Ποιός έχει το πάνω χέρι στην Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ); Who has the say on Health Technology Assessment (ΗΤΑ)?”


Ποιά είναι η στάση των ασθενών, των φροντιστών τους και των οργανώσεων ασθενών στην αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας* ? Τι πιστεύουν ότι προσφέρει?  Σε ποιούς τομείς πρέπει να εφαρμόζεται? Αυτές και άλλες ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασθενείς και οι οργανώσεις ασθενών σε έρευνα μέ θέμα «Who has the say on Health Technology Assessment?” που διεξήγαγε στο τέλος του 2009 και δημοσιεύθηκε το 2010, o οργανισμός Patient View για λογαριασμό της HILL & KNOWLTON.

Το αντικείμενο της έρευνας αφορά την αντίληψη που έχουν για την ΑΙΤ οι διάφορες ομάδες εμπλεκομένων όπως οι ρυθμιστικές αρχές  φαρμάκων, η βιομηχανία υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι διαμορφωτές πολιτικής, οι ασθενείς και οι εθνικές αρχές ΑΙΤ. Στήν έρευνα έλαβαν μέρος 100 Ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών (και από την Ελλάδα) και μεμονωμένοι ασθενείς.

Στη χώρα μας η αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας δεν έχει ένα φορέα αλλα μοιράζεται μεταξύ του ΕΟΦ για τα φάρμακα, του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό) και σε διάφορες επιτροπές γιατρών μόνον (γιατί άραγε?) που ορίζει ο Υπουργός Υγείας. Με τόσο κατακερματισμό δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε για αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας. Το ΕΚΑΠΤΥ μέχρι πρόσφατα ήταν στο κατάλογο των υπό κατάργηση οργανισμών. Είναι δυνατόν επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μόνον γιατροί ειδικότητας να αποφασίζουν για προμήθειες ακριβού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της ειδικότητάς τους; Μετά αναρωτώνται οι οικονομολόγοι υγείας γιατί υπάρχει προκλητή ζήτηση ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών. Πως επιβλέπονται όλοι αυτοί οι φορείς; Από ποιόν; Γιατί αποκλείονται από την συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας οι υπόλοιποι εταίροι στην υγεία και κυρίως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι: οι ασθενείς.

Το  σημαντικό βέβαια είναι ο ρόλος των φορέων αυτών: είναι οι αποφάσεις τους δεσμευτικές για το Υπουργείο Υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία; Ο ρόλος τους επηρεάζει το πως χρησιμοποιούνται οι αποφάσεις αυτές; Χρησιμοποιούνται ως  έγκριση της καταλληλότητας της εξεταζομένης ιατρικής τεχνολογίας για εισαγωγή της στο εθνικό σύστημα υγείας ή ως μέτρο ελέγχου της πρόσβασης των ασθενών σε συγκεκριμένες ιατρικές τεχνολογίες;

Στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχουν οργανισμοί ΑΙΤ ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός. Τα συστήματα υγείας ή ασφαλιστικοι οργανισμοί διατηρούν το δικαίωμα να υιοθετήσουν ή όχι μια απόφαση οργανισμού ΑΙΤ. Στη χώρα μας οι αποφάσεις ΑΙΤ, ακόμη και άν είναι φωτογραφικές ή και άν υπάρχουν περισσότερες της μιας, που η μια αναιρεί την άλλη, ισχύουν χωρίς να ματώνει μύτη, εκτός άν κάποιοι ασθενείς αρχίσουν να διαμαρτύρονται, όπως εγινε με την κοστολόγηση της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας.

Παραθέτω το Executive Summary «Who has the say on Health Technology Assessment?”από το οποίο προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την συμμετοχή  των ασθενών στην  ΑΙΤ, την αδυναμία επικράτησης κοινών προτύπων ΑΙΤ, την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μεταξύ των συμπερασμάτων της μελέτης, σύμφωνα με την Hill & Knowlton αξίζει να σημειωθούν τα εξής

 •  H πλειοψηφία των οργανώσεων ασθενών στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε σχετικά με την ΑΙΤ και θεωρούν ότι είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία και πέραν των γνώσεών τους.
 • Μόνον το 27% των οργανώσεων ασθενών πιστεύουν ότι η συμβολή της ΑΙΤ είναι θετική.
 • Οι οργανώσεις ασθενών αισθάνονται ότι αγνοούνται, διότι οι οργανισμοί ΑΙΤ δεν τους έχουν καλέσει σε οποιαδήποτε διαβούλευση
 • Οι οργανώσεις ασθενών δεν γνωρίζουν άν έχουν δικαίωμα ένστασης καθ΄ οιασδήποτε απόφασης ΑΙΤ
 • Οι οργανώσεις ασθενών θα ήθελαν οι οργανισμοί ΑΙΤ να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και να λογοδοτούν στους πολίτες και τους ασθενείς (παρά μόνον στίς κυβερνήσεις)
 • Η πλειονότης των οργανώσεων ασθενών ζητά η ΑΙΤ να λαμβανει υπόψη παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής του ασθενούς, η ικανότητα του ασθενούς να ζεί ανεξάρτητα, η ικανότητα των ασθενών να επιστρέψουν στην εργασία τους, τη ζωή των φροντιστών τους.

Εxecutive Summary

 Before the late 1990s, medical manufacturers could feel fairly certain that their latest products would reach patients (provided that the inventions demonstrated acceptable benefits over risks). Today, however, manufacturers have to leap a new pre-market hurdle—the demand from government that medical innovation is efficient. Health technology assessment (HTA), the official name of the process that seeks to validate the cost effectiveness of medical interventions, is being embraced by an increasing number of Western European governments. HTA is now rightly recognised as a legitimate lever to support policy decisions on health spending. The approach is not without its critics though. Recently, the European Commission has expressed an interest in resolving some of the problems associated with HTA.

The rapidly growing importance of HTA to the healthcare industry—allied to the topicality of the subject—has prompted Hill & Knowlton to commission this study from UK based research organisation PatientView. 

The study explores the attitudes to HTA of the various healthcare stakeholders most directly affected by it, namely: drug regulators, industry, insurers, policymakers, politicians, and patients (as well as HTA agencies themselves). The study draws on a November 2009 survey of 100 patient groups from across Western Europe, plus interviews with senior representatives of diverse stakeholder bodies.

Healthcare systems have been struggling for decades to cope with the financial pressures placed onthem by chronically sick, ageing populations, and by the rising prices of evermore sophisticatedmedical technologies. The deployment of HTA to support rational decision making about health expenditure is therefore an inevitability, and one that is generally accepted. The deployment of HTA, however, remains contentious.

In some cases HTA is being used (some would say misused) by governments as a cost cutting tool, rather than as a mechanism to promote sensible choices among different medical interventions, in order to  squeeze the best value for money for society out of health budgets. Another controversial aspect of HTA is that HTA agencies appointed by governments have often primarily focused on medicines and medical devices—two of the smaller components of the total spend of healthcare systems—rather than looking at all medical interventions. HTA decisions can engender inequities within healthcare systems.

On the whole HTA agencies act merely in an advisory capacity. Local healthcare authorities or budget holders enjoy the right to accept or reject their recommendations. Citizens’ access to treatment may therefore vary, not only from country to country, but even within nations—a situation that is clearly unfair to patients, who, despite paying for healthcare with approximately similar sums of personal tax or insurance, end up receiving different levels of service, depending on where they live.

Some of the HTA stakeholders interviewed for this study still see HTA as being a crude process, since the tools may lack refinement, and do not always take account of the varying profiles of individual diseases, or the circumstances and values of patients (as is the case in clinical trials). In addition, HTA is complex to implement, and every country may interpret the process differently. Dependent, as it is, on clinical evidence, HTA could be assumed to be scientifically robust. Even clinicians acknowledge that clinical evidence isfallible. In addition, most HTAs occur before a product is made available to patients. Therefore, the true value of a medical technology or medicine, can never really be known until widely employed. The cost effectiveness of a medical product alters during its own lifetime, since the benchmarks against which medical accomplishment can be measured evolve with time and use.

Perhaps most important of all, little meaningful engagement seems to pass between many European based HTA agencies, patients and patient interest groups. The patient groups taking part in this study argue that the population at large is scarcely aware of HTA. The few ‘expert’ patients who might have heard of the process regard it as opaque, publicly unaccountable, and devoid of pathways to appeal HTA decisions. The study’s respondent patient groups, however, are adamant that patients possess an inalienable right to contribute to HTA, since “patients are the people who benefit or not from the decisions made.”

The way forward

Study participants offer a number of suggestions as to how HTA can become more widely acceptable.

 • Raising awareness of HTA among patients, the public, and other relevant healthcare stakeholders, which could include the active training of patients, the public, and other stakeholders in understanding the complexities of HTA.
 • HTA agencies should be required to become more involved with relevant stakeholders—primarily through increased and high level communication between the agencies and appropriate parties. This proviso for stakeholder buy in and enrolment may need legislative backing.
 • HTA should be made more openly accountable by enhancing the transparency of its methodologies, and by instituting clear, effective mechanisms for disputing HTA decisions.
 • While HTA may never be capable of uniformity across Europe, a continent wide system of mutual  recognition of standards would, at least, avoid repeated national duplication of HTA efforts (in much the same way that national drug regulators mutually recognise each other’s activities through the formation of the International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use [ICH], in April 1990).
 • HTA should widen its focus to embrace patient relevant factors,  such as patients’ quality of life, the quality of life of carers, and patients’ capacity to return to work. The European Commission’s Directorate General for Health and Consumer Protection (DG Sanco) is currently working with the World Health Organization (WHO) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) on methodology for the calculation of costs that could touch upon these broader implications of the value of medical technology.

* Με τον όρο ιατρική τεχνολογία εννοούμε κάθε φάρμακο, ιατρικό μηχανημα ή συσκευή, ιατρική πράξη (εγχείρηση ή διαγνωστική πράξη πχ βρογχοσκόπηση).

Σχετικά άρθρα:

Τί είναι η Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ); Γιατί να με ενδιαφέρει;

Μαθαίνοντας τι είναι η Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας στο London School of Economics-Learning about Health Technology Assessment at the London School of Economics

Πολιτικές Ελέγχου και Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα

Comments
6 Σχόλια to “Ποιός έχει το πάνω χέρι στην Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ); Who has the say on Health Technology Assessment (ΗΤΑ)?””
 1. Ο/Η epatientgr λέει:

  Οταν θα έχεις χρόνο γράψε τις απόψεις σου και για ποιό λόγο θεωρείς ο ορισμός δεν καλύπτει τομείς στο ΗΤΑι. Είναι οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν. Η λέξη τεχνολονία χρησιμοποιείται με πολύ ευρεία έννοια και περιλαμβάνει βέβαια και υπηρεσίες.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η anonymous λέει:

  Καλημέρα! Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας! Θα ήθελα να προσθέσω ότι βασική επιτροπή για την αξιολόγηση ιατρικής βιοτεχνολογίας είναι η «επιτροπή κοστολόγησης ιατρικών πράξεων» του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας. Ρόλος αυτής της επιτροπής είναι η διαμόρφωση πλαισίου για ένα πλήθος ιατρικών παρεμβάσεων μέσω βιοιατρικής τεχνολογίας. Η κοστολόγηση ακτινοθεραπευτικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης και της στερεοταξίας) ήταν ένα από τα έργα της. Η επιτροπή είναι υπό την προεδρεία του Ι.Δατσέρη και η διαμόρφωση τιμών γίνεται κυρίως με συνεργασία των αντίστοιχων επιστημονικών εταιρειών και οικονομολόγων της υγείας. Δυστυχώς από τη συν-διαμόρφωση απουσιάζουν οι βασικοί πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες, οι ασθενείς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι διάφοροι σύλλογοι να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση για τη διεκδίκηση θέσεων σε τέτοιες επιτροπές.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Eυχαριστώ για το σχόλιο και τη διευκρίνηση για το ρόλο του ΚΕΣΥ που στους περισσότερους πολίτες και ασθενείς είναι μάλλον άγνωστος. Δυστυχώς η αδιαφανής διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών μόνον από γιατρούς και τα τελευταία χρόνια και από οικονομολόγους υγείας δημιούργησε την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα…Η διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών, η αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας και η κοστολόγηση ιατρικών πράξεων κατά κύριο λόγο από γιατρούς δημιούργησε την προκλητή ζήτηση ίδίως απεικονιστικών πράξεων. Γι’ αυτό βγήκε και η φωτογραφική απόφαση που επέτρεπε σε ιδιωτικό διαγνωστικό να χρεώνει καπέλλο για την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία…

   Μου αρέσει!

 3. Καίτη πολύ ενδιαφέρον ένα ακόμα άρθρο σου. Ασήμαντη λεπτομέρεια το παρακάτω, αλλά νομίζω πως σαν ορολογία θα πρέπει να αναφερόμαστε σε Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, όχι “Τεχνολογιών”.

  Καλή εβδομάδα! 🙂

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Ευχαριστώ για το σχόλιο που μου δίνει την ευκαιρία να θυμίσω τι σημαίνει ο όρος «ιατρική τεχνολογία».

   Ο όρος «ιατρική τεχνολογία» είναι εξαιρετικά ευρύς και σύμφωνα με τον παρακάτω ορισμό του ΗΤΑi-Health Technology Assessment International περιλαμβάνει προϊόντα π.χ. φάρμακα, συσκευές π.χ. απινιδωτές, αρθροπλαστικές, εξοπλισμούς π.χ. MRI, ρομποτικό χειρουργικό εξοπλισμό, ιατρικές μέθοδοι και παρεμβάσεις π.χ. λαπαροσκόπηση, αναλώσιμα πχ. ουροκαθετήρες, κλπ. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ορισμό ΗΤΑ ούτε να τον περιορίσουμε μόνον σε μια κατηγορία ιατρικής τεχνολογίας.

   «ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας για την ενημέρωση (των λαμβανόντων αποφάσεις) για τη πολιτική και τις κλινικές αποφάσεις γύρω από την εισαγωγή και τη διάδοση των τεχνολογιών της υγείας. Οι τεχνολογίες υγείας περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα, συσκευές, μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και άλλες παρεμβάσεις κλινικές, οργανωτικές ή δημόσιας υγείας.

   Η ΑΙΤ είναι πολυ-επιστημονικό πεδίο που εξετάζει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο ιατρικό της πλαίσιο , καθώς και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Συγκυριακοί παράγοντες που εξετάζει η ΑΙΤ περιλαμβάνουν τις οικονομικές , οργανωτικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις. Το πεδίο εφαρμογής και οι μέθοδοι της ΑΙΤ μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες πολιτικής ενός συγκεκριμένου συστήματος υγείας. Στα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, η ΑΙΤ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση στην ιατρική τεχνολογία, τη διάδοσή της και την καινοτομία».

   Μου αρέσει!

   • Καίτη γνωρίζω τα παραπάνω. Δεν είμαι τόσο δυνατός σε γλωσσολογικά θέματα όπως εσύ. Προσωπικά κάτι δεν μου αρέσει σε αυτή την μετάφραση/χρήση της συγκεκριμένης λέξης. Φυσικά, δεν (πολυ)καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιούν και στα Αγγλικά τη λέξη «τεχνολογία» και όχι αυτή των «υπηρεσιών». Ευκαιρία να το ρωτήσω και εδώ.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

Comms Creatives: training for PR and marketing professionals

Think like a creative, plan like a strategist

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: