Τα μυστήρια της ακτινοθεραπειας – Τhe mysteries of radiation therapy…..


dont_need_to_be_richΤα μυστήρια της ακτινοθεραπείας

Η νέα από 18.2.2012 απόφαση του ΕΟΠΥΥ «Συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινίσεις Ακτινοθεραπείας», αντί να λύνει τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη απόφαση α.π. 19703/23-04-2012 και να εξασφαλίζει συνθήκες απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών με καρκίνο στην ακτινοθεραπεία, προκαλεί με την μετατόπιση του κόστους από τον ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους και όχι με γνωστούς εκ των προτέρων όρους, αφού αφήνει ελεύθερα διαπραγματεύσιμο το ύψος της αμοιβής γιατρού

Ας τα δούμε από την αρχή. Σε δύο προηγούμενα άρθρα μου, στο Ο Δρ Google δείχνει το δρόμο….  και στο Οι εμψυχωμένοι ασθενείς & φροντιστές ελέγχουν τι τους ζητούν να πληρώσουν εξιστόρησα τις περιπέτειες που είχαν δύο οικείοι ασθενών, που ενώ είχαν παραπεμπτικό από τον ΕΟΠΥΥ για στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, το ιδιωτικό θεραπευτήριο τους ζήτησε επί πλέον χρήματα (5.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα  στον καθένα), πέραν της αποζημίωσης που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ (6.500ευρώ) με την ανυπόστατη δικαιολογία ότι πρόκειται για αμοιβή γιατρού. Βέβαια από τα ΦΕΚ, τις αποφάσεις και έγγραφα του ΕΟΠΥΥ δεν προέκυπτε από πουθενά ότι οποιοδήποτε θεραπευτήριο έχει δικαίωμα να ζητήσει επί πλέον χρήματα για οποιοδήποτε λόγο, πέραν της αποζημίωσης που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Για το λόγο αυτό, μετά από διαβήματα ασθενών και φροντιστών τους αλλά και από έγγραφες διαμαρτυρίες  των συλλόγων ασθενών με καρκίνο στο Υπουργείο και τον ΕΟΠΥΥ, αναγκάσθηκε ο ΕΟΠΥΥ να αποστείλει έγγραφο στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που τονίζει σε έντονο ύφος ότι οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής κανενός ποσού και άν υπάρχει κάποια διαφορά θα ρυθμισθεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδ. θεραπευτηρίου.

hereitakemystand-120807002311-phpapp02Η βασική ερώτηση που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι γιατί το εθνικό σύστημα υγείας δεν διαθέτει έστω ENA μηχάνημα στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας και ακτινοχειρουργικής για την εξυπηρέτηση των ασθενών; Με τά χρήματα που πληρώνει ως ασφαλιστική κάλυψη στα ιδιωτικά θεραπευτήρια θα είχε όχι μόνον αγοράσει αλλά και αποσβέσει τη αξία του εξοπλισμού. Σήμερα όμως, το σύνολο της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας καλύπτεται πανελλαδικά από τα τρία ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ δύο μόνον έχουν πάρει έγκριση απο τόν ΕΟΠΥΥ. Το ένα όμως εξ αυτών απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό θεραπειών λόγω του εξοπλισμού του, που προσφέρει δυνατότητα ακτινοβολίας περισσότερων σημείων στο σώμα.  Η ύπαρξη εξοπλισμού στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας/ακτινοχειρουργικής στο δημόσιο σύστημα υγείας πέραν της θεραπείας των ασθενών, θα εξυπηρετούσε και άλλους σκοπούς, όπως την εξειδίκευση των ειδικευομένων ακτινοθεραπευτών αλλά και τη έρευνα.

Ως πολίτης αλλά και ως  χρήστης των υπηρεσιών ακτινοθεραπείας, οι περιπέτειες των δύο φροντιστών ασθενών που περιέγραψα, μου προκάλεσαν πολλές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που είχα θέσει  σε προηγούμενο άρθρο παραμένουν βέβαια αναπάντητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν πάψει να είναι άκρως επίκαιρες:

1. Το Ιατρόπολις αγνοεί το ΦΕΚ 2408/31-8-2012 το οποίο περιλαμβάνει τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία χωρίς πρόσθετη ιατρική αμοιβή εκ μέρους του ασθενή;

2. Ζητείται από το Ιατρόπολις συστηματικά πρόσθετη αμοιβή ιατρού από τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία  και μόνον άν διαμαρτυρηθεί κάποιος του λένε  ότι έγινε «παρανόηση»;

3. Ο ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο τι απάντηση δίνουν; Ισχύει το ΦΕΚ 2408/31.8.2012 ή ερμηνεύεται κατά το δοκούν;

4. Εχει εισπράξει το Ιατρόπολις αμοιβή γιατρού για στερεοτακτική ακτινοθεραπεία από άλλους ασθενείς μετά την έκδοση του ανωτέρω ΦΕΚ την 31.8.2012; Ποιά κρατική υπηρεσία θα το ελέγξει; Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγξει άν τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις; Ποιός θα ενημερώσει τους ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία μετά την 31.8.2012 και κατέβαλαν αχρεωστήτως επί πλέον ποσόν ως αμοιβή γιατρού, ότι έχουν δίκαιωμα να διεκδικήσουν την επιστροφή της, και χωρίς να θεωρηθώ υπερβολική, εντόκως?

5. Οι γιατροί που παραπέμπουν τους ασθενείς τους για στερεοτακτική ακτινοθεραπεία στο Ιατρόπολις τους ενημερώνουν ότι η θεραπεία καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ; Ενημερώνεται ο ασθενής για τη δυνατότητα εκτέλεσης της θεραπείας σε ένα από τα άλλα δύο θεραπευτήρια;

6. Τι θα γίνει με τους ασθενείς που πρίν την έκδοση του ΦΕΚ 2408/31.8.2012 είχαν πληρώσει στο Ιατρόπολις αχρεώστητα 5.οοο ευρώ ως αμοιβή γιατρού για την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία; Τι έχει προβλέψει το  Υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ για την επιστροφή των χρημάτων αυτών; Πότε θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά; Θα υποχρεωθεί το Ιατρόπολις να τα επιστρέψει;

Ο ΕΟΠΥΥ δημοσίευσε στις 18.2.2013 μια απόφαση για την ακτινοθεραπεία με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινίσεις Ακτινοθεραπείας», την οποία παραθέτω:

http://www.scribd.com/doc/127364384/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82

O ΕΟΠΥΥ προέβη στη λήψη της απόφασης αυτής όπως ρητά αναφέρεται στο κείμενο «κατόπιν πολλαπλών καταγγελιών ασφαλισμένων» χωρίς να γίνεται αναφορά στη φύση των καταγγελιών αυτών.  Ας δούμε άν αυτή η απόφαση λύνει τα πολλαπλά προβλήματα των ασθενών, όταν χρειάζονται ακτινοθεραπεία. Ας σημειωθεί ότι η ακτινοθεραπεία σήμερα εφαρμόζεται ευρέως, πρίν την χειρουργική επέμβαση ώστε να είναι περιορισμένης έκτασης και μετά για αποθεραπεία της χειρουργηθείσας περιοχής.

1. Η απόφαση μας γνωρίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ

προχώρησε στη δημιουργία επιτροπής Ακτινοθεραπείας με τη συμμετοχή της Ε.Ε.Α.Ο. (Ελληνική Εταιρία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) και της Ε.Φ.Ι.Ε. (Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος) προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα και να παρατεθούν συμπληρωματικές οδηγίες

Η Επιτροπή Ακτινοθεραπείας δημιουργήθηκε για να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατήγγειλαν οι ασθενείς.  Πως θα τα λύσουν οι δύο επιστημονικές ιατρικές οργανώσεις ακτινοθεραπευτών, η ΕΕΑΟ και η ΕΦΙΕ, που προφανώς δεν τα γνώριζαν, διότι άν τα εγνώριζαν, κάθε καλόπιστος πολίτης αυτού του τόπου θα περίμενε ότι θα είχαν παρέμβει με το επιστημονικό τους κύρος στον ΕΟΠΥΥ, πρίν την έκδοση ή αμέσως μετά την έκδοση της προηγούμενης απόφασης στις 23.4.2012. για την επίλυση των διαφαινομένων  προβλημάτων.

To ερώτημα πρός τον ΕΟΠΥΥ αλλά και πρός την Επιτροπή Ακτινοθεραπείας είναι γιατί δεν συμμετέχει στην Επιτροπή εκπρόσωπος ασθενών. Οταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης σε παρόμοιες επιτροπές συμμετέχουν ΚΑΙ εκπρόσωποι των ασθενών/καταναλωτών, γιατί στην Επιτροπή Ακτινοθεραπείας, που ορίζει τον τρόπο διενέργειας της ακτινοθεραπείας, ώστε να μπορεί εκ των υστέρων να ελέγχεται η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης εκτέλεσή της, δεν εκλήθησαν να συμμετάσχουν ασθενείς; Μήν ισχυρισθεί κανείς ότι πρόκειται για ιατρικά, τεχνικά θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουν οι ασθενείς, διότι καταρχήν δεν ρωτήθηκαν οι ασθενείς. Οι ασθενείς ζητούν την συμμετοχή τους σε παρόμοιες επιτροπές ως εμπειρογνώμονες της ασθένειας τους, ως γνώστες, παρατηρητές και καταγραφείς λεπτομερειών που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει παρά μόνον αυτός που δέχεται τη θεραπεία, που έχει παρατηρήσει τις επιπτώσεις της στον οργανισμό του και τα αποτελέσματα στην υγεία του.

7315796218_cccc312d1bΤο έργο της Επιτροπής Ακτινοθεραπείας, όπως ισχυρίζονται τα μέλη,  εστιάζεται αποκλειστικά σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας,δηλ. ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αποζημιώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών ακτινοθεραπείας. Οι αποφάσεις όμως της Επιτροπής δεν έχουν την απαιτούμενη νομοθετική κάλυψη, ώστε να επιβάλλεται η συμμόρφωση σε αυτές, ώστε οι μη τηρούντες τις κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού και εκτέλεσης της ακτινοθεραπείας να υπόκεινται σε κυρώσεις. Αυτό βέβαια μεταφράζεται στο ότι οι ασθενείς δεν προφυλάσσονται από τους κακούς επαγγελματίες υγείας.

Ο καθορισμός της αποζημίωσης των παρόχων ακτινοθεραπείας, όπως πληροφορήθηκα, δεν αποτελεί έργο της Επιτροπής, αλλά του ΕΟΠΥΥ. Είναι βέβαια από τα παράξενα που συμβαίνουν στη χώρα μας, οι ασθενείς/καταναλωτές να μήν έχουν λόγο για το πόσο και πως αμοίβονται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας από τον οργανισμό (ΕΟΠΥΥ) στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους εισφορών.

2. Μέχρι πρόσφατα το παραπεμπτικό για την ακτινοθεραπεία το συνέτασσε ο χειρουργός ή ο παθολόγος- ογκολόγος, δηλ. ο θεράπων γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή με καρκίνο. Ο ακτινοθεραπευτής θα μπεί στο προσκήνιο, όταν ο χειρουργός ή ο παθόλογος-ογκολόγος προτείνουν ακτινοθεραπεία, δηλ. όταν γιατρός και ασθενής αποφασίσουν ότι το επόμενο στάδιο θεραπείας είναι η ακτινοθεραπεία.

Τα παραπεμπτικά …… θα συντάσσονται μόνο από τους Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ακτινοθεραπευτή –Ογκολόγου

Με την απόφαση αυτή αλλάζει το καθεστώς και κατοχυρώνεται το επαγγελματικό δικαίωμα των ακτινοθεραπευτών στην σύνταξη το παραπεμπτικού ακτινοθεραπείας. Από τη πλευρά του ασθενή όμως δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Ο θεράπων προτείνει την ακτινοθεραπεία κα ο ακτινοθεραπευτής την εκτελεί. Πράγματι ο ακτινοθεραπευτής θα ορίσει τις λεπτομέρειες, πάντα όμως σε συννενόηση με το θεράποντα που τη συνέστησε και ο οποίος έχει την επίβλεψη του ασθενούς.

Αν η ακτινοθεραπεία θα εκτελεσθεί στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο ασθενής, είναι σχετικά εύκολο να συναντήσει τον ακτινοθεραπευτή. Αν όμως προέρχεται από άλλο νοσοκομείο είναι πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο να κλείσει ιατρικό ραντεβού με ακτινοθεραπευτή, με αποτέλεσμα άσκοπη ταλαιπωρία του ασθενούς, χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Ο ακτινοθεραπευτής δεν είναι, τουλάχιστον σήμερα, αυτός που καθορίζει συνολικά την προτεινόμενη ογκολογική θεραπεία, αλλά αυτός που καλείται από τον χειρουργό ή τον ογκολόγο παθολόγο να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα μέρος μόνον της συνολικά προτεινόμενης αγωγής. Θα μπορούσε ο ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος να έχει μέρος της ευθύνης παραπομπής σε ακτινοθεραπεία, άν στη χώρα μας εφαρμοζόταν συστηματικά και καθολικά η διαχείριση των ογκολογικών περιστατικών μόνον από διεπιστημονική ογκολογική ομάδα (χειρουργός, παθολόγος-ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής, ογκολογική νοσηλεύτρια/της, ψυχολόγος) και όχι μεμονωμένα από μια ιατρική ειδικότητα. Αυτό  εξ άλλου είναι και ένα από τα αιτήματα που τακτικά προβάλλουν οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο.

Εχουν συσταθεί και λειτουργούν τα ογκολογικά συμβούλια στα νοσοκομεία που υποτίθεται ότι επιβλέπουν και μελετούν τον φάκελλο κάθε ασθενούς; Λειτουργούν τα ογκολογικά συμβούλια ως διεπιστημονική ογκολογική ομάδα; Με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων αυτό φαίνεται από δύσκολο έως αδύνατο…

3. Στο άρθρο αυτό δεν θα αναφερθώ στα επιβαλλόμενα με την απόφαση ΕΟΠΥΥ μέτρα που αφορούν τεχνικά/ιατρικά  τεχνικά θέματα, που θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλου άρθρου, π.χ. γιατί αναφέρεται ότι

σε Ακτινοθεραπεία μαστού με υπερκλείδιους λεμφαδένες συνταγογραφείται βασικό πακέτο απλής ή 3διάστατης Ακτινοθεραπείας σε Γραμμικό Επιταχυντή με 25 συνεδρίες απλής Ακτινοθεραπείας (55€) και μετά από την πραγματοποίησή τους (μετά από 40 ημέρες) μπορούν να συνταγογραφηθούν ακόμα 1 έως 5 συνεδρίες (σύνολο μέχρι 30) στην ίδια περιοχή;

Μέχρι πρόσφατα η ακτινοθεραπεία ήταν 30 συνεδρίες και ένα boost. H απόφαση του ΕΟΠΥΥ δεν αναφέρει σε ποιές κατευθυντήριες οδηγίες ακτινοθεραπείας προσδιορίζεται ότι 25 συνεδρίες αρκούν και ότι η τυχόν συμπληρωματική ακτινοθεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί μετά από 40 μέρες δηλ. ότι στην καλίτερη περίπτωση η ασθενής μόνον μετά από περίπου 60 μέρες μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία της…

4. Ισχύς παραπεμπτικών ακτινοθεραπείας: η απόφαση ορίζει ότι θα είναι εφεξής τρίμηνης διάρκειας και όχι ενός μηνός.

Οπως είναι γνωστόν στους ασθενείς και τους οικείους τους, ούτε η τρίμηνη διάρκεια είναι σήμερα πλέον αρκετή, όταν οι λίστες αναμονής για ακτινοθεραπεία ξεπερνούν τους τρείς μήνες, και όταν τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα είναι υπέργηρα και έχουν συχνές βλάβες. Τι θα συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Θα υποχρεώνεται ο ασθενής να μπεί πάλι στο φαύλο κύκλο αναζήτησης νοσοκομείου το οποίο να τον δεχθεί, ή θα αποδεχθεί να μπεί σε λίστα αναμονής, μέ ότι αυτό σημαίνει για την υγεία του. Οπως είναι γνωστό στις περιπτώσεις αυτές άν ο ασθενής έχει την οικονομική δυνατότητα καταφεύγει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια…..

Για ποιό λόγο δεν ορίζεται τετράμηνη ή πεντάμηνη διάρκεια του παραπεμπτικού, όταν τα προβλήματα είναι και γνωστά και λύση δεν προβλέπεται,  ώστε να καλύπτει άνετα το χρόνο πραγματοποίησης της θεραπείας;

5. Και ερχόμαστε στα πραγματικά μυστήρια της ακτινοθεραπείας, αυτά που έχουν σχέση με το καυτό θέμα της αποζημίωσης της ακτινοθεραπείας που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους.

Βάσει του ΦΕΚ Β’ 2408/31-08-2012 μεταβλήθηκε μόνο η τιμή αποζημίωσης του πακέτου της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – Ακτινοθεραπείας, εξακολουθεί δηλαδή να περιλαμβάνεται όλη η διαδικασία, καθώς και η Ιατρική Αμοιβή. Επομένως οι Ιδιωτικές Κλινικές που πραγματοποιούν πράξεις Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – Ακτινοθεραπείας δεν πρέπει ν’ αξιώνουν καμία επιπρόσθετη οικονομική απαίτηση από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πέραν της καθορισθείσας αποζημίωσης για τη διενέργεια της πράξης της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – Ακτινοθεραπείας, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό 1.

thecoreofthematter-121004002851-phpapp01Η πιο πάνω φράση μας λέει ότι η αποζημίωση  που καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές (πρός τι η χρήση του επιθέτου «ιδιωτικές» αφού μόνον τρείς ιδιωτικές κλινικές διαθέτουν τον εξοπλισμό αυτό;) που παρέχουν στερεοτακτική ακτινοθεραπεία καλύπτει  πλήρως τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία/ακτινοχειρουργική και την αμοιβή του γιατρού. Ως εδώ καλά διότι μπαίνει τέλος στις απαιτήσεις των παρόχων, ορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις τους και οι ασθενείς γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμμία επί πλέον υποχρέωση.

Τα περίεργα βρίσκονται στην αποζημίωση της ακτινοθεραπείας,  όπου η απόφαση ορίζει ότι για όλες τις ακτινοθεραπείες,  πλήν της στερεοτακτικής,  η ιατρική αμοιβή δεν περιλαμβάνεται στη τιμή αποζημίωσης του ιδιωτικού θεραπευτηρίου, αλλά και δεν ορίζει ποιό είναι το ύψος αυτής της αμοιβής.

Για τις υπόλοιπες Ακτινοθεραπευτικές πράξεις (εκτός των πακέτων α/α 13 και 14) που διενεργούνται σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιωτικές Κλινικές η Ιατρική Αμοιβή δεν περιλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης.

Οι παρατηρήσεις στην εξαίρεση της ακτινοθεραπείας από την τιμή αποζημίωσης που περιλαμβάνει και την αμοιβή του γιατρού αφορούν:

  • το ΙΜRT εφόσον εκτελείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά θεραπευτήρια γιατί η αποζημίωσή  του δεν ορίσθηκε όπως και της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας δηλ. στην αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ να περιλαμβάνεται και η αμοιβή γιατρού.
  • τις Ιδιωτικές Κλινικές: τό ότι η ακτινοθεραπεία πανελλαδικά εκτελείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε Ιδιωτικές Κλινικές δεν είναι επιλογή των ασθενών, αλλά ανάγκη που επιβάλλεται από την ανυπαρξία επαρκών, σύγχρονων και ασφαλών Τμημάτων Ακτινοθεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί γίνεται διαχωρισμός και διαφορετική μεταχείριση των ακτινοθεραπευτών που εκτελούν ακτινοθεραπεία στους οποίους επιτρέπεται να ζητούν όποια αμοιβή θέλουν, ενώ σε αυτούς που εκτελούν στερεοτακτική ακτινοθεραπεία η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.
  • Δημόσια Νοσοκομεία: Η διατύπωση της απόφασης άν και δεν το αναφέρει, υπονοεί ότι όταν η ακτινοθεραπεία εκτελείται στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει υποχρέωση αμοιβής γιατρού. Ολοι οι ασθενείς ειδικά σήμερα θα προτιμούσαν να κάνουν την ακτινοθεραπεία τους στα δημόσια νοσοκομεία. Η εκτέλεση όμως της ακτινοθεραπείας σε ιδιωτικές κλινικές επιβάλλεται από την αδυναμία του δημόσιου συστήματος υγείας να ικανοποιήσει τη ζήτηση και έτσι δημιουργεί ασθενείς δύο κατηγοριών:      αυτούς που είναι τυχεροί να εξασφαλίσουν θέση ακτινοθεραπείας σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου δεν θα πληρώσουν επι πλέον χρήματα και σε εκείνους που δε βρήκαν και αναγκαστικά κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα,  τους οποίους τιμωρεί με την επιβολή ελεύθερης διαπραγμάτευσης ιατρικής αμοιβής.
  • Εφόσον ο ΕΟΠΥΥ ορίζει την τιμή αποζημίωσης για τη θεραπεία γιατί δεν ορίζει τιμή αποζημίωσης για την ιατρική αμοιβή; Γιατί αφήνει ανυπεράσπιστους τους ασθενείς στις απαιτήσεις των παρόχων και των επαγγελματιών υγείας;  Ποιός μηχανισμός ελέγχει το λογικό ύψος ιατρικής αμοιβής για την ακτινοθεραπεία; Γιατί στην τιμή αποζημίωσης περιλαμβάνεται η αμοιβή του επαγγελματία που έκανε το σχεδιασμό της θεραπείας και όχι η αμοιβή του ακτινοθεραπευτή-ογκολόγου; Πόσες φορές/ώρες συναντά ο ακτινοθεραπευτής τον ασθενή για να απαιτεί υπέρογκη αμοιβή;

Στη δική μου περίπτωση συνάντησα τον ακτινοθεραπευτή του ιδιωτικού νοσοκομείου ΤΡΕΙΣ φορές για δέκα λεπτά τη φορά, στις 30 συνεδρίες, τις υπόλοιπες έβλεπα μόνο τη τεχνολόγο που με τοποθετούσε στο μηχάνημα.

Για παράδειγμα του τί συμβαίνει με την ιατρική αμοιβή ακτινοθεραπείας σήμερα, αναφέρω  περιστατικό για το οποίο ζητήθηκε η συμβουλή μου για την αντιμετώπιση του: ασθενής με καρκίνο προστάτη, έχει παραπεμπτικό για βραχυθεραπεία, που όμως δεν εκτελείται σε δημόσιο νοσοκομείο. Δύο ιδιωτικά νοσοκομεία δήλωσαν ότι την εκτελούν το ένα αντί 8.000 ευρώ και το άλλο αντί 18.000 ευρώ (μείον 4.000 Ευρώ που υπολογίζεται η τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ) δηλ. οι συγγενείς του ασθενούς καλούνται στη μια περίπτωση να καταβάλλουν ως ιατρική αμοιβή το 100% της τιμής αποζημίωσης και στην άλλη το +300%…..

  • Η ελεύθερη διαπραγμάτευση τιμής όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα, στις σημερινές συνθήκες ανεργίας, υπο-απασχόλησης, πολύ μικρών εισοδημάτων δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα, διότι οι ασθενέστεροι οικονομικά απλά δεν θα κάνουν ακτινοθεραπεία ή θα την καθυστερήσουν πολλούς μήνες μέχρις ότου και άν βρούν θέση  σε δημόσιο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα θα είναι επιβάρυνση της υγείας και της οικογενειακής ζωής  των ασθενών, μακρές, πολυέξοδες νοσηλείες για το σύστημα υγείας αργότερα,  έξοδος από την αγορά εργασία και οικονομική επιβάρυνση του δημόσιου συστηματος υγείας από τη μεταγένεστερη περίθαλψη επιβαρυμένου ογκολογικού ασθενούς.

Ισως το μυστήριο της ακτινοθεραπείας να κρύβεται στον ετήσιο αριθμό των πράξεων ακτινοθεραπείας και στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Αναζήτησα στατιστικά δεδομένα για τον αριθμό των ακτινοθεραπειών που εκτελούνται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια αλλά δεν βρήκα, εκτός άν τα διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ ή το ΥΥΚΑ αλλά δεν τα δημοσιεύουν…

Πάντως η εκτίμηση χονδρικά του αριθμού στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας/ακτινοχειρουργικής είναι περίπου 3.000 το χρόνο και αντίστοιχα 20-25.000 οι ακτινοθεραπείες. Φαίνεται ότι οι ακτινοθεραπευτές υποχώρησαν στο θέμα της τιμής στερεοτακτικής, εφόσον αφέθη ελεύθερα διαπραγματεύσιμη η αμοιβή του πολλαπλάσιου αριθμού ακτινοθεραπειών…

.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: