα που προτείνει η μελέτη έχουν διαρρεύσει μεμονωμένα φέτος στα ΜΜΕ, και έτυχαν αυστηρής κριτικής.  Μέσα στο καλοκαίρι, διέρρευσε ότι οι επιστήμονες του ΚΕΠΕ, πρότειναν πλαφόν της ασφάλισης υγείας τα 1.500 ευρώ ετησίως ανά ασφαλισμένο. [CL12] Ας σημειωθεί ότι ένας των συντακτών της μελέτης ΚΕΠΕ είπε σε δημοσιογράφο της «Κ» ότι  ο ίδιος δεν ασπάζεται μεν το εν λόγω πλαφόν, αλλά το Υπουργείο Οικονομίας ζήτησε από το ΚΕΠΕ προτάσεις βιωσιμότητας του ΕΟΠΥΥ, και στο πλαίσιο αυτό το πλαφόν είναι ένα από τα προτεινόμενα μέτρα….

Οι συνεχείς απεργίες, όλων όσων μέχρι τώρα κέρδιζαν πλουσιοπάροχα επειδή το επέτρεπε το ισχύον καθεστώς, πότε γιατρών, πότε φαρμακοποιών ή φαρμακοβιομηχάνων, που αρνούνται πλέον παραδόσεις προϊόντων επί πιστώσει, πότε όλοι μαζί, και έχουν παραλύσει το σύστημα υγείας, έχουν πλέον εξαντλήσει τα όρια ανοχής των πολιτών, παρά τα τυχόν δικαιολογημένα αίτια των απεργιών και των ενεργειών τους.

Δεν εξαιρούνται βέβαια οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΥΚΑ και οι διορισμένες διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που τα τελευταία 30 χρόνια φρόντισαν κυρίως για τη δική τους πολιτική επιβίωση και αδιαφόρησαν για το που βαδίζει το εθνικό σύστημα υγείας και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Σχετικά:

 Για όσους έχουν όρεξη για διάβασμα υπάρχει πολύ υλικό οn line. Παραθέτω μερικά από κείμενα:

 1. Patients pay a price for spending cuts – Οι ασθενείς πληρώνουν το τίμημα των περικοπών στην υγεία
 2. Ποιός έχει το πάνω χέρι στην Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ); Who has the say on Health Technology Assessment?
 3. Μαθαίνοντας τι είναι η Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας στο London School of Economics-Learning about Health Technology Assessment at the London School of Economics
 4. Roemer’s Law of Demand
 5. Tracking Medicine
 6. «Variation in use of Medicare services among regions and selected academic medical centers: is more better?»
 7. Launching the Century of the Patient
 8. Building Patient-Centeredness in the Real World: The Engaged Patient and the Accountable Care Organization
 9. Valuing Health Care: Improving Productivity and Quality

10. Explaining variation in use of emergency hospital beds by patients over 65

11. Patients’ preferences matter-Stop the silent misdiagnosis

12. Thinking about rationing

13. Economic regulation in health care-What can we learn from other regulators?

14. Impact of Quality and Outcomes Framework on health inequalities

15. Συνέδριο: Η πρόκληση της εισαγωγής των DRG’s στα νοσοκομεία, πως μπορούμε να ελέγξουμε το κόστος χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα

16. Μνημόνιο ΙΙ: Ελεγχος δαπανών υγείας

17. Η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα

18. Ηλεκτρονικός Έλεγχος Δαπανών Υγείας: Δράσεις Άμεσης Ενεργοποίησης

19. Γιάννης Κυριόπουλος: Πέραν του “Μνημονίου”: ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας

20. Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και Πολιτικές Εξυγίανση

21.  ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ

22. Περισσότερα από 20 Νοσοκομεία βάζουν λουκέτο το 2013-Σύσκεψη με τους Γερμανούς για τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια στο υπουργείο Υγείας

23. Κρατικά μαιευτήρια: «Συγγνώμη, λάθος για τα χρήματα»: Η υπουργική απόφαση δεν εφαρμόστηκε σωστά

24. Φάρµακα µε «καπέλο» στα Ταµεία-Περιθώρια µείωσης των τιµών σε ποσοστό ως και 400% αποκαλύπτουν τα στοιχεία

25. Πάρε κόσµε… παραπεμπτικά!

26. Καρκινοπαθείς σε απόγνωση για τα €5.000 μιας θεραπείας-Τσουχτερός ο λογαριασμός ιδιωτικού κέντρου που εκμεταλλεύεται την αποκλειστικότητα ιατρικού μηχανήματος

27. Χαμηλό το πλαφόν των 1.500 ευρώ

28. Καθημερινός αγώνας για γάζες και σύριγγες


[1] Πηγή: Υπ.Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (προσωρινές εκτιμήσεις) 2011- σύμφωνα με τη μελέτη αυτός είναι ο πλέον πρόσφατος και επιβεβαιωμένος(?)  αριθμός ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ και όχι 9,5 εκατ.

όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο της η δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ Μάρθα Καϊτανίδη.


[i] οι υπογραμμίσεις στις παραπομπές από τη μελέτη είναι δικές μου.


Τα παρακάτω σχόλια στο άρθρο μου είναι του κου Χρήστου Λιονή,

[CL1]Θα πρότεινα τη συμπλήρωση του όρου ως χρόνιες συνθήκες ή καταστάσεις υγείας

 [CL2]κάθε μελέτη ή έρευνα που αφορά την υγεία θα πρέπει να εκτίθεται σε δημόσια συζήτηση και σχολιασμό από τους πολίτες που χρησιμοποιούν ή δυνητικά θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες υγείας που έχουν όμως ένα δυναμικό συνεξελισσόμενο με το χρόνο χαρακτήρα

 [CL3]Θα πρότεινα τεκμηριωμένη πρακτική (evidence-based practice)αφού περιλαμβάνει και τα άλλα επαγγέλματα υγείας

 [CL4]Είναι σημαντικό σημείο και χρήζει περαιτέρω σχολιασμού, θα υπάρξει αναλογική επιβάρυνση με βάση τις χρόνιες παθήσεις/συνθήκες/καταστάσεις και με ποιά κατηγοριοποίηση; Οι σύγχρονες κατηγοριοποιήσεις/κωδικοποιήσεις μοιάζει να ανεπαρκούν αφού το θέμα της συνοσηρότητας και πολλαπλής νοσηρότητας με βάσει τον υποκείμενο και αιτιώδη παθοφυσιολογικό μηχανισμό επανεξέτάζεται.  Θα υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες υγείας των χρονίων πασχόντων πάνω από το οποίο θα απαιτείται ατομική επιβάρυνση; Εδώ χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση στα κριτήρια και στη μεθοδολογία.

 [CL5]Καμμία;

 [CL6]Θα πρόσθετα και αυτών συχνά νεαρών ενηλίκων σε υψηλό κίνδυνο με δυνατότητα τροποποίησης του και μείωσης της πρόωρης αναπηρίας. Το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει να εξετασθεί.

 [CL7]Είναι σημαντικό σχόλιο και αξίζει να σημειωθεί ποια μελέτη ή τεκμηρίωση ή προηγούμενη εμπειρία ακολούθησε η πρώτη εφαρμογή του. Ακόμη ποιά διαδικασία αξιολόγησης (formative assessment) ακολουθήθηκε μετά την αρχική του εφαρμογή;

 [CL8]Είναι σημαντικό σχόλιο για έναν πληθυσμό με υψηλή κινητικότητα και ανομοιγένεια ως προς πολλούς κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες που αποτελεί την εσωτερική βόμβα το συστήματος. Χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση και ίσως μιας ιδαιίτερης ασφαλιτιστικής προσοχής από ένα άλλο οργανισμό με τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 [CL9]Ορος μη αντιστοιχών σε ευρύτερα αποδεκτές έννοιες. Πως θα αντιμετωπισθεί η πολλαπλή νοσηρότητα που πλήτει ιδιαίτερα τους πτωχούς και χρόνιους ασθενείς

 [CL10]Γιατί δε γίνεται αναφορά στην εκπαιδευμένη  σε διαφορετικές κατηγορίες νοσημάτων νοσηλεύτρια της ΠΦΥ που θα μπορούσε να είναι το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα αναλαμβάνοντας και σημαντικό αριθμό της συνταγογραφικής πρακτικής όπως σε χώρες της προηγμένης υγειονομικά δύσης;

 [CL11]Σημαντική αναφορά, αξίζει να συζητηθούν οι μεθοδολογίες αξιολόγησης διαδικασιών και εκβάσεων που θα είναι καθορισμένες και δεσμευμένες  μέσω συμβολαίου.

 [CL12]Αρκετά από τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε αανγνωρισμένες αδυναμίες του υγειονομικού και ασφαλιστικού συστήματος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση ενός διαλόγου στον οποίο θέση θα πρέπει να έχουν όλοι υγειονομικοί και όχι μόνο οι ιατροί και ιδιαίτερα οι ασθενείς. Θέματα που απαιτούν ακόμα περισσότερο συζήτηση για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών ΠΦΥ είναι η τεχνολογία και η εκτίμηση της, οι αντιστάσεις των υγειονομικών στη χρήση οδηγιών και στην αποδοχή του ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών τους, η σχεδόν αποκελιεστική ιδιαίτερα στην ΠΦΥ χρήσης της φαρμακευτικής πρακτικής ένατι άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων και η διαμόρφωση στα τελευταία χρόνια ενός τύπου ασθενούς με πρόσκόλληση στη φαρμακευτική θεραπεία και λιγότερο στην τροποποίηση του τρόπου ζωής.

Advertisements
Comments
One Response to “H ματιά του πολίτη/ασθενούς-The citizen’s/patient’s perspective”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] διαβάστε μερικές σκέψεις μου πάνω στη μελέτη  και σχόλια.  Βέβαια, δεν αρκεί μονον να διαβάσετε τη μελέτη, […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: