H Σημασία των Λέξεων: Οδηγός & Γλωσσάρι ΑΙΤ για Καταναλωτές & Ασθενείς-Τhe Importance of Words: HTA Guide & Glossary for Consumers & Patients


English Translation at the end of the Greek text

Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για το Σεμινάριο Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας που παρακολούθησα ως υπότροφος, στην Ακαδημία Ασθενών (Patient Academy), που είχε την έμπνευση και το πάθος να ιδρύσει με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου London School of Economics, η σπουδαία patient advocate, Dr. Mary Baker, Πρόεδρος του ΕΒC-European Brain Council .

Tην Dr. Mary Baker, γνωρίσαμε στην Αθήνα τη περασμένη Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, από τη εμπνευσμένη ομιλία της στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών-Patients in Power για τις «Κοινωνικές Αλλαγές στην Ευρώπη» που καταχειροκροτήθηκε. Hταν όμως παράλειψη που δεν καλέσαμε στο πάνελ την Dr. Mary Baker για να της δωρίσουμε μερικά αντίτυπα της Ελληνικής Μετάφρασης του Οδηγού «Κατανόηση της Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ)» και του βοηθήματος «Γλωσσάρι ΑΙΤ για καταναλωτές και ασθενείς» για την τάξη του 2013, που ελπίζω να έχει πολλές Ελληνικές συμμετοχές. Eυτυχώς είπε δυό λόγια η κα Νατάσα Σπαγαδώρου, συντονίστρια στη 2η Ενότητα.

Η Δρ Μary Baker μαζί με τη Jean Mossman, μέλος του National Coordinating Centre for Health Technology Assessment Public Involvement Steering Group  και του Health Technology Assessment International Patient/Citizen Interest Group, είναι βασικοί συντελεστές του Σεμιναρίου Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας .  Η Jean Mossman  με την Mary Baker μας παρουσίασαν τον Οδηγό και το Γλωσσάρι με πολύ κατανοητό, στις ομιλίες τους, αλλά και με πρακτικό τρόπο: μέλη της τάξης και οι δύο κυρίες αναλάβαμε διαδοχικά τους ρόλους ασθενούς και συνοδού και μελών υγειονομικής επιτροπής, στη οποία έχει κληθεί ο ασθενής για να υποστηρίξει αίτημά του για έγκριση θεραπείας, ιατρικής πράξης, ή άλλο θέμα και μετά όλη η τάξη σχολίασε το άν οι ασθενείς υποστήριξαν αποτελεσματικά το αίτημά τους, αν οι απαντήσεις τους ήταν σαφείς και τεκμηριωμένες, άν οι ερωτήσεις της  υγειονομικής επιτροπής ήταν λογικές, πως θα μπορούσαν να απαντήσουν δύσκολες ερωτήσεις. Με δυό λόγια με την πρακτική αυτή άσκηση μάθαμε πολλά που δεν τα μαθαίνεις  μόνο με θεωρητικά μαθήματα.

O Oδηγός και το Γλωσσάρι είναι μέρος του υλικού που δόθηκε στους συμμετέχοντες. Ο Οδηγός συντάχθηκε για τον οργανισμό Ηealth Equality Europe-HEE, που ιδρύθηκε με χορηγία της Νοvartis Σουηδίας, από ομάδα εργασίας στη οποία συμμετείχε η Μary Baker και η Jean Mossman.

Το κενό ενημέρωσης των ασθενών και  των οργανώσεών τους, για τις διαδικασίες ΑΙΤ, έρχεται να καλύψει ο Οδηγός «Κατανόηση της Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ)»  που αναλύει πώς οι ασθενείς και οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στις αποφάσεις που αφορούν το ποιά οφείλει να είναι η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη. Ο οδηγός είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τις  ανάγκες των ασθενών αλλά και το πώς αποφασίζεται το είδος, η ποιότητα και το κόστος της δημόσιας ιατρικής περίθαλψης αλλά και πως οι οργανώσεις ασθενών με τη συμμετοχή τους μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι αρμόδιοι να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Κυρίως βασίζεται στη μεθοδολογία του ΝΙCE-National Institute for Health & Clinical Excellence που διαφέρει βέβαια από τα εφαρμοζόμενα στη χώρα μας αλλά δείχνει το δρόμο…

Oπως γράφει στην εισαγωγή της, η Dr. Karen Facey, μέχρι πρόσφατα Πρόεδρος της Ομάδας συμμετοχής των ασθενών/πολιτών στην ΑΙΤ του οργανισμού ΗΤΑi:

Η αναγκαιότητα να εστιαστούν οι αποφάσεις που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη στις ανάγκες των ασθενών, συχνά φαίνεται να επισκιάζεται από την υποχρέωση να ξεπερασθούν οικονομικές δυσκολίες και να εξασφαλισθεί αποτελεσματικότητα. Το ερώτημα είναι: Μπορούμε να επιτύχουμε ένα λογικό κόστος σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών;
Η απάντηση είναι «ναι», αλλά μόνο μέσα από διαφανείς, συστηματικές διαδικασίες στις οποίες όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνεισφέρουν και στις οποίες όλα τα στοιχεία κρίνονται δίκαια και αποφασιστικά. Τέτοιες είδους διαδικασίες ισχύουν ήδη με τη μορφή της αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας (ΑΙΤ), αλλά η ΑΙΤ είναι περίπλοκη, ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων συστημάτων υγείας και δεν περιλαμβάνει σταθερά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

….

Αυτός ο οδηγός γράφτηκε για συλλόγους και φορείς ασθενών που θέλουν να εκπροσωπήσουν τις απόψεις των ασθενών, αλλά που αγωνίζονται να κατανοήσουν τι είναι ΑΙΤ και πώς οι ίδιοι μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα. Περιγράφει τυπικές διαδικασίες ΑΙΤ και παρέχει λεπτομερή παραδείγματα για το πώς μπορούν να απαντήσουν οι ασθενείς σε ερωτήσεις σχετικά με το «φορτίο της αρρώστιας», την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και την επίδραση που έχει η ασθένεια στα άτομα που φροντίζουν τον ασθενή. Εξηγεί πώς πρέπει να συλλέγονται οι πληροφορίες που είναι σχετικές με τις εμπειρίες των ασθενών και πώς να παρουσιάζονται αυτές τις πληροφορίες γραπτώς, ώστε να είναι βέβαιο ότι τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Οι οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να
παρουσιάσει μια προσωπική μαρτυρία περιλαμβάνουν συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν όλους μας!
Μόνο με συνεργασία και διασφάλιση μιας αποτελεσματικής συμμετοχής ασθενών, οικείων και κοινού θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της εφαρμογής μιας τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης και να κρίνουμε την αληθινή της αξία.

Ο Οδηγός αυτός που έχει εκδοθεί για το Αγγλικό Σύστημα Υγείας που διαθέτει Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, θα χρησιμεύσει αναλογικά στον αναγνώστη ως καθοδήγηση για τη περίπτωση που θα χρειασθεί να εμφανισθεί ενώπιον Υγειονομικών Επιτροπών, Επιτροπών Ενστάσεων,  κ.ά. σχετικά με φάρμακα και θεραπείες, που δεν είναι εγκεκριμένες, και τις οποίες ζητά από τον ασφαλιστικό του φορέα  ή για θεραπεία στο εξωτερικό. Διαβάστε τον και σκεφθείτε πως θα τον εφαρμόσετε στα δικά μας σημερινά δεδομένα. Πολλές φορές έχω διαπιστώσει ότι οι ασθενείς φθάνουν στις επιτροπές ενστάσεων χωρίς καμμία προετοιμασία για το πως θα υποστηρίξουν το αίτημά τους,  που συνήθως απορρίπτεται επειδή δεν έχει τεκμηριωθεί… Πιστεύω όμως ότι άν τα στελέχη των οργανώσεων ασθενών, εκπαιδευθούν επαρκώς μπορούν μετά να υποστηρίξουν σωστά τους ασθενείς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται οι ασθενείς να είναι καλά ενημερωμένοι, να γνωρίζουν τις διαδικασίες, ώστε να μπορούν να προασπίσουν τα δικαιώματά τους.

Η Ελλάδα είναι σχεδόν η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας. Βέβαια ο ΕΚΑΠΤΥ καλύπτει τον τομέα των συσκευών και των μηχανημάτων, αλλά πολύ μεγάλοι τομείς της ΑΙΤ είναι διασκορπισμένοι σε άλλους οργανισμούς και επιτροπές.  Στη χώρα μας συνεχίζεται η ανάθεση της έγκρισης εισαγωγής νέας ιατρικής τεχνολογίας στο εθνικό σύστημα υγείας,  σε επιτροπές συνήθως μόνον γιατρών ειδικότητας που ορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Η μεθοδολογία εργασίας, αξιολόγησης, προτάσεων των επιτροπών αυτών δεν είναι σαφής, ούτε είναι διαφανής ο τρόπος που λαμβάνουν αποφάσεις, με αποτέλεσμα την μή επιθυμητή προκλητή ζήτηση ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών.

Στις επιτροπές αυτές δεν συμμετέχουν ασθενείς, διότι όπως μας άφησε να καταλάβουμε ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ, κος Σερέτης, κατά τη συζήτηση με τους φορείς στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, δεν έχουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις. Βέβαια, ο κος Σερέτης, γνωρίζει πολύ καλά ότι μεταξύ των ασθενών βρίσκονται επιστήμονες και τεχνολόγοι όλων των ειδικοτήτων και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σχηματίσουμε ομάδες ειδικών επιστημόνων άν χρειασθεί.

Για τη συμμετοχή των ασθενών σε επιτροπές τομέα υγείας δεν είναι η επιστημοσύνη το ζητούμενο αλλά η εμπειρία του να ζείς με την ασθένεια και να είσαι σε θέση να περιγράψεις με σαφήνεια, συμπτώματα, παρενέργειες, επιπτώσεις της ασθένειας και των θεραπειών στον οργανισμό και την ποιότητα της ζωής σου. Και αυτή είναι μια μοναδική εμπειρογνωμοσύνη που μόνον οι ασθενείς διαθέτουν, διότι αυτοί υποβάλλονται σε διαγνωστικές πράξεις και θεραπείες σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου. Σήμερα πολλοί έμπειροι ασθενείς, μέλη του PAIR – Patient Advocates in Research συμμετέχουν ισότιμα σε πολύ υψηλού επιπέδου επιτροπές, στο FDA, στον ΕΜΑ και αλλού.

Στη διάρκεια της συζήτησης υπενθύμισα στον κο Σερέτη ότι δεν είναι δυνατόν να μή γνωρίζει ότι στη ΕUnetHTA   συμμετέχουν ισότιμα οι οργανώσεις ασθενών και ότι οι ασθενείς σήμερα καλούνται να συμμετάσχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα και στο σχεδιασμό κλινικών μελετών.

Το Γλωσσάρι από την άλλη πλευρά θα βοηθήσει τους ασθενείς και τις οργανώσεις τους να κατανοήσουν πλήρως την σχετική ορολογία αλλά κυρίως να την χρησιμοποιούν σωστά στο γραπτό και τον προφορικό τους λόγο. Τα στελέχη των οργανώσεων ασθενών θα χρειασθεί να επενδύσουν χρόνο για την εκμάθηση της ορολογίας διότι θα την χρησιμοποιούν πολύ συχνά στη καθημερινή πρακτική τους. Αν τυχόν είσθε από τους λίγους συνέδρους που δεν πήραν αντίτυτο, διότι εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, ή από τους πολλούς φίλους που παρακολούθησαν το συνέδριο διαδικτυακά, μπορείτε να κατεβάσετε και τα δύο έντυπα από τους συνδέσμους: Γλωσσάρι  και Οδηγός

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου όλους όσους συνέβαλαν για να φθάσει στα χέρια μας και να υπάρχει, για όσους θέλουν να την μελετήσουν ή και να την προσαρμόσουν στη νέα Ελληνική πραγματικότητα, η Ελληνική έκδοση του Οδηγού και του Γλωσσαρίου:

 • την μεταφράστρια κα Βασιλική Κατέρου,
 • την κα Ολυμπία Καρδαλά/ΕΣΔΥ που είχε την επιμέλεια των εντύπων,
 • τον κο Γιάννη Κυριόπουλο/Κοσμήτορα ΕΣΔΥ και τον κο Κυριάκο Σουλιώτη/Παν. Πελοποννήσου που συνέβαλαν στην επιστημονική επιμέλεια,
 • τον χορηγό της έκδοσης, την SANOFI AVENTIS AEBE
 • και τέλος την κα Νέλλη Καψή και τον κο Βασίλη Καφίρη, στελέχη της Βoussias Communications, υποστηρίκτριας του συνεδρίου, που βοήθησαν με τα διαδικαστικά της έκδοσης.

English Translation

We’ve talked several times about the Ηealth Technology Assessment Seminar that I attended as a Fellow of the Patient Academy in London. The Patient Academy was co-founded by the great patient advocate,  Dr. Mary Baker, President of EBC-European Brain Council, who had the inspiration and passion to establish the Patient Academy, in collaboration with the London School of Economics.

We met Dr. Mary Baker in Athens last Friday, November 2, and listened to her, much applauded, inspirational presentation on “The Societal Changes in Europe” during the “1st Patients Conference-Patients in Power”.  It was an omission on our part not to invite Dr. Mary Baker to the panel to present her the Greek version of the HTA Guide and Glossary, especially translated and published in Greek on the occasion of the Patients Conference, and offer her a few exemplary for the class of 2013. I hope there will be several Greek participants in the forthcoming classes… Fortunately, the coordinator in the second session, Ms. Natasha Spagadorou, said a few words to the audience about the Guide.
Dr. Mary Baker together with Mrs. Jean Mossman, a member of the National Coordinating Centre for Health Technology Assessment-Public Involvement Steering Group and the Health Technology Assessment International Patient / Citizen Interest Group, are key faculty members of the HTA Seminar at the Patient Academy. Jean Mossman and Mary Baker presented the Guide and Glossary in easy to understand and practical manner: members of the class and the two ladies took their turn as patients and carers/companions and HTA Committee members, in which they asked the patient to support its request for approval of a treatment or of a medical procedure, or any other matter, then the whole class commented whether patients effectively supported their claim, whether their answers were clear and substantiated, or if the questions of the HTA Committee were reasonable, how the patients could answer tough questions. In a nutshell, this role playing exercise helped us to learn a lot, something that cannot be achieved only by listening to lectures.

The Guide and the Glossary are part of the materials given to the HTA Seminar participants. The guide was written on behalf of the organization Health Equality Europe-HEE,  established by Novartis, Sweden, by a working group in which Mary Baker and Jean Mossman participated.

The information gap of patients and of their organizations, about HTA procedures is covered by the Guide  «Understanding the Evaluation of Medical Technology (HTA)«,  which analyzes how patients and  citizens can participate in decisions concerning the health care delivery services.  The guide is also an important tool for raising public awareness about the needs of patients and also for understanding how the type, quality and cost of public health care services is determined and how patients organizations can contribute in making officials understand the real needs of patients. It is mainly based on the methodology of NICE-National Institute for Health & Clinical Excellence that certainly differs from that applied in our country, but it shows the way …

Dr. Karen Facey, until recently Chair of HTAi- Health Technology Assessment International-Patient / Citizen Interest Group, wrote in the preamble:

The need to focus on decisions regarding the health care needs of patients often seems to be overshadowed by the obligation to overcome economic difficulties and to ensure effectiveness. The question is: Can we achieve a reasonable cost to a health care service system, while taking into account the needs and preferences of patients?
The answer is ‘yes’, but only through a transparent, systematic process in which all stakeholders can contribute and in which all the elements are judged fairly and decisively. Such procedures already exist in the form of health technology assessment, but HTA is complex, it varies among various health care systems and it does not include regularly all interested parties.
….

This guide was written for patient organizations who want to represent the patient views, but who have difficulties to understand what is HTA and how they can best contribute. The Guide describes standard HTA procedures and provides detailed examples of how patients can answer questions about the «burden of disease», the effectiveness of the technology and the impact the disease has on individuals who care for the patient. It explains how to collect information that is relevant to the experiences of patients and how to present this information in writing, to be certain that the messages are clear. The instructions on how one can present a personal experience include tips that could help us all!

Only through cooperation and by ensuring an effective participation of patients and their carers, we will be able to assess the long-term effects of the implementation of a health care technology and judge its true value.

This Guide was issued with the British NHS in view,  that has an HTA organization. The Guide   will serve to the reader as guidance in case one needs to appear before a Health Care Committee, a Committee of Appeals, etc. about medications and treatments that are not approved, and for which he applies to his insurance carrier or for approval of treatment abroad. Read the Guide carefully and think about ways you can apply it to our own circumstances. I have found out that many times, patients appear before Health Care Committees, without any prior preparation on how to support their case, which is usually refused, because it is not documented … But I believe that if the staff of patient organizations is adequately trained, they will be able to properly support and help patients prepare their appearance before Health Care Committees. Today more than ever, patients need to be well informed, to know the procedures, so that they may be able to advocate for their rights.

Greece is almost the only European country without an HTA organization. Certainly EKAPTYcovers health technology as far as apparatuses and equipment are concerned, but very large sectors of HTA are dispersed to other agencies and committees. In our country, the approval of the introduction of new health technology in the national health system continues to be entrusted to committees whose membership consists of specialty physicians, appointed by Ministerial Decision.  The methodology applied ,  the evaluation, and the methodology used to approve proposals of these committees is not clear, nor is it transparent how decision-making is made, leading to non desirable unwarranted variations in practice.

Patients do not participate in these committees, because, as Mr. A. Seretis, Chairman of KESY-Central Health Council, (a high level consultative body of the Ministry of Healthcare), hinted during the discussions with health care stakeholders at the Patients Conference, patients do not have the required scientific expertise. It is however, beyond any doubt, that Mr. Seretis, is well aware that patients count among them scientists and technologists of all disciplines and that patients will have no problem to form a team of specialists, if necessary.

It is not scientific knowledge that is at stake for the participation of patients in health care policy making committees and bodies, but their unique expertise of living with the disease and their ability to describe clearly symptoms, adverse events, impact of disease on their body and their quality of life. This is a unique expertise that only patients have, because they undergo diagnostic procedures and treatments in real life conditions and not in controlled laboratory conditions. Today many expert patients, members of PAIR – Patient Advocates in Research participate on equal terms at high level committees, at the FDA, at the EMA and elsewhere.

During the discussion, I reminded Mr. Seretis that it is not possible that he does not know that patient organizations participate on equal terms at EUnetHTA and that today patients are invited to participate in research protocols and in the design of clinical studies.

The Glossary on the other hand will help patients and their organizations to fully understand the pertinent terminology but above all to use it correctly in written and spoken discourse. Staff members of patient organizations will need to invest in learning the terminology because they will use it very often in their daily work. If you are one of the few Patients Conference participants, who did not get a copy, as they disappeared quickly, or one of the friends who followed the conference live streaming, you may download both from the links: Glossary and Guide.

Finally, I would like to thank on behalf of the Organizing Committee, all those who contributed to the publication of the Greek version of the HTA Guide and Glossary and made it possible to have it available for studying or even for adaptation to the new Greek reality

 • the translator Ms. Vassiliki Katerou,
 • Ms. Olympia Kardala / ESDY who reviewed the translation,
 • Mr. John Kiriopoulos / National School Dean and Mr. Kyriakos Souliotis / Univ. of Peloponnese who contributed to the scientific review,
 • the sponsors of the Greek version of the Guide and Glossary, SANOFI AVENTIS AEVE
 • and finally Mrs. Nelly Kapsis and Mr. Vassilis Kafiris, executives at Boussias Communications, who supported this project.
Comments
8 Σχόλια to “H Σημασία των Λέξεων: Οδηγός & Γλωσσάρι ΑΙΤ για Καταναλωτές & Ασθενείς-Τhe Importance of Words: HTA Guide & Glossary for Consumers & Patients”
 1. Ο/Η Karen Facey λέει:

  Kathi – well done on organising this meeting.

  Our assessment of medicines and other interventions should be patient-centred. This means we need to promote effective engagement of patients throughout any processes used to evaluate interventions and to encourage decision makers to accept evidence from patients about the benefits and disbenefits of current therapies, unmet needs, value added by new therapies and how risks and benefits should be weighed in patients’ eyes.

  This is a slow process in all countries, but we need to keep the flag flying for truly patient-centred assessments….

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η epatientgr λέει:

  Είμαστε η μόνη σχεδόν χώρα της ΕΕ που δεν έχει οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Δεν φτάνει που δέν έχουμε ούτε οργανισμό αλλά ούτε και το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά χειρότερο είναι ότι οι αρμοδιότητες αυτές είναι «χαμένες» στη γραφειοκρατία και τις σκοπιμότητες, με επιτροπές γιατρών αποκλειστικά, που αποφασίζουν για ιατρική τεχνολογία που οι ίδιοι θα χρησιμοποιήσουν δηλ. ο ελέγχων είναι και ελεγχόμενος, μέ ότι στρεβλώσεις αυτό δημιουργεί στο σύστημα υγείας, στο κόστος των υπηρεσιών υγείας και το κυριότερο στη δημόσια υγεία. Ενας οργανισμός που έχει επιφορτισθεί με ΑΙΤ ασχολείται μόνον με μικρές ιατρικές συσκευές, ο υπόλοιπος εξοπλισμός εγκρίνεται για εισαγωγή στο σύστημα υγείας με αποφάσεις επιτροπών.
  Το cost effectiveness είναι σημαντικός παράγων, ιδιαίτερα όταν η χώρα είναι σε κακή οικονομική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να είναι ο βασικός παράγων για την έγκριση ιατρικής τεχνολογίας, η άριστη υγεία του πληθυσμού δηλ. το επίπεδο της δημόσιας υγείας οφείλει να είναι ο βασικός παράγων.
  Σωστό το σχόλιο για Value Based Healthcare…απέχουμε πολύ…

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η epatientgr λέει:

  Είμαστε η μόνη σχεδόν χώρα της ΕΕ που δεν έχει οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Δεν φτάνει που δέν έχουμε ούτε οργανισμό αλλά ούτε και το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά χειρότερο είναι ότι οι αρμοδιότητες αυτές είναι «χαμένες» στη γραφειοκρατία και τις σκοπιμότητες, με επιτροπές γιατρών αποκλειστικά, που αποφασίζουν για ιατρική τεχνολογία που οι ίδιοι θα χρησιμοποιήσουν δηλ. ο ελέγχων είναι και ελεγχόμενος, μέ ότι στρεβλώσεις αυτό δημιουργεί στο σύστημα υγείας, στο κόστος των υπηρεσιών υγείας και το κυριότερο στη δημόσια υγεία. Ενας οργανισμός που έχει επιφορτισθεί με ΑΙΤ ασχολείται μόνον με μικρές ιατρικές συσκευές, ο υπόλοιπος εξοπλισμός εγκρίνεται για εισαγωγή στο σύστημα υγείας με αποφάσεις επιτροπών.
  Το cost effectiveness είναι σημαντικός παράγων, ιδιαίτερα όταν η χώρα είναι σε κακή οικονομική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να είναι ο βασικός παράγων για την έγκριση ιατρικής τεχνολογίας, η άριστη υγεία του πληθυσμού δηλ. το επίπεδο της δημόσιας υγείας οφείλει να είναι ο βασικός παράγων.
  Σωστό το σχόλιο για Value Based Healthcare…απέχουμε πολύ…

  Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Η Καίτη κάνει εξαιρετική δουλειά στο να αναδεικνύει το… (Λεξικό και Εγχειρίδιο μεταφρασμένα στα Ελληνικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό HTAi). Γεγονός παραμένει όμως πως και οργανισμός δεν υπάρχει, πολύ περισσότερο όμως δεν υπάρχει η υποστήριξη των πολιτικών υγείας και με αυτή την τεχνογνωσία. Το cost-effectiveness είναι και θα είναι απολύτως απαραίτητο τις επόμενες δεκαετίες. Δεν έχει καμία αξία να μιλάμε για Value Based Healthcare όταν δεν έχουμε θεσμοθετημένες μεθοδολογίες για να αξιολογήσουμε αξιόπιστα αυτά τα values. Πολύ περισσότερο όταν δεν έχουμε ουσιαστικά και δεδομένα για τα ίδια τα values. […]

  Μου αρέσει!

 2. […] H Σημασία των Λέξεων: Οδηγός & Γλωσσάρι ΑΙΤ για Κατανα… (epatient.gr) […]

  Μου αρέσει!

 3. […] από όλα η εξαιρετική πρωτο&be… μέσω του 1ου […]

  Μου αρέσει!

 4. […] από όλα η εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε η Καίτη Αποστολίδου μέσω του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ασθενών – Patients in […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

Comms Creatives: social media training for corporate comms professionals

Online courses that make you confident, creative and fearless,

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: