ΟΛΕΣ οι κλινικές μελέτες πρέπει να δημιοσιεύονται (…και να είναι ελεύθερα προσβάσιμες)-ΑLL clinical trials should be published (…and be easily accessible)


“Drug companies around the world have produced some of the most amazing innovations of the past fifty years, saving lives on an epic scale. But that does not allow them to hide data, mislead doctors, and harm patients.”  Ben Goldacre –  Bad Pharma Μια μικρή ανακοίνωση του ecancer.org ότι δέχεται προς δημοσίευση ανακοινώσεις για αρνητικά … Συνέχεια

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer