Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας…Experts Committee Advises the Minister of Health…


O Υπουργός Υγείας της Bismarcken, χώρας της Κεντρικής Eυρώπης, άκουγε προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες να εκθέτουν τις προτάσεις τους για την εισαγωγή καινοτομιών που θα προσέδιδαν “αξία” στη προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του τομέα υγείας της χώρας του. Oι υπηρεσίες του Υπουργείου είχαν θέσει στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων τα δεδομένα, που συνοπτικά ήταν ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος υγείας … Συνέχεια

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer