ΦΕΚ 2883/26.10.12 Το ΦΕΚ της οργής….Government Gazette FEK 2883/26.10.12 –The anger Gazette…


Την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, και ενώ το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών-Patients in Power εξελισσόταν ομαλά, πρός το μεσημέρι ανακοινώθηκε η δημοσίευση του ΦΕΚ με τα νέα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων, που προκάλεσε την οργή των συμμετεχόντων για την εξαίρεση σοβαρών χρονίων και σπανίων ασθενειών με ακριβά φάρμακα.

Την οργή των ασθενών προκάλεσαν οι εξής νέες ρυθμίσεις:

 • η Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
 • η Άνοια, η νόσος Alzheimer και η νόσος Charcot
 • Αγγειοπάθεια Βurger

μετακινούνται από τον μέχρι τώρα πίνακα των φαρμάκων με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου στο πίνακα με συμμετοχή 10%.

Στη μηδενική συμμετοχή οι ψυχώσεις παραμένουν μόνον για τα αντιψυχωσικά, αλλά εξαιρούνται τα αντικαταθλιπτικά.

Απο τη μηδενική συμμετοχή εξαιρείται η πνευμονική υπέρταση.

Από τον πίνακα με 10% συμμετοχή ασθενών στο κοστος, που περιελάμβανε 15 ασθένειες εξαιρέθηκαν οι εξής ασθένειες:

 • Συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερματομυοσίτη, αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα
 • Οστεοπόρωση και νόσος Paget
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Αδένωμα υπόφυσης
 • Ελκώδη κολίτιδα, νόσο GROHN, σύνδρομο βραχέως
 • εντέρου
 •  Κίρρωση του ήπατος

Οπως ήταν αναμενόμενο η ανακοίνωση της δημοσίευσης της Τροποποίησης της υπ’ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1814/Β/2012)» δημιούργησε αναστάτωση στους εκπροσώπους οργανώσεων ασθενών που θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτές.

Οπως φάνηκε στη συνέχεια, από τη συζήτηση με τους εκπροσώπους φορέων που είχε προσκαλέσει η Οργανωτική  Επιτροπή στην 4η Ενότητα,   οι προσκεκλημένοι δεν γνώριζαν την δημοσίευση του εν λόγω ΦΕΚ και την τροποποίηση της ΚΥΑ(!!).

Δημιουργήθηκε ένταση και αντεγκλήσεις, όταν έγινε αντιληπτό ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Γενική Γραμματέας Υγείας, δεν ήταν ενήμερη για την εν λόγω τροποποίηση και τη δημοσίευση του ΦΕΚ και ότι ούτε οι λοιποί εκπρόσωποι φορέων ήταν ενήμεροι ή σε θέση να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν τις τροποποιήσεις αυτές.  Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά την έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών υγείας, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ,  στη συνέχεια της συζήτησης.

Οι θέσεις των ασθενών, όπως εκφράσθηκαν στο συνέδριο, σχετικά με τον νέο πίνακα συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα είναι οι εξής:

 • μετακινούνται στον κατάλογο ασθενειών με συμμετοχή 10% ασθενείς χρονίων παθήσεων που λαμβάνουν ακριβά φάρμακα, όπου δηλ το 10% δεν αντιστοιχεί σε μερικά ευρώ, αλλά, όπως δήλωσαν, σε εκατοντάδες ευρώ,
 • καταργούνται από την έστω 10% συμμετοχή χρόνιες ασθένειες των οποίων οι ασθενείς, λαμβάνουν πολύ περισσότερα του ενός βασικά φάρμακα και πολλά υποστηρικτικά των συμπτωμάτων,  ή παρενεργειών της βασικής θεραπείας, επιβαρύνοντας σημαντικά το μηνιαίο κόστος της θεραπείας τους
 • το γεγονός ότι η συνολική αγωγή τους δεν περιλαμβάνεται είτε στη μηδενική είτε στη συμμετοχή 10% επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της θεραπείας τους και στη πράξη μετακυλίει τη ασφαλιστική δαπάνη για τα φάρμακα στους ασθενείς
 • με τις νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, την ανεργία, την βαρειά φορολογία, την ανάγκη για συνεχη ιατρική παρακολούθηση, και άλλα κόστη που επιβάλλει η ασθένειά τους,  η συνέχιση της θεραπείας των θιγομένων ασθενών καθίσταται αδύνατη.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ασθενών φάνηκε, από την εξέλιξη της συζήτησης, ότι δεν θα δεχθούν αδιαμαρτύρητα τη μετακύλιση του κόστους των ακριβών φαρμάκων χρονίων και σπανίων παθήσεων, μαζί με όλα τα υπόλοιπα νέα οικονομικά βάρη,  στους ασθενείς για ελάφρυνση του πρoυπολογισμού φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσαν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα την έχουν ήδη προκαταβάλει μέσω της υψηλής φορολογίας τους και των ασφαλιστικών τους εισφορών, και δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν να επιβαρυνθούν επί πλέον με  το κόστος μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, που θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στους ασθενείς.

Οσο για την μηδενική συμμετοχή ή την συμμετοχή 10% για τα βασικά φάρμακα, αυτή μειώνεται σημαντικά ή ακυρώνεται στη πράξη εφόσον τα υπόλοιπα φάρμακα και συσκευές που χρησιμοποιούν οι ασθενείς χρονίων και σπανίων παθήσεων, βρίσκονται είτε στη λίστα ΜΗΣΥΦΑ ή στην αρνητική λίστα.

Τα ίδια ακριβώς προβλήματα έχουν και οι ασθενείς με καρκίνο που παίρνουν πολλά συμπληρωματικά φάρμακα για την εξάλειψη των παρενεργειών της βασικής τους θεραπείας και πολλά συνεχίζουν να τα λαμβάνουν εφόρου ζωής λόγω των νοσηροτήτων που προκαλούν οι βασικές αντινεοπλασματικές θεραπείες.

Επειδή το θέμα απασχολεί ζωηρά τους ασθενείς παραθέτω τους δύο πίνακες τον νέο του ΦΕΚ 2883/26.10.12 και τον προηγούμενο του ΦΕΚ 497/28.2.12,  και όσους θέλουν πληρέστερη ενημέρωση στη σχετική σελιδα του Ε

ΦΕΚ 2883/26.10.12Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες2. Άποιο διαβήτη3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια4. Μυασθένεια

5. Φυματίωση

6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα

7. Συγγενή ιχθύαση

8. Νόσο του WILSON

9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II

10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

11. Αγγειοπάθεια BURGER

12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά)

4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο−δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο−κυτταρική αναιμία

5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορφύρα

6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)

9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)

10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C

11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)

12. Γλυκογονίαση − γλυκόγονίαση τύπου IB

13. Νόσο Gaucher

14. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση

15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4

16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C

18. Υπερφαινυλαλανιναιμία

19. Σκλήρυνση κατά πλάκας

ΦΕΚ 497/28.2.12Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες2. Άποιο διαβήτη3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια4. Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία,δερματομυοσίτη, αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα,αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα

5. Οστεοπόρωση και νόσο Paget

6. Μυασθένεια

7. Φυματίωση

8. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

9. Κληρονομικό αγγειοοίδημα

10. Αδένωμα υπόφυσης

11. Ελκώδη κολίτιδα, νόσο GROHN, σύνδρομο βραχέως εντέρου

12. Κίρρωση του ήπατος

13. Συγγενή ιχθύαση

14. Νόσο του WILSON

15. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

3. Ψυχώσεις

4. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

5. Mεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο−δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο−κυτταρική αναιμία

6. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορφύρα

7. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

8. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

9. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)

10. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)

11. Αγγειοπάθεια BURGER

12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

13. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C

14. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)

15. Γλυκογονίαση – γλυκογονίαση τύπου ΙΒ

16. Νόσο Gaucher

17. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση

18. Πνευμονική υπέρταση

19. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4

20. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

21. Νόσο Niemann−Pick τύπου C

22. Υπερφαινυλαλανιναιμία

23. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: