Oι ασθενείς κρίνουν την φαρμακοβιομηχανία-Patients vote the corporate reputation of big pharma


At the end of the Greek text there is an English translation

5502572Φέτος για δεύτερη φορά δημοσιεύεται η ετήσια έρευνα της PatientView – The Corporate Reputation of Pharma – The Patient Perspective  

Πρόκειται για μια παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2012 και αναλύει τις απόψεις 600 οργανώσεων ασθενών διαφόρων ασθενειών από 56 χώρες (72% από την Ευρώπη, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης) για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η ανεξάρτητη αυτή έρευνα της PatientView παρουσιάζει τις απόψεις των ασθενών για την εταιρική φήμη όχι μόνον των 29 φαρμακευτικών εταιρείων που συμμετέχουν, αλλά και γενικά για την φαρμακοβιομηχανία.  Στο πλαίσιο της έρευνας η εταιρική φήμη  προσδιορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες καλύπτουν τις προσδοκίες των ασθενών και των οργανώσεών τους.

Η έρευνα αυτή δεν είναι κάτι το αξιοπερίεργο, διότι όλο και περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες αναζητούν τρόπους να επανασχεδιάσουν τις σχέσεις τους με τους ασθενείς, επαναπροσδιορίζοντας τις εταιρείες τους ώς ασθενο-κεντρικές.  Οι εταιρείες πιστεύουν ότι άν συμβαδίσουν με τις προσδοκίες των ασθενών, οι πολίτες είναι δυνατόν να εμψυχωθούν ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη φροντίδα της υγείας τους (και ενδεχόμενα να  πιέσουν για καλίτερη πρόσβαση σε φάρμακα). Οι απαντήσεις των ασθενών βαθμολογούν τις 29 πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες βάσει έξι δεικτών που επηρρεάζουν την εταιρική τους φήμη: ασθενο-κεντρική προσέγγιση, ενημέρωση των ασθενών, ασφάλεια των ασθενών, χρήσιμα προϊόντα, διαφάνεια, ακεραιότητα.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς κρίνουν τις εταιρείες οι ασθενείς και οι οργανώσεις τους απο τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και την Ιρλανδία που έχουν δοκιμασθεί από την οικονομική κρίση και τις περικοπές στην υγεία. Ας σημειωθεί ότι φαρμακευτικές εταιρείες εδώ και πολλούς μήνες δεν παραδίδουν φάρμακα σε κρατικά νοσοκομεία των χωρών αυτών παρά μόνον μετρητοίς, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα εξεύρεσης φαρμάκων.

Στη παρούσα συγκυρία, μάλλον αναμενόμενη θα πρέπει να θεωρείτι η γενική πτώση της εταιρικής φήμης της φαρμακοβιομηχανίας το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Μόνον το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα το 2012 απάντησε ότι οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες είχαν «Εξαιρετική» ή «Καλή» φήμη στη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με 42% το 2011 δηλ. 19% πτώση.

Μεταξύ των παρατηρήσεων των ασθενών που επηρέασαν την επίδοση των εταιρειών αναφέρονται τα εξής:

 • Συνεχής έλλειψη παροχής υποστήριξης στους ασθενείς στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που υποφέρουν από την οικονομική κρίση (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία) για πρόσβαση σε φάρμακα.
 • Διάθεση φαρμάκων που προσφέρουν μόνον παροδική βελτίωση της υγείας.
 • Μη ικανοποιητική προσπάθεια ανακάλυψης νέων φαρμάκων για παραμελημένες ομάδες ασθενών.
 • Ακατάλληλο μαρκετιγκ φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων αυτών για ενδείξεις εκτός εγκεκριμένης χρήσης).
 • Αντίληψη έλλειψης διαφάνειας – ειδικά σχετικά με την αναφορά των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών.
 • Τιμές φαρμάκων απρόσιτες για πολλούς ασθενείς ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία – που οδηγούν στη γενική εντύπωση ότι το κέρδος προέχει της υγείας των πολιτών.
 • Μεγαλύτερος σεβασμός στη συμπεριφορά των εταιρειών έναντι των γιατρών παρά των οργανώσεων ασθενών.

Σύμφωνα με την κατάταξη το 2012 τις καλίτερες επιδόσεις είχαν οι παρακάτω εταιρείες

Top_performers

Οσον αφορά τη βαθμολογία των εταιρειών βάσει των έξι προαναφερθέντων δεικτών, οι εταιρείες που πρώτευσαν σε κάθε δείκτη αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Το ότι μια εταιρεία πρώτευσε σε ένα δείκτη δε σημαίνει ότι έχει ανάλογη επίδοση και στους υπόλοιπους δείκτες.  Η επίδοση των εταιρειών μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τα δυνατά σημεία και της αδυναμίες κάθε μιάς, όπως τα βλέπουν και τα κρίνουν οι ασθενείς.

H έρευνα διατίθεται προς πώληση από την PatientView.

English translation

For the second time, this year PatientView published its annual report – The Corporate Reputation of Pharma – The Patient Perspective.

It is a global survey conducted from mid-November to mid-December 2012 that analyzes the opinions of 600 patient organizations across diseases from 56 countries (72% from Europe, including Greece) for pharmaceutical companies.

This independent survey of PatientView presents the views of patients on the corporate reputation of not only the 29 pharmaceutical companies involved, but generally for the pharmaceutical industry.  In the context of the survey, corporate reputation is defined as the extent to which pharmaceutical companies meet the expectations of patients and their organizations.

This research is not surprising,  as more and more pharmaceutical companies are looking for ways to redesign their relationships with patients, redefining their companies as patient-centric. The companies believe that if keeping up with the expectations of patients, citizens may be inspired to participate more actively in their health care (and push for access to new drugs). The responses of the patients rated the 29 pharmaceutical companies based on six indicators that affect corporate reputation: patient-centered approach, patient information, patient safety, useful products, transparency, integrity.

It will be very interesting to see how patients and their organizations, from countries of southern Europe and Ireland, which are in dire condition as a result of the economic crisis and drastic spending cuts in health care, rate the pharmaceutical companies.  For many months, in these and other countries, in  similar financial condition, several pharmaceutical companies do not deliver drugs to public hospitals except against payment in cash,  so drug shortages are the order of the day and patients face serious problems to get  their drugs.

In this context, it should be expected to see an overall decline in corporate reputation of the pharmaceutical industry in 2012, in comparison to 2011. Only 34% of respondents in 2012 said that multinational pharmaceutical companies had «excellent» or «good» reputation during the year,  compared with 42% in 2011, i.e. 19% drop.

Among the observations of patients  that affected  the  rating of the companies are mentioned.

 • Continued failure to provide support to patients, in southern Europe (Greece, Portugal, Romania and Spain), suffering from the repercussions of the economic crisis for access to medicines.
 • Not enough effort is being made to discover chemical entities suitable for neglected catchments of patients.
 • Selling drugs that offer only temporary improvement of health.
 • Unsatisfactory efforts to discover new drugs for neglected populations.
  Marketing inappropriate medications (including those for off-labeluse).
 • Perception of lack of transparency – particularly on reporting the disappointing results of clinical studies.
 • Prices of medicines inaccessible to many patients or their insurance funds – leading to a general impression that profit takes precedence over the health of citizens.
 • Greater respect shown towards physicians than patients’ organizations.

According to the classification in 2012 the companies that received the higher ratings are:

Top_performers

As far as the performance of the companies on the basis of the six criteria, mentioned above, the top performers are listed on the table below. The fact that one company had a good performance in one criterium does not mean that it had similar performance in the rest of the criteria. The performance of the companies may vary considerably, depending on the strong and weak points of each, of course, as those are seen and valued by patients.

The report is on sale and for details about pricing, and how to get it, please send you request to report@patient-view.com,  Or contact Alexandra Wyke or Clive Nead on: 0044-(0)1547-520-965

Advertisements
Comments
2 Σχόλια to “Oι ασθενείς κρίνουν την φαρμακοβιομηχανία-Patients vote the corporate reputation of big pharma”
 1. Ο/Η epatientgr λέει:

  To Forbes δημοσίευσε ενδιαφέρον σχόλιο με τίτλο Pharma’s Reputation Continues to Suffer — What Can Be Done To Fix It? (http://onforb.es/WU08fo) που υπογράφει ό πρώην Πρόεδρος Ερευνας και Ανάπτυξης της Pfizer. To σχόλιο συγκέντρωσε ανταλλαγή σχολίων που αξίξει να διαβάσετε …

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η epatientgr λέει:

  Οσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την έρευνα μπορούν να απευθυνθούν στην PatientView με μαίηλ στη διεύθυνση report@patient-view.com ή να επικοινωνήσουν με την Alexandra Wyke ή τον Clive Nead στο τηλ. 0044-(0)1547-520-965

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: